Mae gwesteiwyr y Clwb Swper yn rhannu eu cynghorion ar gyfer bwyta yn yr awyr agored

Does dim byd tebyg i fwynhau swper o dan y sêr ar noson gynnes o haf. Rydyn ni wrth ein bodd â bwrdd yn llawn seigiau blasus, platiau lliwgar, a phiserau o goctels pefriog. Ychwanegwch oleuadau tylwyth teg a llusernau pefrio i gadw’r diodydd i lifo’n hwyr yn y nos.

Ond er y gall ymddangos yn ddiymdrech o’i roi at ei gilydd, mae yna gelfyddyd i daflu’r soirée al fresco perffaith. Felly er mwyn dyrchafu eich difyrrwch haf, fe wnaethom ofyn i bump o westeion clwb swper, arbenigwyr ar greu hud coginiol yn y mannau lleiaf hyd yn oed, am eu cynghorion ar fwyta alfresco.

gwneud bwyd i’w rannu

alexandra dudley

“Rwyf wrth fy modd ag unrhyw beth ar bruschetta,” meddai Alexandra Dudley, gwesteiwr y Dewch i ginio podlediad. “Tostio sleisys trwchus o surdoes o dan y brwyliaid; gallwch roi bron unrhyw beth iddynt ac maent yn sicr o fod yn flasus. Mae tomatos wedi’u torri, olew olewydd o ansawdd da a phinsiad o arlleg yn glasur sicr. Neu un o fy hoff gyfuniadau yw Bricyll Rhost gyda Ricotta, Mêl a Mintys. Mae’r tomatos rhost a’r mozzarella yn un arall sy’n methu’n ddiogel, neu’n well eto, y burrata hufennog.

“Rwy’n hoffi seigiau gweini mawr y gellir eu gwneud o flaen amser, fel saladau bywiog a lliwgar; Rwyf bob amser yn gwneud yn siŵr bod yna lawer o wead. Byddwch fel arfer yn dod o hyd i gymysgedd o dopins neu sawsiau ar fy mwrdd gan fy mod wrth fy modd yn gwneud bara gwastad neu gwcis cartref i’w dipio. Maen nhw’n edrych yn drawiadol, ond maen nhw’n hynod o hawdd i’w gwneud.”

Gweinwch goctel llofnod (neu ffug)

potel ddiodydd gwyrdd

“Dydych chi ddim eisiau gwneud coctels i’w harchebu, felly gwnewch ffafr i chi’ch hun a pharatowch piser mawr i’w roi yn yr oergell cyn i bobl gyrraedd,” awgryma Elena Silcock, gwesteiwr y digwyddiad. dygwch y gwin clwb swper.

Er mwyn cwtogi ar yr amser paratoi hyd yn oed ymhellach, tra’n dal i gael digon o flas ffrwythus a blodeuog, arbrofwch gyda’r amrywiaeth o gordeliau a gweisg pefriog sy’n defnyddio potelwyrdd. O’r blodyn ysgawen clasurol wedi’i ddewis â llaw i’r Lime Mint Cordial adfywiol, maen nhw’n paru’n berffaith â siampên, gin neu rwm gwyn i greu coctels blasus iawn. “Allwch chi ddim curo coctel gardd Saesneg wedi’i wneud â gwirod blodau ysgawen, gin, perlysiau a rhubanau ciwcymbr,” mae Khyati Patel, cyd-sylfaenydd y Fork & Knife Supperclub, yn argymell.

Neu, os oes gennych chi westeion di-alcohol, rydyn ni wrth ein bodd â’r Afal Crisp pefriog a Phomgranad a Blodau Ysgaw wedi’u gwasgu. Yn syml, gweinwch nhw yn syth fel dewis arall soffistigedig ar gyfer parti swper.

Dyluniwch fwrdd bwyta synhwyraidd

alexandra dudley

“Rwy’n hoffi gwneud y gorau o’r tymhorau pan fyddaf yn addurno fy mwrdd,” meddai Alexandra. “Yn yr haf, mae hynny’n golygu lemonau, powlenni o geirios a mefus, a fasys bach o berlysiau, fel basil a mintys. Yn ogystal â darparu ychydig o liw, maent yn ychwanegu arogl hyfryd. Y byrddau gorau yw’r rhai lle gall gwesteion eistedd am oriau, ymhell ar ôl i’r haul fachlud. Rwy’n annog pobl i aros cyhyd ag y dymunant, gan fwyta aeron a chwcis amaretto gyda’u coffi, neu efallai gwydraid o limoncello.”

peidiwch â’i or-gymlethu

sophie gordon

“I mi, mae symlrwydd bob amser yn fantais,” meddai Sophie Gordon, gwesteiwr clwb swper cynaliadwy ac awdur llyfr coginio. Y Llysieuyn Cyfan. “Un o fy hoff brydau yw salad tatws, yn syml ond yn rhoi boddhad mawr. Pan ddaw’r Jersey Royals i’w tymor, byddaf yn eu berwi gyda phinsiad mawr o halen nes eu bod yn feddal iawn, ac yna gwneud dresin syml gyda mwstard Dijon, lemwn, olew olewydd, a phupur wedi cracio. Gallwch eu gwasanaethu ar dymheredd ystafell, felly peidiwch â phoeni am amseriadau.”

Mae Stephanie, cyd-sylfaenydd y Olive & Caramel Supper Club, yn awgrymu tanio’r gril. “Rhai o’n hoff brydau yw’r asennau corn sbeislyd barbeciw a chig oen petal rhosyn wedi’i barbeciwio; gellir eu paratoi o flaen amser ac mae cydbwysedd perlysiau a sbeisys yn ei wneud yn bleserus gan y dorf.”

Creu bar hufen iâ DIY

Getty

“Mae hufen iâ yn rhoi gwên ar wyneb pawb,” meddai Alexandra. “Rwyf wrth fy modd yn gweini pistachio neu fanila da gydag ychydig o fefus wedi’u socian mewn amaretto neu Cointreau am ychydig oriau. Dim ymdrech a llawenydd mwyaf.” Yn well fyth, crëwch eich gorsaf bwdin eich hun gyda gwahanol fathau o dopin y gall pobl eu defnyddio i addasu eu powlen, gan gynnwys pomgranad bach Bottlegreen a phiser blodau ysgaw, a fydd yn ychwanegu ffrwydrad blodeuog ffrwythus ar unwaith i ychydig sgwpiau o hufen iâ fanila. Nefol.

Mae Bottlegreen yn ychwanegu cyffyrddiad rhyfeddol at unrhyw achlysur – darganfyddwch yr ystod lawn o gordialau a gwinoedd pefriog dal i lawr yn bottlegreendrinks.com

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.