Mae GoodCook yn cyflwyno hanfodion cegin i feistroli cegin mam

RANCHO CUCAMONGA, Calif., Ebrill 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Mae GoodCook, prif frand offer coginio America sy’n gwneud coginio o safon yn hanfodol i bawb, wedi ysbrydoli cogyddion cartref ers amser maith i gysylltu â’ch anwyliaid trwy ryseitiau a phrydau blasus, wedi’u paratoi’n gariadus. gyda chymorth eich offer cegin hawdd eu defnyddio, offer coginio a llestri pobi. Ac yn awr Sul y Mamau hwn, mae GoodCook yn cyflwyno’r cynhyrchion, yr offer a’r ryseitiau gorau i helpu teuluoedd i feistroli’r gwyliau.

Mae llawer o bobl yn mynegi eu cariad a’u llawenydd trwy fwyd, a Sul y Mamau yw’r cyfle gorau i ddangos y gwerthfawrogiad hwnnw o ffigwr y fam yn eich bywyd, p’un a yw hynny’n golygu rhoi’r offeryn cegin neu’r teclyn perffaith i’ch cariad a’r mom sy’n caru coginio seigiau cywrain ac amrywiol. prydau ochr, neu baratoi pryd o fwyd wedi’i feddwl yn ofalus gyda chynhyrchion sy’n cynnig canlyniadau mwy perffaith.

Ar gyfer Sul y Mamau fel dim arall, mae GoodCook yn rhannu ei ddewisiadau cynnyrch gorau ac awgrymiadau ryseitiau a fydd yn mynd â dathliadau i’r lefel nesaf. Ac, i fynd â’r dathliadau ymhellach fyth, mae GoodCook yn cyhoeddi ei fod yn partneru â Jocelyn Delk Adams o Grandbaby Cakes, sy’n ail-ddychmygu ryseitiau teuluol clasurol a’u rhannu mewn ffordd fodern a hygyrch, gan gynnwys ei phwdin y mae’n rhaid ei chael sy’n berffaith ar gyfer arbennig mam. . . Dydd.

Ar gyfer Sul y Mamau cofiadwy, mae GoodCook yn argymell paratoi detholiad moethus o ddechreuwyr, prif gyrsiau a phwdinau:

  • Am y blas eithaf: Peidiwch ag arddangos i Sul y Mamau ymgynnull yn waglaw! Afocado yw’r stwffwl nad yw mor gyfrinachol ar gyfer rhai o brydau mwyaf blasus y gwanwyn, ac mae GoodCook’s Offeryn afocado 3 mewn 1 Dyma’r hanfod popeth-mewn-un sy’n hollti, yn tyllu ac yn sleisio afocados yn rhwydd. O guacamole sy’n plesio’r dorf i gychod afocado mefus-sitrws, mae’r teclyn amrywiol hwn yn sicr o fod yn un o ddefnyddiau dyddiol newydd mamau.
  • Ar gyfer lledaeniad brecinio byrlymus: Gloywi’r gwyliau trwy wneud Mom yn brunch cartref gyda’r holl drimins. Nid yn unig y mae GoodCook Sparkling Sangria Lemonade yn hawdd i’w wneud, ond gyda rysáit sy’n galw am lemonau ffres a hoff win gwyn mam, mae’n siŵr o fod yn boblogaidd. Mae’r cwpan mesur hylif 2 gwpan yn gwneud mesur awel, ac mae’r GoodCook Reversible Insert Citrus Reamer yn helpu i gael yr holl sudd allan o lemwn a leim, gan sicrhau bod y gwaith paratoi yn syml. Os ydych chi’n dal i fod ar y thema sitrws, peidiwch ag anghofio’r Lemon Crackle Dutch Babies!
  • Ar gyfer melysion tymhorol: Pa ffordd well o fwynhau blasau’r gwanwyn na gyda Grandbaby Cakes Lemon Raspberry Cupcakes. Gyda diferyn mafon melys yn treiddio trwodd ac yn dirlawn y tu mewn i’r gacen, y canlyniad yw canolfan dendr, melys, llaith y bydd mam yn ei charu. Y cynhwysyn cyfrinachol? Mae GoodCook Muffin Pan wedi’i ddylunio gyda’r pobydd cartref mewn golwg, gyda dur trwm sy’n dosbarthu gwres yn gyfartal ar gyfer pobi trylwyr bob tro.
  • Am hoff afradlon y teulu: Dangoswch eich bod yn poeni mam pan fyddwch yn rhoi offer coginio iddi y gall ei ddefnyddio am flynyddoedd i ddod ar gyfer hoff bryd y teulu: pizza. Os yw’ch mam yn hoffi gwneud pizzas cartref neu’n hoffi teithio, GoodCook’s Padell Pizza AirPerffaith yn dod â blasau’r Eidal adref. Wedi’i gynllunio i ddarparu profiad coginio cyflymach a mwy crintach oherwydd yr adeiladwaith tyllog sy’n caniatáu cyswllt uniongyrchol rhwng gwres y popty a’r toes pizza, mae’r badell pizza ysgafn hon yn wirioneddol hanfodol. Ar gyfer pastai pitsa pwdin, ni ddylid colli pizza ffrwythau GoodCook. I gwblhau’r pecyn anrheg, peidiwch ag anghofio’r Touch Pizza Cutter am dafelli perffaith bob tro!
  • Am y pobi perffaith: Nid oes dim yn felysach na phobi swp newydd o gwcis i fam, a’i rysáit draddodiadol hoffus a’r Padell Pobi Nonstick AirPerfect maen nhw’n gwpl perffaith. Wedi’i gynllunio i greu brownio gwastad, mae’r daflen bobi yn cynnwys dwy haen i ganiatáu i boced aer gylchredeg gwres drwyddi draw, tra bod gwaelod gweadog yn caniatáu pobi cyflymach heb losgi’r gwaelodion cwci. Gyda dur carbon nonstick, mae glanhau yr un mor hawdd. Eisiau creu amrywiaeth eang ar gyfer brunch Sul y Mamau? Ni allwch fyth fynd yn anghywir â Chwcis Sglodion Siocled AirPerfect – prif awgrym GoodCook ar gyfer anrheg chwenychedig.

