Mae Golwythion Cig Oen wedi’i Farinadu yn Gwneud Diddanu’n Hawdd

SUL: Diwrnod i’r Teulu

Ar gyfer ffefryn teuluol hawdd, gweinwch fron twrci wedi’i bobi, dresin, saws, a’r Ffa Gwyrdd hyn gyda Nionod wedi’u Carameleiddio: Mewn sgilet fawr nonstick, toddwch 2 lwy fwrdd o fenyn dros wres canolig. Ychwanegu un winwnsyn melys mawr, wedi’i chwarteru a’i sleisio; coginio 15 munud. Trowch yn achlysurol nes ei fod yn frown euraid ac yn dyner. Yn y cyfamser, coginio 1 1/2 pwys o ffa gwyrdd ffres 5 i 7 munud mewn dŵr berw. Draen; mynd yn ôl i’r pot. Archebwch rai o’r winwns ar gyfer addurno. Ychwanegwch weddill y winwns i’r pot. Sesnwch gyda halen a phupur bras; taflu i got. Trosglwyddwch i blât gweini. Addurnwch gyda’r winwns neilltuedig.

Ychwanegu bara surdoes at y pryd gwych hwn a chodi cacen cnau coco ar gyfer pwdin blasus.

CYNLLUN YMLAEN: Arbed digon o dwrci ar gyfer dydd Llun; arbed digon o gacen ar gyfer dydd Mawrth.

RHESTR SIOPA: brest twrci, dresin, grefi, menyn, winwnsyn melys, ffa gwyrdd ffres, halen bras, pupur, bara surdoes, cacen cnau coco.

DYDD LLUN: Cynheswch a bwyta

Trowch y twrci dros ben yn dwrci reuben paninis. Ar gyfer brechdan: Taenwch un ochr i bob un o ddwy dafell fara rhyg wedi’u sleisio’n denau gyda chyfanswm o 11/2 llwy de o dresin Thousand Island. Trefnwch dafell denau o gaws Swistir, 1 llwy fwrdd o sauerkraut oergell wedi’i rinsio a’i ddraenio, a 2 owns o dwrci wedi’i sleisio dros ben ar fara. Rhowch un sleisen arall o gaws ar ei ben a’r sleisen arall o fara ochr i waered. Côt y tu allan i’r frechdan gyda chwistrell coginio. Cynhesu sgilet nonstick mawr dros wres canolig-uchel. Ychwanegu brechdanau; gosod sgilet trwm ar ben brechdanau; gwasgwch yn ysgafn i fflatio. Gan adael sgilet trwm, coginiwch 2 funud yr ochr neu nes ei fod yn frown a’r caws wedi toddi. Gweinwch gyda Ffris Ffrengig Pob (wedi’u rhewi) a salad gwyrdd cymysg. Mwynhewch ffrwythau trofannol ar gyfer pwdin.

RHESTR SIOPA: Bara rhyg wedi’i sleisio’n denau, dresin Thousand Island, caws Swistir, sauerkraut oergell, chwistrell coginio, sglodion Ffrengig wedi’u rhewi, llysiau gwyrdd cymysg, ffrwythau trofannol.

DYDD MAWRTH: cinio rhad

Yn rhad ac yn hawdd i’w paratoi, bydd cluniau cyw iâr melys a sbeislyd (gweler y rysáit) yn boblogaidd. Gweinwch gyda thafell o letys a bara gwenith cyflawn. Ar gyfer pwdin, torrwch y gacen dros ben.

RHESTR SIOPA: saws soi sodiwm isel, mêl, mwstard brown sbeislyd, cluniau cyw iâr heb asgwrn heb groen, cwscws gwenith cyflawn, cawl cyw iâr heb halen, pys babi wedi’i rewi, halen bras, pupur, letys, bara gwenith cyflawn.

DYDD MERCHER: Cinio heb gig

Hepiwch y cig yn ddi-ffael a mwynhewch y stiw corbys (gweler y rysáit). Ychwanegwch salad sbigoglys gyda darnau wy a rholiau crensiog. Gwnewch bwdin caramel ar unwaith gyda llaeth 1 y cant ar gyfer pwdin.

