Mae gan y Salad Cyw Iâr Hwn Y Cyfan

Y pethau dwi’n gweld eisiau fwyaf am Tomatos Melys yw eistedd ar draws Becky mewn bwth ger y bar salad (fel y gallwn ail-lenwi ein platiau mor gyflym â phosib); dal i fyny ar undonedd ein bywydau fel oedolion ifanc (ee, fy thoriad olaf, eich archenemi olaf); a disbyddu bwffe ei bowlen gron o salad cyw iâr heb dunnell fetrig. Nifer deiliog gyda stribedi wonton crispy wedi’u ffrio a llysiau gwyrdd crensiog, roedd y salad cyw iâr wedi’i wisgo mewn dresin melys a sawrus a oedd yn blasu fel cynhwysion Asiaidd, fel saws soi ac olew sesame, ond yn dod o unrhyw le ond Asia. I mi, y salad, y gwnaeth Garden Fresh ei gyflwyno am y tro cyntaf ym 1993 ac a ailenwyd yn y pen draw yn Wonton Happiness, fyddai uchafbwynt cinio, teimlad y byddwn yn ei ddilyn am weddill fy oes.

Roedd y salad yn meddu ar y math o ansawdd hynod gywrain sy’n aml yn dod o ddehongliad (neu ddyfaliad gwyllt) un diwylliant o sut y gallai bwyd diwylliant arall flasu, nad yw’n wreiddiol nac yn ffug, ac sy’n parhau i fod yn ysbryd trwy gydol ei oes ac wrth ei fywyd. angau. Mae hyn oherwydd bod y salad hwn, a’i ragflaenydd, a elwir yn hanesyddol yn “Salad Cyw Iâr Tsieineaidd”, “Salad Cyw Iâr Asiaidd” ac, ar y gwaethaf, “Salad Cyw Iâr Oriental”, yn cyfeirio at ddim byd, mewn gwirionedd, yn fwy na dim ond syniad o’r blasau Dwyrain Asia. gallai gwledydd fod. Mae Salad Thai Crispy o California Pizza Kitchen a Salad Cyw Iâr Tsieineaidd o Ffatri Cacennau Caws yn dod i’r meddwl, yn ogystal â Salad Cyw Iâr Tsieineaidd o Chinois Wolfgang Puck yn Santa Monica. Efallai na fydd y mathau hyn o seigiau yn ddilys i unrhyw un heblaw eu crewyr, ond gallant ddod yn gonglfeini cof bwyd o hyd i’r rhai sy’n eu bwyta. Mae hyn yn dda neu’n ddrwg, yn dibynnu ar sut rydych chi’n teimlo am drawsnewidiad y diwylliant, ond pan ddaw i’r salad cyw iâr wedi ennill tunnell, rwy’n ddiolchgar am ei rôl ganolog yn fy mywyd i a Becky fel y salad a gefais i gyd. . .

Yn 2019, roeddwn i mewn ystafell gyda Becky mewn rhent gwyliau yn Seattle pan ddarganfu fod ei thad, fy Ewythr Young, wedi marw’n sydyn. Nid oes digon o bobl yn sôn am y colli archwaeth anhygoel sy’n digwydd pan fyddwch chi’n colli rhywun rydych chi’n ei garu. Pan gyrhaeddon ni’r maes awyr, roedd bron i 24 awr wedi mynd heibio ers i ni glywed y newyddion a Becky heb fwyta dim byd. Gorfodais hi i gael gwydraid o win coch a sglodion ac yn ffodus fe gytunodd. Wrth i ni anelu at y giât ar gyfer ein taith hedfan yn ôl i Atlanta, trodd ataf a gofyn, “Ydych chi’n meddwl ei bod yn well colli rhywun yn sydyn neu wneud iddynt fynd yn araf?” Dywedais yr hyn roeddwn i’n meddwl ei bod hi eisiau ei glywed ac aethon ni ar fwrdd yr awyren.

Byddai Wncwl Young wedi troi’n 65 y mis hwn. Mae’n ddrwg gen i na allwn i goginio iddo, ond roedd yn coginio i’n cefndryd ni drwy’r amser. Ymhlith eu harbenigeddau roedd brithyllod crensiog gyda phupur y llyn, filet mignons wedi’u lapio â bacwn gydag A.1. Salsa, kielbasa wedi’u berwi mewn saws Tostitos a chwrw ac adenydd cyw iâr wedi’u grilio wedi’u trwytho â jalapeño, cilantro a sake. Er gwaethaf eich pwysau cigysol, mae’n debyg y byddech chi’n cymeradwyo’r salad hwn. Y cymeriad cynhaliol sy’n gwneud i wintonau creisionllyd ddisgleirio yw topin pigog o jam eirin gwlanog, finegr reis, olew sesame, a phowdr chili. Mae cymhareb hylif-i-olew uchel y dresin yn golygu y gall llysiau gwyrdd salad aros yn grimp a chadw’n hirach (yr olew mewn vinaigrettes, nid y finegr, sy’n difetha letys), sy’n golygu y gallwch ei wneud dros nos cyn cyfarfod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.