Mae Jack Monroe yn rhannu 3 phryd y gallwch chi eu gwneud am £1.20 ac maen nhw’n edrych yn flasus

Mae’r awdur bwyd a’r ymgyrchydd gwrth-dlodi Jack Monroe wedi rhannu tri phryd y gallwch chi eu coginio am gyfanswm o £1.20. Ydy, rydych chi wedi darllen hynny’n gywir, CYFANSWM o £1.20.

Yn ôl y “cogydd hunangyflogedig”, mae brecwast, cinio a swper yn ychwanegu hyd at ychydig dros bunt, sy’n golygu bod brecwast yn cyrraedd am 16c, cinio am 43c a swper am 64c. Ac o edrych ar y delweddau a rennir ar gyfryngau cymdeithasol, maen nhw i gyd yn edrych yn flasus.

Gan ddadansoddi’r prydau bwyd, costau, a sut i’w paratoi, mae Monroe yn ychwanegu at y rhestr: “Yr amser, y gallu, y sgiliau, yr offer a’r gallu corfforol i’w creu – amhrisiadwy.”

DARLLENWCH MWY: Mae Cyllid a Thollau EM yn cyhoeddi rhybudd gan fod newid i’r rheolau sydd wedi’u heithrio rhag treth yn effeithio ar filiynau

Felly beth allwch chi ei wneud? Wel, mae brecwast yn dechrau gyda phryd o flawd ceirch egni sy’n rhyddhau’n araf. Teisen foron gyda blawd ceirch wedi’i bobi, sy’n gweithio allan am 16c yn unig.

Bydd angen i chi wneud ychydig o ymdrech i elwa ar y ryseitiau hyn, ond maent i gyd yn ymddangos yn eithaf hawdd i’w creu. Mae’r rysáit brecwast yn galw i chi gratio moron ac afal mewn powlen, ychwanegu blawd ceirch, iogwrt, ffrwythau sych a sinamon. Yna mae Monroe yn dweud, “Toddwch fenyn cnau daear mewn mwg yn y microdon, ychwanegwch laeth yn araf, gan ei droi i’w lacio. Cymysgwch hwn gyda phopeth. Rhowch siwgr a chroen oren ar ei ben. Pobwch ar Farc Nwy 5, 30 munud.”

Mynd i ginio. Mae’r cawl ar y fwydlen ac mae’n gawl ffa, ffa du a chnau coco gyda bara – cost, 43c. Gan fynd at Twitter i rannu’r awgrymiadau, dywedodd Jack: “Ac roedd y cawl yn rysáit bywiog arall dros ben: roedd dogn o ffa du a daal arennau yn ymestyn yn ddau gawl, un o fy hoff bethau i’w wneud gyda dogn bach o bron unrhyw beth. yw ei beledu â chawl a’i droi’n gawl! (pan nad wyf yn ei stwffio’n gacen).”

Mae’r cinio yn cynyddu’r paratoi a choginio, ond mae’n ymarferol, er ei fod yn cynnwys stwnsh ar unwaith, felly os nad ydych chi’n gefnogwr, gallwch chi newid hyn, ond fe allai newid y gost. Cannellini, pei bol cig moch a phorc, stwnsh ar unwaith, bresych melys a phys, yn costio 64p.

Efallai y bydd y rysáit hwn ar gyfer y rhai sy’n dilyn diweddariadau prydau rheolaidd Jack, gan fod y pastai yn cynnwys dau ddogn o gannellini, cig moch a llenwad gratin sydd dros ben. Ychwanega’r awdur bwyd: “Wedi’i stwffio â gweddillion bol porc, mewn crwst byrrach cartref.”

Unwaith eto, mae’r holl gynhwysion yn cael eu rhoi yn y post, gan gynnwys y rhai ar gyfer y crwst byr. Os cewch gyfle, rhowch wybod i ni beth yw eich barn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.