RHESTR SIOPA: Corbys, cawl cyw iâr heb halen, olew canola, hadau cwmin, sialóts, ​​tatws brown, sbigoglys ffres babi, wyau, rholiau crensiog, pwdin caramel parod, llaeth 1 y cant.

DYDD IAU: Hoff Blant

Gadewch i’r plant roi cynnig ar y nygets bron cyw iâr grawn cyflawn (wedi’u rhewi). Gweinwch y nygets gyda sglodion tatws melys a salad moron ar gyfer pryd o fwyd llawn fitamin A. Mae awgrymiadau pîn-afal ffres yn berffaith ar gyfer pwdin.

RHESTR SIOPA: Nuggets Fron Cyw Iâr Grawn Cyfan, Ffris Tatws Melys, Salad Moron, Pîn-afal Ffres.

DYDD GWENER: Express Kitchen

Stopiwch wrth y deli am gyw iâr rotisserie. Gweinwch gyda reis brown cyflym a brocoli ffres. Ychwanegu salad Cesar wedi’i becynnu. Mae cacennau cwpan yn bwdin bendigedig.

RHESTR SIOPA: cyw iâr rotisserie, reis brown cyflym, brocoli ffres, salad Cesar wedi’i becynnu, cacennau bach.

DYDD SADWRN: Adloniant Hawdd

Gweinwch bryd o fwyd ysblennydd i’ch gwesteion gyda’r Golwythion Cig Oen wedi’i Farinadu Rhosmari a Garlleg (gweler y rysáit) ar y fwydlen. Ychwanegwch reis a ffa gwyrdd, salad letys Boston, a baguette ar yr ochr. Ar gyfer pwdin, prynwch dartenni ffrwythau.

RHESTR SIOPA: olew olewydd crai ychwanegol, garlleg, rhosmari ffres, lemonau, halen bras, pupur, golwythion lwyn cig oen (1 fodfedd o drwch) neu olwythion asennau cig oen, reis, ffa gwyrdd, letys Boston, baguette, tartenni ffrwythau.

Mae Susan Nicholson yn awdur llyfr coginio o Atlanta ac yn ddeietegydd cofrestredig. Gellir cysylltu â hi trwy e-bost: [email protected] Dilynwch Susan ar Twitter: @7DayMenu. Gellir cyrchu’r cynllunydd bwydlen hefyd yn 7daymenuplanner.com. Darllenwch blog Susan: makingthemenu.com. Ac edrychwch ar lyfr Susan! Mae “Cynllunydd Bwydlen 7 Diwrnod i Ddechreuwyr” bellach ar werth. Archebwch eich un chi ar Amazon.com heddiw.

** ** **

Cluniau Cyw Iâr Sbeislyd A Sbeislyd (dydd Mawrth)

Cynnyrch: 6 dogn

Amser paratoi: llai na 15 munud

Amser coginio: 30 munud, ynghyd â chwscws

1 llwy fwrdd o saws soi isel-sodiwm

2 llwy de o fêl

2 lwy de o fwstard brown poeth

6 clun cyw iâr heb asgwrn heb groen, wedi’u tocio’n dda (tua 1 1/2-2 pwys)

3/4 cwpan cwscws grawn cyflawn

1 3/4 cwpan cawl cyw iâr heb halen

1/2 cwpan pys babi wedi’u rhewi, wedi’u dadmer

1/4 llwy de o halen bras

1/8 llwy de o bupur

Cynhesu’r popty i 375 gradd. Mewn powlen fach, cymysgwch y saws soi, mêl a mwstard. Rhowch gyw iâr mewn dysgl pobi 7-wrth-11-modfedd wedi’i gorchuddio â chwistrell coginio. Brwsiwch gyw iâr gyda hanner y cymysgedd saws soi. Pobwch 15 munud. Brwsiwch gyda chymysgedd saws soi sy’n weddill; pobi 15 munud yn hirach neu nes bod tymheredd mewnol yn cyrraedd 165 gradd. Yn y cyfamser, paratowch gwscws yn ôl y cyfarwyddiadau gan ddefnyddio cawl cyw iâr yn lle dŵr. Ychwanegwch y pys, halen a phupur. Gweinwch gyw iâr gyda chwscws.

