Mae Nutrimuscle yn datgelu ryseitiau TikTok mwyaf poblogaidd 2022, o Feta Pasta i Pizza Toast

TikTok yw lle mae’r tueddiadau mwyaf gwallgof a rhai o’r ryseitiau mwyaf blasus yn cychwyn.

Mae’r brand atodol Nutrimuscle wedi llunio rhestr o’r seigiau mwyaf poblogaidd i goncro’r app fideo, o basta feta i bowlenni eog.

Ymchwiliodd y cwmni atodol Ffrengig nid yn unig i fwydydd firaol i ddarganfod pa rai na allwn gael digon ohonynt, ond ymchwiliodd hefyd i ba mor dda yw’r prydau hyn mewn gwirionedd i ni.

Mae’r brand wedi cyflogi ei ddietegydd mewnol i wylio’r fideos a graddio pob un allan o 10 am werth maethol, gan eu gosod o’r iachaf i’r lleiaf iach.

Person sy’n defnyddio TikTok ar ei ffôn. Credyd: Pennsylvania

“Mae’r cynnydd mewn tueddiadau bwyd ar gyfryngau cymdeithasol fel ‘FoodTok’ wedi annog cenedlaethau iau i fynd i mewn i’r gegin a dysgu sut i goginio o’r dechrau, sy’n llawer iachach na dibynnu ar brydau parod a bwyd cyflym,” meddai Alex Parren, maethegydd cofrestredig . a hyfforddwr personol.

Ychwanegodd Alex: “Mae’n ffordd hawdd a chyfleus o ddod o hyd i ryseitiau newydd ac i lawer o bobl ifanc, mae’r cymorth gweledol o weld sut mae pryd yn cael ei wneud a sut y dylai edrych yn cynyddu eu siawns o lwyddiant hirdymor. Nid yn unig hyn, ond y tueddiadau bwyd mwyaf firaol hefyd yw’r rhai sy’n defnyddio cynhwysion syml a hygyrch, a all fod yn hanfodol yn yr argyfwng costau byw yr ydym yn ei brofi ar hyn o bryd.”

@sevda.ela #fetapasta #nomusic #novoiceover #syml ♬ sain wreiddiol – Sev

Ryseitiau TikTok Mwyaf Poblogaidd ar gyfer 2022

  1. Feta Pasta – 1,100,000,000 o olygfeydd
  2. Sglodion Tatws – 1,100,000,000 o olygfeydd
  3. Tost Afocado – 839,000,000 o olygfeydd
  4. Cacen Mwg – 710,900,000 o olygfeydd
  5. Ceirch Dros Nos – 705,800,000 o olygfeydd
  6. Wyau Pesto – 265,600,000 o olygfeydd
  7. Powlen Eog – 184,300,000 o olygfeydd
  8. Berwi’r Wy – 129,800,000 o olygfeydd
  9. Pizza wedi’i Dostio – 125,900,000 o olygfeydd
  10. TikTok Ramen – 91,600,000 o olygfeydd

Efallai bod y ryseitiau blasus hyn wedi mynd â’u bryd ar y rhyngrwyd, ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu eu bod yn wych i chi!

Gallwch wirio’r 50 pryd mwyaf poblogaidd yn yr app trwy wefan Nutrimuscle.

O’r rhestr hon, mae Nutrimuscle wedi mynd un cam ymhellach a, gyda chymorth y dietegydd cofrestredig Alex Parren, mae wedi graddio’r prydau yn seiliedig ar ba mor iach ydyn nhw.

DARLLENWCH MWY: Pa deimlad dynol ydych chi? Sut i chwarae cwis firaol TikTok

DARLLENWCH MWY: Datgelodd brandiau harddwch mwyaf dylanwadol TikTok, o CeraVe i Dior – Siopwch y cynhyrchion

Roedd ryseitiau TikTok mwyaf poblogaidd 2022 wedi’u rhestru yn ôl lefel eu hiechyd

1. Grawnfwyd natur

Sgôr: 10/10

Golygfeydd ar TikTok: 68,400,000

Yn uchel mewn ffibr a fitamin C, mae’r rysáit grawnfwyd iach yn cynnwys llus, mwyar duon, pomegranadau, a dŵr cnau coco.

Tra bod y seren bop Lizzo wedi gwneud ei Nature’s Grawnfwyd ei hun gydag aeron, ciwbiau iâ a dŵr cnau coco, daeth y rysáit wreiddiol gan TikToker Sherwayne Mears (@natures_food)

2. Ceirch dros nos

Sgôr: 9/10

Golygfeydd: 705,800,000

Yn ail, ceirch dros nos oedd y pumed hashnod bwyd mwyaf poblogaidd ac nid yw’n anodd gweld pam.

Mae digon o le i wneud eich blawd ceirch eich hun a dal i fwynhau pryd iachus yn llawn blas a ffibr.

Yn berffaith ar gyfer pryd cyn-ymarfer, maen nhw’n gysylltiedig â gostwng colesterol, ymateb inswlin, a chynyddu nifer y bacteria “da” yn y perfedd, yn ôl Nutrimuscle.

@amywilichowski #wyau #pestoeggs #homecook ♬ fideo coginio – coginio

3. Wyau Pesto

Gradd: 9/10

Golygfeydd: 265,600,000

Ar ôl i’r rysáit blasus hwn am wyau gyda pesto fynd yn firaol, cynyddodd gwerthiant pesto mewn archfarchnad yn y DU 108%.

