Mae J. Kenji López-Alt eisiau i chi fod yn seren wok yn y gegin

The Asian Deep Bottom Pot yw eich teclyn coginio amlbwrpas ar gyfer popeth o grempogau arddull Corea i reis wedi’i ffrio â chig moch a wy.

“Yn amlwg mae pobl yn eu hadnabod ar gyfer tro-ffrio,” meddai. “Ond maen nhw hefyd yn wych ar gyfer mudferwi, yn wych ar gyfer brwysio, yn wych ar gyfer stemio. Rwy’n credu mai nhw yw’r offer gorau ar gyfer stemio a ffrio. Gallwch chi wneud reis. Mae yna lawer iawn o bethau y gallwch chi eu gwneud yn y badell hon.”

Ar ôl treulio llawer o’r pandemig yn addasu, mae Lopez-Alt yn cynnig ei doethineb yn “The Wok: Recipes and Techniques” WW Norton & Company, llyfr gydag awgrymiadau defnyddiol, heblaw am bethau hynod ddiddorol, a rhyw 200 o seigiau.

“Rwy’n meddwl mai dim ond un rysáit sydd angen hyd yn oed droi’r popty ymlaen. Mae popeth arall yn cael ei wneud 100% mewn padell ar y stôf,” meddai.

Mae “The Wok” yn rhoi cyngor ar yr olewau gorau i’w defnyddio, sut i ferwi wyau, a sut i fynd at stiwiau a chyrri. Chwalu rhai mythau, fel yr un mai dim ond reis diwrnod oed sy’n gwneud reis wedi’i ffrio’n dda. Mae hyd yn oed adran ar sut i wneud cawl mewn wok, sy’n cynnwys diferion wyau, wontons, a phoeth a sur.

Mae Lopez-Alt yn cynghori cogyddion cartref i gael yr hyn sydd gennych chi: wok dur carbon gwaelod fflat 14 modfedd, gan ddweud, os ydych chi’n talu mwy na $50, mae’n debyg y codir gormod arnoch chi. Prynodd ei yn Target yn gynnar yn y 2000au.

Mae’r wok hwnnw wedi addasu i bob cam o’i fywyd. Fe’i prynodd pan oedd yn fyfyriwr coleg yn byw gyda chyd-letywyr, parhaodd i’w ddefnyddio ar ôl symud i mewn gyda’i ddarpar wraig, ac mae’n parhau i goginio ag ef nawr fel tad. Dywed ei fod yn cymryd y wok allan dair neu bedair gwaith yr wythnos.

Mae López-Alt hefyd yn awdur “The Food Lab: Better Homecogining Through Science,” llyfr coginio tebyg i werslyfr sydd wedi’i wreiddio mewn rheswm gwyddonol. Mae gan y llyfr newydd brofion trylwyr tebyg, gyda dargyfeiriadau gwych o ran pryd i rinsio reis, p’un ai i ddefnyddio MSG, sut i brynu berdys, a sut mae gwahanol fathau o nwdls yn ymddwyn.

“Rwy’n meddwl bod dysgu pethau’n llawer haws pan fyddaf yn dysgu’r egwyddorion sylfaenol y tu ôl iddynt. Ac felly dysgais pam fy mod i’n gwneud rhywbeth a sut,” meddai.

Mae López-Alt yn cymharu ryseitiau canlynol mewn llyfr coginio â gofyn i Siri am gyfarwyddiadau ar eich ffôn: Rydych chi’n cyrraedd o bwynt A i bwynt B, ond heb ddysgu dim am gymdogaethau na sut maen nhw’n cysylltu.

“Rwy’n meddwl mai gwybod y technegau a’r wyddoniaeth yw’r hyn sy’n rhoi’r hyder i mi grwydro o’r ryseitiau a gwybod na fyddaf yn mynd ar goll o hyd ac y bydd gennyf rywbeth bwytadwy a blasus gobeithio,” meddai.

Mae ei lyfr newydd yn cael bendith Grace Young, hyrwyddwr ffyrnig y wok, sydd wedi ysgrifennu’r llyfrau arobryn “The Breath of a Wok” a “Stir Frying to the Sky’s Edge.” Mae hi’n croesawu atgyfnerthiadau sy’n caru wok, yn poeni bod y pot ar groesffordd, yn enwedig gyda chynnydd mewn fersiynau anlynol ac anwireddol.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i Kenji am ysgrifennu’r llyfr hwn oherwydd gall apelio at gynulleidfa lawer mwy, iau nag y gallaf,” meddai. “Mae’n golygu bod mwy o woks yn dod i mewn i gartrefi, mwy o bobl yn chwilfrydig, a mwy o bobl yn gwerthfawrogi’r ffaith bod y badell hon mor arbennig ac unigryw.”

Roedd Lopez-Alt wedi ysgrifennu ym mhennod offer coginio “The Food Lab” mai’r wok oedd ei dewislen, ond nid oedd gan y llyfr olaf unrhyw ryseitiau nac awgrymiadau oherwydd bod yr adran honno wedi’i golygu ar gyfer gofod.

Felly pan ddechreuodd fynd i’r afael ag ail gyfrol o “The Food Lab,” fe ddechreuodd trwy adolygu’r bennod wok a dechreuodd ehangu arni. Yna cymerodd ei fywyd ei hun.

“Roedd fel 200 tudalen o hyd a doeddwn i ddim wedi gorffen gyda’r sgipio. Felly roeddwn i’n teimlo, ‘Hei, mae hyn yn rhywbeth rwy’n angerddol amdano ac wedi’i gael yn ddefnyddiol yn fy mywyd, felly efallai y dylwn i ysgrifennu llyfr cyfan ac yna bydd pobl eraill yn ei weld yn ddefnyddiol hefyd,’ meddai.

Mae’n chwalu rhai camsyniadau o goginio wok: Nid yw’n wir, meddai, fod angen llosgwyr pŵer uchel arddull bwyty gyda fflam jet i goginio’n iawn gyda wok.

“Rwy’n mynd i Peter Luger’s yn Efrog Newydd, iawn? Ac mae ganddyn nhw stêc maen nhw’n ei goginio ar rotisserie 1600 gradd. Ac mae fel profiad penodol, iawn? Dydw i ddim yn disgwyl gallu mynd adref a choginio stêc yn union yr un ffordd,” meddai.

“Mae fel arddull bwyty arbennig iawn o goginio stêc. Ond nid yw hynny’n golygu nad oes digon o ffyrdd eraill y gallwch chi goginio stêc gartref sy’n flasus.”

Mae Mark Kennedy yn http://twitter.com/KennedyTwits

Leave a Comment

Your email address will not be published.