Mae gan y 9 bwyd hyn fwy o wrthocsidyddion na llus

Mae gwrthocsidyddion fel cyfansoddyn hud natur. A gall bwyta diet sy’n gyfoethog mewn gwrthocsidyddion fod â llawer o fanteision i’ch iechyd cyffredinol.

“Mae gwrthocsidyddion yn amddiffyn celloedd iach yn ein corff rhag cael eu difrodi,” eglura. Roxana Ehsani, MS, RD, CSSD, LDN, maethegydd dietegydd cofrestredig a llefarydd cyfryngau cenedlaethol ar gyfer yr Academi Maeth a Dieteteg. “Mae ein cyrff yn agored bob dydd i radicalau rhydd, sy’n sylweddau niweidiol sy’n ymosod ar gelloedd iach. A phan fydd y celloedd iach hyn yn cael eu gwanhau a’u difrodi, rydym yn fwy tueddol o gael afiechyd a chanser.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.