Mae gan y rysáit Salad wedi’i dorri gan Radicchio, Gellyg, Bacwn a Chnau Ffrengig haenau o flasau cwympo.

Salad Toriad Cwymp gyda Dresin Sitrws

Cyfanswm amser:35 munud

Gwasanaethu:4 i 6

Cyfanswm amser:35 munud

Gwasanaethu:4 i 6

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Weithiau mae cynhyrchion y gwanwyn yn teimlo fel car chwaraeon sgleiniog sy’n denu sylw wrth iddo wibio heibio ar ddiwrnod hyfryd. Mae’n wych gyda manylion hardd yn ei ffryndiau tyner, ei goesau a’i ddail.

Yn y cwymp a’r gaeaf, mae ffrwythau a llysiau yn gyffredinol yn mynd yn drymach, yn debycach i sedan cadarn y gall pawb ddringo iddo i fordaith yn gyfforddus i lawr y ffordd. Meddyliwch am afalau a gellyg a llysiau gwyrdd pendant, fel cêl, bresych, neu ysgewyll.

Y cwymp hwn, ar ôl taith i’r farchnad ffermwyr, manteisiais ar y tymor i wneud y salad hwn wedi’i dorri’n gymhleth a lliwgar gyda dresin o sitrws melys, gellyg melys, radicchio chwerw, a chig moch hallt.

Nid yw’n gyfrinach, ar ddiwedd diwrnod prysur, bod salad wedi’i dorri’n fân yn ffordd wych o wneud cinio’n haws a defnyddio pa bynnag gynnyrch sydd gennych wrth law. Ond, wrth i chi baratoi eich salad, meddyliwch am greu amrywiaeth o flasau a gweadau.

Yr hyn sy’n gwneud i’r un hwn weithio i mi yw’r cyferbyniadau: mae’r radicchio ychydig yn chwerw yn cael ei feddalu gan y dresin oren wedi’i felysu â surop masarn. Mae cig moch creisionllyd, myglyd a chnau Ffrengig wedi’u tostio yn cael eu cydbwyso gan esmwythder melys gellyg ffres aeddfed a llond llaw o geirios melys a chewy sych.

Bachwch eich ffordd i ginio gyda’r salad hyblyg hwn sydd wedi’i ysbrydoli gan yr Eidal.

Eto i gyd, mae’n hawdd gwneud amnewidiadau trwy ddewis eich hoff lawntiau, fel y rhai a restrir uchod neu efallai letys mynydd iâ, chard y Swistir, neu ffrisî. Torrwch afal yn lle gellyg ac ychwanegu cnau Ffrengig neu hadau blodyn yr haul yn lle cnau Ffrengig. Onid ydych chi’n hoffi dresin melys? Defnyddiwch lemonau neu rawnffrwyth yn lle orennau i gael gorffeniad tarten, llachar. Os ydych chi eisiau gwneud y salad yn fegan, hepgorer y cig moch neu wneud eich cig moch madarch eich hun.

Gall y salad swmpus hwn fod yn bryd ynddo’i hun, ond mae hefyd yn gyfeiliant gwych i gigoedd rhost neu’r twrci neu’r ham gwyliau hwnnw.

Dewiswch Eich Bwydlen Diolchgarwch: Ryseitiau Syml neu Ysblennydd ar gyfer Eich Pryd Gwyliau

Ydych chi eisiau gwneud y salad o flaen amser? Cyfunwch yr holl gynhwysion ac eithrio dresin a gellyg a’u rhoi yn yr oergell. Yna, pan fydd yn barod i’w weini, sleisiwch y gellyg a’i daflu gyda’r dresin.

gwneud ymlaen: Gellir gwneud y dresin hyd at 2 ddiwrnod ymlaen llaw.

Nodiadau Storio: Mae’n well bwyta’r salad ar unwaith. Os ydych yn storio, cymysgwch y cynhwysion ac eithrio gellyg a dresin a’u rhoi yn yr oergell am hyd at dri diwrnod. Ychwanegwch nhw ychydig cyn eu gweini.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch i fyny a chael fersiwn bwrdd gwaith o’r rysáit argraffadwy yma.