“Y gegin yw calon y cartref a pha ffordd well o anrhydeddu calon y teulu, mam, na gyda detholiad o hanfodion a ryseitiau blasus a fydd yn dyfnhau bondiau teuluol,” meddai Tom Barber, uwch is-lywydd marchnata a chynnyrch datblygu.cynnyrch. . “Ar Sul y Mamau yma, mae GoodCook yn gobeithio y bydd mamau o gwmpas y byd yn cael diwrnod llawn o faldodi a phrydau blasus wedi’u paratoi gan eu teuluoedd. Fel prif frand offer coginio America, rydym yn falch o greu offer coginio, llestri pobi ac offer coginio fforddiadwy a fydd yn helpu teuluoedd i greu atgofion newydd wrth fwynhau cwmni ein gilydd dros bryd o fwyd blasus.”

Ers dros ddeng mlynedd ar hugain, mae GoodCook wedi bod yn gydymaith America yn y gegin, gan ddarparu hanfodion cegin o safon i gogyddion cartref sy’n cael eu hadeiladu i bara. Gyda dewisiadau cynnyrch GoodCook ac awgrymiadau ryseitiau, bydd mamau ar draws yr Unol Daleithiau yn mwynhau dathlu Sul y Mamau hwn.

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.goodcook.com/mothers-day.

Ynglŷn â GoodCook®
Popty da® Mae cynhyrchion llestri cegin yn cynnig amrywiaeth eang o offer cegin, teclynnau, llestri pobi, offer coginio a storio bwyd. Creu offer coginio fforddiadwy wedi’u dylunio’n feddylgar ar gyfer y cogydd cartref, GoodCook® mae’r cynhyrchion yn adlewyrchu personoliaeth y brand: greddfol, ysbrydoledig, defnyddiol a hygyrch. Gan gadw i fyny â thueddiadau bwyd cyfredol tuag at amrywiaeth gynyddol o chwaeth, GoodCook® yn adeiladu ei frand trwy ddarparu catalog cadarn o ryseitiau, cyfarwyddiadau, ac awgrymiadau defnyddiol ar ei wefan, www.goodcook.com.

Cyswllt Cyfryngau:
Desiree Dozer
[email protected]

Mae llun sy’n cyd-fynd â’r hysbyseb hwn ar gael yn:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c021cd60-35fc-4906-9a81-3fbea6f06296

Leave a Comment

Your email address will not be published.