Mae Giada de Laurentiis Newydd Rhannu’r Rysáit Salad Gwanwyn Perffaith – Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Wedi’i ysbrydoli gan flasau blasus Sisili, Giada de LaurentiisMae Rysáit Salad Couscous Môr y Canoldir yn dawnsio gyda blas tangy a gwasgfa foddhaol. Mae’n salad gwanwyn perffaith ar gyfer cinio neu yn ddysgl ochr swmpus ar gyfer swper.

Os oes unrhyw un yn gwybod bwyd Môr y Canoldir, Giada ydyw. Fe’i ganed yn yr Eidal a gwyddys ei fod yn dilyn diet Môr y Canoldir, sy’n cynnwys llysiau, olew olewydd, grawn cyflawn, a bwyd môr. Mae Giada de Laurentiis yn cyflwyno ei seigiau Eidalaidd syml mewn arddull fodern, sy’n ymwybodol o iechyd, gan ei gwneud hi’n bosibl i bron unrhyw un fwynhau ei chreadigaethau. (Edrychwch ar ei rysáit cinio eog diweddar yma.)

Y tro hwn, mae Giada yn ein rhyfeddu gyda salad cwscws Môr y Canoldir, sy’n cynnwys lemwn, basil, mintys, almonau, llugaeron ac, wrth gwrs, couscous.

Cysylltiedig: 16 o Enwogion Enwog yn Rhannu Sut Maent yn Gwneud Eu Blawd Ceirch Bore

Mae couscous yn gyfoethog mewn seleniwm, mwynau hanfodol sy’n bwerus mewn gwrthocsidyddion sy’n lleihau llid ac yn helpu i atgyweirio celloedd sydd wedi’u difrodi. Mae hefyd yn chwarae rhan yn iechyd y thyroid a gall leihau’r risg o glefyd y galon. Mae seleniwm hefyd yn lleihau colesterol LDL ac yn cronni plac ar waliau rhydweli a gwythiennau. Mae bwyta un cwpanaid o gwscws yn cynnwys mwy na 60 y cant o’r cymeriant dyddiol a argymhellir.

Mae llus yn hynod gyfoethog o fitamin C a sbectrwm o fitaminau B sy’n hanfodol ar gyfer cynnal pwysau iach a rheoleiddio metaboledd. Maent yn helpu i roi hwb i’r system imiwnedd, yn cefnogi iechyd y galon, a gallant frwydro yn erbyn heintiau’r llwybr wrinol. Mae llus yn cynnig buddion gwrth-heneiddio ac yn lleihau llid y croen. Mae’r aeron bach tart hwn yn rhoi hwb mawr i iechyd gyda’i doreth o rinweddau iach.

Gadewch i ni beidio ag anghofio yr almonau. Mae’r cnau crensiog hyn yn faethlon iawn ac yn gyfoethog mewn gwrthocsidyddion, fitaminau, mwynau a brasterau iach. Mae’r gwrthocsidyddion mewn almonau yn amddiffyn celloedd rhag difrod ocsideiddiol, ffactor sy’n cyfrannu at afiechyd a heneiddio cynamserol. Mae almonau yn uchel mewn magnesiwm, mwynau y mae llawer o bobl yn ddiffygiol ynddo. Mae magnesiwm yn cynnig cymorth ar gyfer diabetes math 2 a syndrom metabolig. Gall bwyta dim ond llond llaw o almonau y dydd arwain at ostyngiad mewn lefelau colesterol drwg (LDL), gan leihau’r risg o glefyd y galon o bosibl.

Gweinwch y pryd iach hwn ar gyfer cinio, neu parwch ef â phrotein heb lawer o fraster fel bwyd môr i ginio.

Salad cwscws Môr y Canoldir o Giada de Laurentiis

am 6

Amser coginio: 10 munud

Cynhwysion

3 llwy fwrdd, ynghyd â ¼ cwpan o olew olewydd crai ychwanegol
briwgig 2 ewin garlleg
Bocs 1 pwys o couscous Israel, orzo, neu fregola
3 cwpan cawl cyw iâr neu lysiau
2 lemon, mewn sudd
1 lemwn, wedi’i gratio
1/2 llwy de o halen
1/2 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres
1 cwpan dail basil ffres wedi’i dorri
1/2 cwpan dail mintys ffres wedi’u torri
1/4 cwpan llugaeron sych
1/4 cwpan almon wedi’i sleisio, wedi’i dostio

Cyfarwyddiadau

1. Cynheswch 3 llwy fwrdd o olew olewydd dros wres canolig mewn sosban ganolig, ychwanegwch y garlleg a choginiwch am 1 munud. Ychwanegwch y cwscws, cymysgwch a choginiwch nes ei fod wedi’i dostio’n ysgafn ac wedi brownio’n ysgafn, gan droi’n aml, tua 5 munud. Ychwanegwch y cawl llysiau a sudd 1 lemwn yn ofalus, a dewch â berw. Gostyngwch y gwres, gorchuddiwch, a mudferwch nes bod cwscws ychydig yn dendr, gan droi’n achlysurol, 8 i 10 munud. Draen.
2. Mewn powlen fawr, cyfunwch y cwscws wedi’i goginio gyda gweddill yr olew olewydd, halen, sudd lemwn sy’n weddill, croen a phupur a gadewch iddo oeri.
3. Pan fydd y cwscws ar dymheredd ystafell, ychwanegwch y perlysiau, almonau, a llugaeron sych. Taflwch i gyfuno a gweini.

MAETH I FOB GWASANAETH: 449 o galorïau, 11 g braster, 73 g carbs, 14 g o brotein, 375 mg sodiwm, 6 g ffibr, 7 g siwgr, colesterol 4 mg

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar Giada de Laurentiis Yn Datgelu Ei Union Gynllun Colli Pwysau 3 Diwrnod.

Shaye Glisson

Cafodd Shaye ei eni a’i fagu yn Houston, TX. Mae hi’n awdur ffordd o fyw / harddwch / lles llawrydd ac yn gosmetolegydd trwyddedig gyda sawl blwyddyn o brofiad ysgrifennu. darllen mwy

Leave a Comment

Your email address will not be published.