 • 5 sleisen o gig moch, wedi’i dorri’n ddarnau 1 modfedd
 • 1 pen bach radicchio (tua 5 owns), briwgig
 • 4 owns ysgewyll Brwsel, wedi’u sleisio’n denau neu wedi’u torri’n fân (tua 3 1/2 cwpan)
 • 2 gellyg aeddfed (tua 20 owns i gyd), fel D’Anjou, Barlett, neu Bosc, wedi’u craiddio a’u torri’n fras
 • 1/2 winwnsyn coch bach (tua 3 owns), wedi’i friwio
 • 1/4 cwpan dail a choesynnau persli ffres wedi’u torri’n fras
 • 1/4 cwpan (tua 1 owns) cnau Ffrengig wedi’u tostio, a mwy i’w gweini (gweler NODYN)
 • 1/4 cwpan (tua 1 owns) ceirios sych, ynghyd â mwy ar gyfer gweini
 • 1/2 cwpan olew olewydd
 • 3 llwy fwrdd finegr seidr afal
 • Croen wedi’i gratio’n fân a sudd 1 oren (tua 3 llwy fwrdd o sudd)
 • 1 llwy fwrdd o surop masarn, a mwy i’w flasu
 • 2 lwy de o fwstard Dijon
 • 1/2 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres, a mwy i flasu
 • 1/4 llwy de o halen môr neu fwrdd mân, a mwy i flasu

Coginiwch y cig moch: Gorchuddiwch blât gyda thywel dysgl neu dywel papur a’i roi ger y stôf. Mewn sgilet fawr dros wres canolig, coginio cig moch, gan ei droi’n achlysurol, nes ei fod yn grimp, tua 5 munud. Gan ddefnyddio llwy slotiedig, trosglwyddwch y cig moch i’r plât a baratowyd. Taflwch y saim cig moch neu ei gadw at ddefnydd arall.

Paratowch y dresin: Tra bod y cig moch yn coginio, mewn powlen gyfrwng, chwisgwch yr olew, finegr, croen oren a sudd, surop masarn, mwstard, pupur a halen gyda’i gilydd nes eu bod wedi’u cyfuno. Trochwch ddeilen yn y dresin a’r blas, gan addasu’r surop, halen a/neu bupur yn ôl yr angen.

Mewn powlen fawr, cymysgwch hanner y cig moch, radicchio, ysgewyll Brwsel, gellyg, nionyn, persli, cnau Ffrengig, a cheirios. Arllwyswch y dresin dros y salad a’i daflu eto. Ysgeintiwch y cig moch sy’n weddill dros y salad a’i roi ar ben gyda mwy o becans a cheirios sych, os dymunir.

Gadewch i’r salad sefyll ar dymheredd yr ystafell am 5 munud cyn ei weini.

SYLWCH: I dostio cnau Ffrengig, rhowch sgilet bach, sych dros wres canolig, ychwanegu cnau Ffrengig, gan droi’n aml nes eu bod yn bersawrus ac ychydig yn dywyllach, tua 3 munud. Trosglwyddo i blât i oeri; yna torrwch

fesul dogn (1 1/2 cwpan o salad) sylfaen 6

Calorïau: 294; Cyfanswm Brasterau: 23 g; Braster Dirlawn: 3g; Colesterol: 4mg; sodiwm: 242mg; Carbohydradau: 21g; Ffibr Deietegol: 4 g; Siwgr: 12g; Protein: 4g

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

Gan y golygydd ryseitiau Ann Maloney.

Profwyd gan Ann Maloney; e-bost cwestiynau i [email protected].

Graddiwch i fyny a chael fersiwn bwrdd gwaith o’r rysáit argraffadwy yma.

Chwiliwch ein Chwiliwr Ryseitiau am dros 9,500 o ryseitiau ôl-brofi.

Wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwytadol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.