Mae Fresh N Lean yn gwneud diet Môr y Canoldir yn hawdd gyda’r offrymau prydau diweddaraf


Heddiw, cyhoeddodd ANAHEIM, Calif.–Fresh N Lean, y gwasanaeth dosbarthu prydau #1 o ffynonellau organig, ehangu ei offrymau bwyta gyda lansiad cynllun prydau Deiet Môr y Canoldir fel y cynnig diweddaraf i wneud newidiadau dietegol yn hawdd ac yn effeithiol gydag amrywiaeth. o opsiynau brecwast, cinio, swper a byrbryd blasus, i gyd yn barod i’w bwyta mewn 3 munud. Fresh N Lean yw’r cwmni RTE cyntaf i gynnig cynllun pryd Deiet Môr y Canoldir. Mae cynigion cynllun diet Fresh N Lean eraill yn cynnwys Clean Keto, Paleo, Protein+, Whole30® Approved, Vegan a mwy.

“Rydym yn ymdrechu’n gyson i ddiwallu anghenion cwsmeriaid gyda’r gred mai meddyginiaeth yw bwyd a phŵer bwyta’n iach i frwydro yn erbyn afiechyd cronig. Mae cynllun Deiet Môr y Canoldir yn cynnig prydau sy’n llenwi ac yn bodloni’r nifer cynyddol o bobl sy’n mabwysiadu’r cynllun ffordd hwn o fyw, ”meddai’r brodyr Laureen a Thomas Asseo, cyd-Brif Swyddog Gweithredol Fresh N Lean.

“Rydym yn gwybod bod Diet Môr y Canoldir yn hybu iechyd a hirhoedledd trwy lu o astudiaethau dros nifer o flynyddoedd ac o gwmpas y byd,” ychwanegodd Dr. Paul Goodman, Cyfarwyddwr Meddygol Fresh N Lean. “Yn y bôn, rydych chi’n bwydo’ch corff â grawn cyflawn iach, ffrwythau, llysiau, bwyd môr, ffa, cnau ac olew i leihau llid a chefnogi swyddogaeth yr ymennydd, hybu iechyd y galon, rheoleiddio lefelau siwgr yn y gwaed, a helpu i atal afiechydon cronig.

Wedi’i restru’n gyson ymhlith y cynlluniau diet gorau ar gyfer iechyd a lles cyffredinol, bydd y cynllun prydau newydd yn cael ei gynnig ledled y wlad yn dechrau Ebrill 25. Bydd prydau heb eu prosesu wedi’u gwneud â chynhwysion naturiol ac organig yn cynnwys Fajita Cyw Iâr Sgramblo gyda Zucchini, Sboncen a Thomatos; sgramblo tofu gyda selsig amhosibl; eog gyda reis brown a winwns wedi’u carameleiddio; aioli selsig cyw iâr gyda llysiau; penfras gyda chrwst almon; parmesan cyw iâr; caponata wy wy rhost gyda phenfras; ffa carbonara hufennog gyda madarch; blodfresych sbeislyd gyda berdys a llawer o rai eraill.

Mae gan danysgrifwyr Fresh N Lean amrywiaeth o offrymau cynllun pryd bwyd, gallant ddewis hyd at dri chynhwysyn i’w dileu o’u dewislen, a gallant archebu mwy na 5 pryd wythnosol, gyda detholiad o brydau blasus sy’n amrywio bob wythnos. Mae pob pryd yn cael ei baratoi gan gogydd, wedi’i gymeradwyo gan feddygon a maethegwyr, ac yn atebion cyfleus i hyrwyddo byw’n iachach.

Am Fresh N Lean:

Fresh N Lean yw’r prif lwyfan technoleg, marchnata a gweithgynhyrchu annibynnol sydd ar hyn o bryd yn chwyldroi’r diwydiant uniongyrchol-i-ddefnyddiwr (DTC) ar gyfer prydau parod iach i’w bwyta (RTE). Mae’r cwmni’n arbenigo mewn mwy na 100 o brydau organig sy’n cwmpasu dietau cetogenig, paleo, Whole30, fegan, protein a nawr Môr y Canoldir, i gyd yn hollol rhydd o gadwolion, glwten, hormonau ac ychwanegion. Wedi’i sefydlu yn 2010 ac yn cael ei harwain gan y ddeuawd brawd a chwaer Laureen a Thomas Asseo, mae Fresh N Lean yn parhau i arwain y chwyldro mewn potensial dynol trwy fwyta’n iach wedi’i ddosbarthu’n ffres i’ch drws. Trwy ddarparu maethiad o ansawdd sy’n hawdd ac yn flasus i’w baratoi, gall cwsmeriaid adennill eu hamser a gwella eu lles fel rhan o gyflawni eu nodau a gwneud y gorau o’u perfformiad. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Fresh N Lean yn freshnlean.com neu dilynwch Fresh N Lean ar Instagram, Facebook, LinkedIn neu Trydar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.