Fesul dogn: 268 o galorïau, 27 gram o brotein, 5 gram o fraster (18 y cant o galorïau o fraster), 1.3 gram o fraster dirlawn, 27 gram o garbohydrad, 107 miligram o golesterol, 322 miligram o sodiwm, 4 gram o ffibr Cyfrif carbohydradau: 2.

STEW LENTIL (Dydd Mercher)

Cynnyrch: 4 dogn

Amser paratoi: 15 munud

Amser coginio: 30-35 munud

1 cwpan corbys, wedi’u casglu a’u rinsio

2 gwpan o broth cyw iâr heb halen

1 cwpan o ddŵr

1 llwy fwrdd o olew canola

1 llwy fwrdd o hadau cwmin

2 sialots, wedi’u sleisio’n denau

1 tatws aur (10 owns), wedi’u plicio a’u ciwbio

1 pecyn (5-6 owns) sbigoglys babi ffres

Mewn sosban 2-chwart, cyfunwch y corbys, y cawl a’r dŵr. Dewch â berw dros wres canolig-uchel. Gorchuddiwch a lleihau gwres i ganolig-isel; mudferwi am 15 i 20 munud neu nes yn feddal. Yn y cyfamser, mewn sgilet nonstick mawr, dwfn, cynheswch olew dros wres canolig. Ychwanegu hadau cwmin; coginio 15 i 30 eiliad neu hyd nes y persawrus, gan droi. Ychwanegu sialóts; coginio 3 munud neu hyd nes yn frown euraid, gan droi yn achlysurol. Ychwanegwch y tatws a choginiwch am 3 munud. Arllwyswch y gymysgedd corbys yn ofalus i’r sgilet; troi i gyfuno. Gorchuddiwch a choginiwch am 10 munud. Ychwanegwch y sbigoglys. coginio 2 funud neu nes bod sbigoglys wedi meddalu; i Gwasanaethu.

Fesul gwasanaeth: 278 o galorïau, 15 gram o brotein, 5 gram o fraster (15 y cant o galorïau o fraster), 0.4 gram o fraster dirlawn, 45 gram o garbohydrad, dim colesterol, 102 miligram sodiwm, 13 gram o ffibr. Cyfrif carbohydradau: 3.

Chops Cig Oen wedi’i Farinadu  ROSEMARY A GARLIC (Dydd Sadwrn)

Cynnyrch: 4 dogn

Amser paratoi: 15 munud; amser marinadu: 30 munud i dros nos

Amser coginio: 8-12 munud

1/4 cwpan olew olewydd crai ychwanegol

6 ewin garlleg, briwgig

2 lwy fwrdd o rosmari ffres wedi’i dorri

2 lwy fwrdd o sudd lemwn ffres

Croen lemwn

1 1/2 llwy de o halen bras

1/2 llwy de o bupur

12 golwyth lwyn cig oen (1 fodfedd o drwch) neu olwythion asennau cig oen

Cyfunwch olew, garlleg, rhosmari, sudd lemwn, croen lemwn, halen a phupur mewn powlen fach. Rhowch gig oen mewn bag y gellir ei selio; arllwyswch y cymysgedd dros gig oen, ei selio a’i farinadu 30 munud i dros nos. Tynnwch y cig oen o’r marinâd a’i daflu; pat golwythion sych cyn grilio.

Cynhesu’r gril i 500 gradd a choginio golwythion 4 i 6 munud yr ochr neu nes bod y tymheredd mewnol yn cyrraedd 145 gradd. Gadewch i’r cig oen orffwys 3 munud cyn ei weini.

Fesul gwasanaeth: 197 o galorïau, 27 gram o brotein, 9 gram o fraster (42 y cant o galorïau o fraster), 3.2 gram o fraster dirlawn, dim carbohydradau, 87 miligram o golesterol, 557 miligram o sodiwm, dim ffibr. Cyfrif carb: 0.

Leave a Comment

Your email address will not be published.