Mae Lightlife yn codi’r bar ar gyfer cyw iâr o blanhigion gyda lansiad dau gynnyrch newydd

Mae brand yn cynnwys bronnau cyw iâr heb fara a thendrau cyw iâr yn lleoliadau Publix a Marchnad Bwydydd Cyfan ledled y wlad

Mae Greenleaf Foods, SPC, perchennog Lightlife™ (“Lightlife”), yn ei gwneud hi’n haws i ysgafnhau amser bwyd y gwanwyn hwn gyda’i Fronnau Cyw Iâr Seiliedig ar Blanhigion Lightlife a Stribedi Cyw Iâr Seiliedig ar Blanhigion. Bellach ar gael yn siopau Publix a Whole Foods Market ledled y wlad, mae eitemau cyw iâr heb fara sy’n seiliedig ar blanhigion yn arloesiad chwyldroadol a wneir gyda chynhwysion syml i ddynwared gwead a blas cyw iâr traddodiadol yn rhyfeddol. Mae cynhyrchion cyw iâr newydd sy’n seiliedig ar blanhigion Lightlife i fyny’r ante ar yr opsiynau protein seiliedig ar blanhigion sydd ar gael yn y categori ar hyn o bryd.

“Mae Brest a Stribedi Cyw Iâr Seiliedig ar Blanhigion Lightlife yn darparu profiad bwyta tebyg i gyw iâr ac amlbwrpasedd heb ei ail. Mae’r cynhyrchion hyn yn adlewyrchu ein gweledigaeth i esblygu dyluniadau cynnyrch yn barhaus, gan ddefnyddio technolegau cynhwysion sy’n bodloni disgwyliadau defnyddwyr o ran blas, lliw a gwead,” meddai Jitendra Sagili, cyfarwyddwr ymchwil a datblygu a thechnoleg bwyd yn Greenleaf Foods, SPC.

Mae Bronnau Cyw Iâr Seiliedig ar Blanhigion Lightlife a Stribedi Cyw Iâr yn dod â blas naturiol pob cynhwysyn allan ac yn cynnig naw a chwe gram o brotein fesul dogn, yn y drefn honno. Mae’r brand yn defnyddio technoleg Allwthio Lleithder Uchel (HME) i ddarparu gwead llawn sudd sy’n debyg i’r profiad cyw iâr traddodiadol sydd heb ei ail yn y farchnad brotein sy’n seiliedig ar blanhigion heddiw. Fe’u gwneir gyda phrotein pys, Fegan Prosiect Di-GMO wedi’i Wirhau a’i Ardystio, ac nid ydynt yn cynnwys unrhyw flasau artiffisial. Gellir dod o hyd i’r eitemau newydd yn yr adran cigoedd wedi’u rhewi yn Publix ac yn yr adran cynnyrch yn y Farchnad Bwydydd Cyfan.

Lightlife oedd y cyntaf i farchnata cyw iâr ffres wedi’i seilio ar blanhigion gyda’i ffiledi cyw iâr bara wedi’i seilio ar blanhigion a stribedi mewn manwerthu ym mis Mai 2021. Nawr, mae bronnau a stribedi cyw iâr newydd sy’n seiliedig ar blanhigion Lightlife yn ei gwneud hi’n haws nag erioed i ddefnyddwyr fwynhau cyw iâr blasus llysiau wedi’u seilio ar brotein craidd mewn brechdanau, saladau a mwy. Mae Cyw Iâr Seiliedig ar Blanhigion Lightlife hefyd yn cael ei ddefnyddio yn yr adran bwydydd parod mewn mwy na 500 o leoliadau Marchnad Bwydydd Cyfan yng Ngogledd America.

“Cyw iâr wedi’i seilio ar blanhigion yw’r ail segment protein seiliedig ar blanhigion fwyaf mewn gwerthiannau yn seiliedig ar werthiannau doler, gyda maint categori o $308 miliwn.un, gan greu cyfle sylweddol i yrru’r segment a denu defnyddwyr newydd,” meddai Adam Grogan, llywydd Greenleaf Foods, SPC. “Rydym yn falch o wahodd defnyddwyr i arbrofi gyda bronnau cyw iâr sy’n seiliedig ar blanhigion Lightlife a thendrau mewn amrywiaeth o gymwysiadau poeth ac oer.”

Mae Lightlife ar genhadaeth i wneud bwyta’n seiliedig ar blanhigion yn fwy hygyrch a chwrdd â defnyddwyr lle maent ar eu teithiau seiliedig ar blanhigion heb farnu. Y ddau gynnyrch newydd yw’r ychwanegiadau diweddaraf i bortffolio cyw iâr mwyaf blaenllaw’r brand sy’n seiliedig ar blanhigion, sy’n cynnwys ffiledi cyw iâr wedi’i seilio ar blanhigion bara, ffiledi cyw iâr yn seiliedig ar blanhigion a chyw iâr wedi’i seilio ar blanhigion Smart Tendrau.

I gael eich ysbrydoli gan ryseitiau ac i ddod o hyd i Lightlife mewn siop yn eich ardal chi, ewch i Lightlife.com a dilynwch @LightlifeFoods ar Facebook, Instagram a Pinterest.

un Ffynhonnell: Cyfanswm SPINS US L52WE 12/28/21)

Leave a Comment

Your email address will not be published.