Yn ddysgl brecwast naturiol, mae wyau hefyd yn fyrbryd delfrydol ar ôl ymarfer corff gyda ffynhonnell wych o brotein yn ogystal â fitaminau a mwynau amrywiol.

Mae Nutrimuscle hefyd yn argymell y pryd ar gyfer y rhai sydd ar ddeiet Keto neu ddiet carb-isel.

4. Tost Ricotta

Sgôr: 9/10

Golygfeydd: 34,400,000

Rydych chi wedi clywed am dost afocado, ond ydych chi wedi ei gyfnewid am ricotta eto?

Mae Ricotta yn ffynhonnell gyfoethog o brotein ac mae’n cael ei weini’n berffaith ar dafell o surdoes, ynghyd â llysiau gwyrdd ffres, gwydredd balsamig a thomatos wedi’u rhostio.

@daily_dose_of_vegetarian Feirysol TikTok Salad Moron🥕🎉#carrotsalad #salad #trendtiktok #viraltiktok #oddlysatisfying #recipevideos #reli ♬ original sound – dailydoseofvegetarian

5. Salad Moron

Gradd: 9/10

Golygfeydd: 6,400,000

Ni allai salad moron fod yn haws i’w baratoi gan mai’r cyfan sydd ei angen arnoch yw pliciwr llysiau a llond llaw o gynhwysion.

Mae Nutrimuscle yn dweud bod y dysgl ffres a bywiog yn llawn potasiwm, gwrthocsidyddion, fitamin A a beta-caroten.

6. Blawd Ceirch Pob Siocled

Sgôr: 9/10

Golygfeydd: 6,100,000

Os ydych chi’n chwilio am bryd iach, swmpus y gallwch chi ei wneud o flaen amser, Blawd Ceirch Pobi Siocled yw’r ffordd i fynd.

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymysgu ceirch, wyau, llaeth (llaeth neu heb fod yn gynnyrch llaeth, eich dewis) a soda pobi ynghyd â’r cyflasynnau a’r powdr protein a ddewiswyd gennych, yna coginiwch mewn tun pobi am saith i ddeg munud.

7. lapio taco

Sgôr: 9/10

Golygfeydd: 4,600,000

Mewn egwyddor, mae lapio taco yn syml a hyd yn oed yn iach i’w gwneud (yn dibynnu ar y cynhwysion rydych chi’n eu dewis!).

Yn syml, mae angen i chi dorri hollt yng nghanol y tortilla a llenwi pob chwarter gyda’ch hoff gynhwysion cyn plygu pob chwarter triongl arno’i hun.

Unwaith y byddwch wedi haenu’r lapio, tostiwch ef ac mae Nutrimuscle yn dweud ei fod yn bryd perffaith ar ôl y gampfa.

@eandoutoflasvegas #mexican #tacowrap #tacohack #foodie #yummy #fyp #eandooutlv ♬ im doing mexican shit part 2 – Jay

8. past ffeta

Sgôr: 8/10

Golygfeydd: 1,100,000,000

Y cyfan sydd ei angen arnoch chi i wneud pryd mwyaf poblogaidd TikTok yw tomatos ceirios, olew olewydd, chili, bloc cyfan o gaws feta, basil ffres, garlleg, halen, pupur, a’r past o’ch dewis.

Y rhan fwyaf maethlon o’r ddysgl yw’r tomatos, sy’n darparu fitaminau C a K, potasiwm, a’r lycopen gwrthocsidiol, sy’n gysylltiedig â llai o risg o glefyd y galon a chanser, yn ôl Nutrimuscle.

9. Fries Ffrengig

Sgôr: 8/10

Golygfeydd: 1,100,000,000

Yr ail ddysgl fwyaf poblogaidd ar ôl pasta feta, sglodion Ffrengig yw un o’r tueddiadau newydd blasus sy’n achosi ffantasi ar yr app.

Mae’r pryd yn cynnwys pasta wedi’i goginio sy’n cael ei gymysgu ag olew olewydd, caws Parmesan a sbeisys ac yna ei ffrio yn yr awyr nes ei fod yn grensiog.

Yn y 9fed safle am iechyd, mae Nutrimuscle yn ei argymell fel byrbryd cyn ymarfer corff.

@cookingwithbello Ydych chi wedi rhoi cynnig ar CHIPS Pasta eto? 😍❤️🇮🇹 #PastaChips #pasta #italian #tiktokfood #crunch ♬ sain wreiddiol – 🇮🇹Bello🇮🇹

10. Powlen Eog

Sgôr: 8/10

Golygfeydd: 184,300,000

Rhowch reis ac eog dros ben i ddefnydd da yn y rysáit firaol hwn, wedi’i weini â mayonnaise Japaneaidd, saws soi, afocado wedi’i ddeisio, a thaflenni gwymon wedi’i grilio.

Mae’r bwyd yn llawn gwerth maethol o gyfuniad macrofaetholion o brotein o ansawdd uchel (eog) a brasterau iach (afocado) i’r carbohydradau llawn maetholion a geir mewn reis.

Gallwch weld gweddill y ryseitiau trwy wefan Nutrimuscle neu ddarganfod sut y gallwch chi gael eich ysbrydoli trwy brynu eu hystod Maeth.

Leave a Comment

Your email address will not be published.