Mae KFC a Boston Market yn ychwanegu opsiynau newydd flwyddyn ar ôl Popeyes

Mae cadwyni bwytai enfawr fel KFC a Boston Market yn cyflwyno nygets cyw iâr i’w bwydlenni mewn ffordd fawr y mis hwn, gan sefydlu ailgyfateb posibl o ryfeloedd brechdanau cyw iâr epig 2019.

Pam ei fod yn bwysig: Gyda bwyta cyw iâr ar gynnydd, mae titaniaid y diwydiant bwyd cyflym yn credu y gallant hybu elw trwy ddarparu ar gyfer chwaeth defnyddwyr iau sy’n caru nygets y mae’n well ganddynt fyrbrydau hawdd eu deall ac sy’n gweld bwyd ar siâp deinosor fel a tirnod diwylliannol.

Gyrru’r newyddion: KFC wedi dechrau profi nygets cyw iâr newydd yr wythnos diwethaf am gyfnod cyfyngedig yn Charlotte, Gogledd Carolina, gyda’r nod o apelio at Gen Z a chwsmeriaid milflwyddol.

 • Os daw i ben, “bydd y nygets yn disodli’r cyw iâr popcorn sydd ar fwydlenni ar hyn o bryd,” Yahoo! Cyllid a adroddwyd.
 • Mae’r lansiad yn “fargen fawr iawn” sy’n anelu at gyflwyno “cenhedlaeth hollol newydd” i rysáit gwreiddiol KFC y Cyrnol Sanders, dywedodd Chris Scott, prif gogydd KFC USA, wrth Yahoo! Cyllid.
 • “Nid oes gan lawer o ddefnyddwyr iau ddiddordeb mewn bwyta cyw iâr ar yr asgwrn, am ba bynnag reswm,” meddai.

Mae gwerthwyr nugget eraill yn barod i fanteisio ar ffefryn plentyndod:

 • Mae Boston Market newydd ryddhau ei nygets cyntaf, mewn “llofnod” a “sbeislyd,” ac yn dweud bod ei brathiadau cig gwyn yn fwy ac yn iachach na’r gystadleuaeth, oherwydd eu bod yn cael eu grilio yn lle eu ffrio.
 • Mae McDonald’s, a arloesodd y McNugget ym 1981, wedi dod â’i hoff Spicy Chicken McNuggets yn ôl mewn lleoliadau dethol am gyfnod cyfyngedig.
  • Ym mis Ionawr, ymddangosodd am y tro cyntaf y frechdan “Crunchy Double”, dau fyrgyr caws ar wely o Chicken McNuggets, yn seiliedig ar dric poblogaidd ar y fwydlen.
  • Yn Awstralia, cyflwynodd bedwar saws newydd: Szechuan, Cajun, Curry a Mighty Hot Sauce.

Peidio â bod yn drech na chi, Burger King, a gyflwynodd Ghost Pepper Spicy Chicken Nuggets i’r cwymp diwethaf yn yr Unol Daleithiau, newydd ddod â nhw i Ganada.

 • Cyflwynodd Wendy Saws Ranch Ghost Pepper ar gyfer eu nygets haf diwethaf.

Y panorama: Yn fyd-eang, mae yna ras arfau mewn arloesi nugget, gyda siopau mam-a-pop yn cystadlu â chadwyni i gyflwyno blasau newydd, fel nygets cyw iâr Thai yn Phoenix’s Chick-a-Dee a nygets Hawaii yn Pokemoto.

Golygfa ôl-weithredol: Lansiodd Popeyes, a daniodd y chwant brechdanau cyw iâr dair blynedd yn ôl ac a werthodd bob tocyn mewn dim ond pythefnos, ei nygets cyw iâr newydd flwyddyn yn ôl.

 • Dywedodd y cwmni ei fod yn cymryd “ansawdd a blasau’r Frechdan Cyw Iâr enwog a’i wneud yn ddarnau byrsadwy.”
 • Mae wedi bod yn ceisio adfywio’r hysteria o amgylch ei gystadleuaeth rhyngosod 2019 gyda Chick-fil-A ac eraill.

Beth maen nhw’n ei ddweud: Mae’r chwant bwyd cynyddol “yn cael ei yrru’n bennaf gan newidiadau yn ymddygiad defnyddwyr Gen Z,” meddai Maeve Webster, llywydd Menu Matters, ymgynghoriaeth bwyty.

 • “Ers y pandemig, mae mwy o ddefnyddwyr yn gyffredinol yn byrbrydau ac yn chwilio am y brathiadau llai, haws eu bwyta hynny,” meddai wrth Axios.
 • Mae nygets cyw iâr hefyd yn addas ar gyfer llawer o “addasu ac arbrofi,” meddai, fel eu defnyddio fel topyn ar gyfer pizza neu fel sylfaen ar gyfer sawsiau sawrus. (Poutine nugget cyw iâr, unrhyw un?)

Y llinell waelod: Mae yna resymau busnes da dros daflu’r menig siâp aderyn hynny allan: Ar un cyfrif, mae marchnad cyw iâr bwyd cyflym yr Unol Daleithiau wedi bod yn tyfu bron i 5% yn flynyddol a disgwylir iddi ddenu $40 biliwn mewn refeniw erbyn 2022. .

Leave a Comment

Your email address will not be published.