Mae gêm bêl fas gartref gyntaf yr Hebogiaid yn gorffen mewn colled galed

Ddydd Sadwrn, Ebrill 23, 2022, cafodd tîm pêl fas Faribault Falcons ei ymddangosiad cyntaf gartref. Gorffennodd gyda cholled o 8-6 i’r Red Wingers.

Mae’r gwanwyn hwn wedi bod yn unrhyw beth ond yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n ymwneud â chwaraeon ysgol uwchradd.

Mae’r Hebogiaid wedi cael problemau gyda phiser yn taflu streiciau. Dechreuodd y piser llaw chwith hŷn Hunter Nelson i Faribault am y ddau fatiad cyntaf gyda rhai materion rheoli.

8 taith gerdded, 1 ergyd allan, dim hits, sgoriwyd dau rediad. Sgoriodd yr Asgellwyr eu rhediad cyntaf ar deithiau cerdded gyda’r gwaelodion wedi’u llwytho. Sgoriwyd eu hail rediad yn yr ail fatiad ar bêl bas llawn basau.

Cymerodd Hudson Dillon y twmpath yn y drydedd inning a rhoddodd i fyny sengl RBI dwy-allan.

Ar ôl tair batiad, Red Wing oedd ar y blaen 3-0 gyda phob un o naw batwyr Faribault wedi ymddeol.

Dechreuodd y piser llaw dde Reese Tripp ar y bryn i Red Wing ac aeth y pum batiad cyntaf, gan ganiatáu 4 trawiad gyda 6 ergyd allan a thaith gerdded. Taflodd 87 o leiniau, 58 o ergydion.

Torrodd Hunter Nelson y gôl-didiwr perffaith gyda 3 pwyntydd i ddechrau gwaelod y bedwaredd fatiad. Sgoriodd ar sengl RBI gan Aiden Tobin. Canodd Brad Sartor i roi rhedwyr ymlaen yn gyntaf ac yn ail heb unrhyw gêm allan.

Dychwelodd Ayden Qualey y bêl i’r piser a chymerodd Tobin y trydydd safle. Cerddodd Andy Donahue i lwytho’r gwaelodion, ond daeth ergyd i ben i sgorio’r Hebogiaid.

Arweiniodd senglau cefn wrth gefn gan Reid Hartmann a Jorgen Ulvenes oddi ar bumed batiad yr Wingers. Cafodd rhedwr cwrteisi Hartmann yn yr ail safle ei ddewis o’r maes ar ôl ergydio allan. Gyda dwy gêm allan, pas sgoriodd bedwaredd rhediad Red Wing o’r gêm.

Arweiniodd Jack Knutson a Hudson Dillon oddi ar waelod y bumed gydag ergydion, ond cafodd Knutson ei hel o’r ail safle.

Yn dilyn ergyd, dyblodd Tobin i sgorio Dillon a’i gwneud hi’n 4-2 i’r Asgellwyr.

Daeth Sartor ymlaen i chwarae yn y chweched inning a Tripp yn ei gyfarch gyda rhediad cartref i’r cae chwith. Ar ôl senglau cefn wrth gefn gan Abe Reinitz a Cooper Chandler, tarodd Reid Hartmann bryten aberth i sgorio rhediad. Yn ystod ymosodiad, fe wnaeth Chandler ddwyn yr ail sylfaen a symud ymlaen i drydydd ar docyn. Tarodd Wyatt Gonsior sengl a sgoriodd Chandler i’w gwneud hi’n 7-2.

Dechreuodd Michael Crone waelod y chweched batiad gyda chae dwbl i’r dde. Dyblodd Qualey sgôr Crone.

Andy Donahue sgoriodd ond arhosodd Qualey yn ail safle.

Daeth yr Adain Goch â Devin Maslowski-Kenner i mewn i’r maes. Ar ôl ymosodiad, cafwyd chwarae dwbl i ddod â bygythiad Faribault i ben.

Ar frig y batiad olaf a drefnwyd, llwythodd yr Wingers y seiliau ar senglau gan Mitch Seeley a Deso Buck a thaith gerdded gan Tripp. Sgoriodd ei wythfed rhediad ar ddewis cae.

Ymladdodd yr Hebogiaid ar waelod y seithfed inning. Gydag un allan, dyblodd Nelson, cerddodd Tobin. Dyblodd Sartor sgorio Nelson a rhoi Tobin ar y trydydd safle.

Canodd Crone gan sgorio Tobin a Sartor. Aeth Crone ymlaen wedyn i ail sylfaen ar bas.

Byddai’n gorffen y gêm yno oherwydd tarodd y ddau fatiwr nesaf allan.

Cyfanswm y llinellau ar gyfer y gêm oedd:

Mae Faribault 6 yn rhedeg 13 trawiad 1 gwall
Red Wing 8 yn rhedeg 12 trawiad 0 methiannau

Bydd Faribault (0-4) yn croesawu Mankato West (4-0) ddydd Mawrth am 5:00 p.m.

Mae Red Wing (3-0) yn croesawu Albert Lea (1-1) ddydd Llun am 5:00 p.m.

Mewn cystadlaethau pêl fas ardal eraill ddydd Sadwrn:

 • Winona 3 Dwyrain Mankato 1, Dwyrain Mankato 14 Winona 6
 • Austin 15 Plainview-Elgin-Millville 14 9 batiad
 • Rochester Ganrif 3 Owatonna 0
 • Northfield 9 Rochester John Marshall 6
 • Rochester Lourdes 11 Zumbrota-Mazeppa 1 6 inn, Lourdes 14 ZM 1 5 tafarn.
 • Byron 12 Cannon Falls 2, Byron 4 Cannon Falls 2 8 cais
 • Lake City 3 Pine Island 2 8 Inn, Lake City 5 Pine Island 3
 • Randolph 19 Eglwys Lutheraidd Orllewinol 1
 • Gogledd Lakeville 5 Shakopee 4
 • Burnsville 11 Gogledd Lakeville 2
 • Marshall 15 Wasaca 3
 • Egan 7 Grand Rapids 6
 • Fillmore Central 3 Caledonia 0, Caledonia 6 Fillmore Central 0

Ydych chi eisiau bwyd blasus heb aros?

DARLLENWCH YMLAEN: Ryseitiau 3 Cynhwysion y Gallwch eu Gwneud Ar Hyn o Bryd

Leave a Comment

Your email address will not be published.