Mae Giada De Laurentiis Newydd Rannu Salad Cyw Iâr Gwanwyn Hawdd – Mae hi’n Gwybod

Os prynwch gynnyrch neu wasanaeth a adolygir yn annibynnol trwy ddolen ar ein gwefan, efallai y bydd SheKnows yn derbyn comisiwn cyswllt.

Gwyddom ei bod yn bwysig cynllunio ymlaen llaw o ran cynllunio prydau bwyd. Ond byddwn yn cyfaddef bod ein “cynllunio ymlaen llaw” y rhan fwyaf o’r amser yn cynnwys codi cyw iâr Costco rotisserie (neu ddau) pan fyddwn yn mynd i siopa a phenderfynu beth i’w wneud ag ef yn nes ymlaen. Oherwydd y gwir yw, yn llythrennol gellir troi cyw iâr rotisserie yn ddwsinau, os nad cannoedd o brydau. Ac nid dim ond ni, mae hefyd yn awduron llyfrau coginio.
ac mae sêr y Rhwydwaith Bwyd fel Giada De Laurentiis yn gwybod am bŵer cyw iâr rotisserie. Yn wir, mae De Laurentiis newydd rannu rysáit ar gyfer eu Salad Cyw Iâr Ysgafn a Ffres, ac mae’n ddefnydd perffaith ar gyfer cyw iâr rotisserie dros ben.

stori gysylltiedig

Y Cynhwysyn Eidalaidd Hwn Yw’r Cyfrinach Giada De Laurentiis I’r Salad Pasta Perffaith


Mae Salad Cyw Iâr yn ymddangos fel rysáit eithaf hawdd, ond pan fyddwch chi’n ei wneud o’r dechrau, mae’n rhaid i chi goginio’r cyw iâr mewn gwirionedd, a all fod yn broses ddiflas a blêr sy’n gwneud i’ch cegin redeg yn boeth pan fyddwch chi’n ceisio ymlacio. . pryd haf Dyna pam ei fod yn lle perffaith i ddefnyddio cyw iâr rotisserie.

Llun wedi'i lwytho'n ddiog

Trwy garedigrwydd Clarkson Potter.

I wneud ei Salad Cyw Iâr Gwanwyn, mae De Laurentiis yn taflu cyw iâr rotisserie wedi’i dorri’n fân gyda dresin iogwrt llaeth cyflawn hufennog a thangy sydd wedi’i flasu â llawer o darragon ffres, croen y lemwn, a sudd lemwn (byddem hefyd yn ychwanegu ychydig o arlleg wedi’i falu’n ffres). neu wedi’i gratio). Yna, rydych chi’n ychwanegu briwgig syfi a phys melys wedi’u sleisio’n denau, sy’n ychwanegu crensian a melyster i’r salad.

I weini, mae De Laurentiis yn oeri’r salad nes ei fod yn braf ac yn oer, yna’n ei weini mewn cwpanau dail letys Bibb. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i wneud brechdanau neu wraps. Mae’r un mor flasus ar gyfer cinio neu swper ar noson boeth ag yw’r llenwad ar gyfer brechdanau myffin yn eich crynhoad gwanwyn nesaf.

Y tro nesaf y byddwch chi yn Costco, cydiwch mewn cyw iâr rotisserie. Mae ryseitiau hawdd yn ystod yr wythnos fel y Salad Cyw Iâr Gwanwyn hwn a mwy yn aros.

Chwilio am fwy o ryseitiau haf? Mae gan Giada De Laurentiis lawer:

Gweler: Sut i Wneud Rholiau Lasagna Stuffed Giada De Laurentiis

Leave a Comment

Your email address will not be published.