Mae macaroons Hervé wedi’u trwytho â chanabis yn dangos pa mor gain y gall bwydydd bwytadwy fod

Gall pawb edrych yn ôl ar eu profiad bwyta cyntaf, fel arfer gydag ychydig o arswyd. I mi, cornel o frechdan reis creisionllyd â blas mwslyd a’m hanfonodd i droell paranoiaidd a’m glanio yn y gwely am 7pm.

Roedd eraill yn mwynhau gummies hen ffasiwn a oedd yn blasu’n bennaf fel dŵr bong, brownis wedi’u gwneud gan ffrind nad oedd yn gwybod y cymarebau canabutter cywir, a sgwariau siocled annymunol nad oeddent yn flasus ond a oedd yn gweithio mewn pinsied.

Ond nid yw’r farchnad fel yna bellach: mae bwydydd wedi dod yn bell. Gallwch fwynhau mynd yn uchel ar de, bwyta bag o sglodion berdys sbeislyd, a hyd yn oed fwynhau moethusrwydd crwst Ffrengig gyda macarons.

Dyma’r union gynsail a arweiniodd at greu Hervé, brand pwdin wedi’i drwytho â chanabis, a lansiwyd yn 2020. “Mae gan ein sylfaenydd, Sebastien Centner, hanes hir mewn arlwyo adloniant moethus,” eglurodd Sam Rose, Prif Swyddog Gweithredol Herve. . “Roedd ganddo lawer o gwsmeriaid yn gofyn am gynnyrch canabis yn ei ddigwyddiadau, ond ar y pryd dim ond siocled a gummies, dim byd ar gael i’w gwsmeriaid y byddai’n falch o’i gynnig mewn digwyddiad.”

Felly penderfynodd Centner wneud rhywbeth yr oedd yn sicr o’i syfrdanu: cregyn macaron cain wedi’u llwch aur wedi’u rhyngosod â llenwad wedi’i drwytho â chanabis.

Ond mae unrhyw un sydd wedi blasu macarons, neu wedi ceisio eu pobi, yn gwybod pa mor cain yw’r blasau a pha mor dyner yw toes blawd almon. Mae’n gofyn am lawer o wybodaeth a gallai ychwanegu canabis, blas llysieuol a sgraffiniol, newid y ryseitiau.

Felly penderfynodd Centner bartneru â gweithwyr proffesiynol a chydweithio â Delysées, patisserie Ffrengig o Toronto. Yn lle ychwanegu canabis at y cregyn, a allai ysgwyd rysáit sydd eisoes yn arbennig, dim ond y llenwad fyddai’n cael ei feddyginiaethu.

Tra bod cregyn macarŵn yn cael eu pobi yn Toronto, lluniwyd ganaches wedi’u trwytho â chanabis a rhew yng Nghaliffornia. “Pan fyddwch chi’n siarad am grwst Ffrengig, rydych chi’n aml yn siarad am ffresni,” meddai Rose. “Felly rydyn ni wedi cymryd gofal mawr i gael cadwyn gyflenwi bwyd wedi’i rewi o Toronto i California, yn ogystal â chynnwys rhewgelloedd ar lefel y fferyllfa.”

Pan fydd y cregyn yn cyrraedd California, maen nhw’n cael eu llenwi â hufen cnau coco fegan wedi’i drwytho â 10 miligram o ddistyllad sativa-hybrid (dylid nodi nad yw’r cregyn, wedi’u gwneud â gwynwy, yn fegan). Mae pob pecyn o macarons yn cynnwys tri chwci am gyfanswm o 30 miligram o THC. Roedd hufen cnau coco, cynhwysyn braster uchel, yn ddewis bwriadol ar gyfer y llenwad.

Leave a Comment

Your email address will not be published.