Mae Padma Lakshmi yn galw ei hoff goctel haf yn “sudd gwyrdd gyda fodca”

Padma Lakshmi a sudd gwyrdd

delweddau ffug

Mae tymor ciwcymbr ar ein gwarthaf, ac mae *cymaint* o ryseitiau ar ein rhestr o bethau i’w gwneud, o saladau ciwcymbr a brechdanau i ddipiau a hyd yn oed lemonêd. Nawr mae Padma Lakshmi, gwesteiwr teledu, cynhyrchydd, awdur llyfr coginio, a chogydd anhygoel Instagram, wedi rhannu rysáit blasus arall i’w ychwanegu at y rhestr.

Aeth Lakshmi i Instagram dros y penwythnos i rannu ei choctel haf hawdd sy’n rhoi tro byrlymus i’w hoff ddiod iach. “Dwi angen diod,” mae Lakshmi yn jôcs yn y fideo. “Yn y bôn, rydych chi’n cael sudd gwyrdd gyda fodca.”

Cysylltiedig: Rhoddodd Padma Lakshmi sbin boozy ar y duedd “Grawnfwydydd o Natur”, ac ni allwn aros i roi cynnig arni

Mae ei rysáit yn dechrau gyda chyfuno rhannau cyfartal o ddŵr a siwgr mewn sosban fach i wneud surop syml. Ychwanegwch ychydig o sinsir ffres i’r badell ar gyfer surop sinsir a fydd yn ychwanegu ychydig o melyster i’ch diod. (Dywed Lakshmi iddi edrych ar y rhan fwyaf o’r cynhwysion hyn, ond rydym yn argymell defnyddio ½ cwpanaid o ddŵr, ½ cwpan o siwgr, a 3 llwy fwrdd o sinsir ffres i wneud ei surop. Gallwch chi straenio’r solidau a storio’r surop yn yr oergell ar gyfer hyd at bythefnos.) – rhowch gynnig ar y gweddill yn ein Moctel Mule Moscow.)

Tra bod y surop yn oeri, rhowch ychydig o giwcymbr a’i ychwanegu at gymysgydd gyda cilantro ffres, mintys a sudd leim. (Os ydych chi’n gweini cilantro-verses, gallwch chi bob amser ddyblu ar fintys ffres neu ychydig o fasil melys.) Ychwanegwch sblash o’ch surop syml a’i gymysgu mewn cymysgydd nes ei fod yn llyfn. Hidlwch ychydig o’r cymysgedd sudd gwyrdd i’ch gwydr a rhowch fodca a rhew ar ei ben.

Cysylltiedig: 27 Coctels Hawdd a Llawen y Byddi Chi Eisiau Yfed Trwy’r Haf

Efallai na fydd ganddo’r un gic faethlon â’ch hoff wydraid o sudd gwyrdd, ond mae’n siŵr o ychwanegu ychydig o ffresni i’ch diwrnod. Ac os ydych chi wrth eich bodd yn cicio’n ôl gyda choctel ar noson gynnes, gall hynny fod yn rhan iach o’ch trefn arferol. Mewn gwirionedd, mae ymchwil diweddar yn dangos y gallai cael diod neu ddau yn ystod yr wythnos fod yn iachach nag aros tan y penwythnos i yfed. Ac a wnaethom ni sôn bod ymchwilwyr eraill wedi canfod cysylltiad rhwng yfed alcohol yn gymedrol a gwell gwybyddiaeth wrth i ni heneiddio? Wedi dweud hynny, os nad ydych chi’n yfed, nid yw’r ymchwil hwn yn rheswm i ddechrau.

Wrth gwrs, os ydych chi’n ceisio cyfyngu ar faint o alcohol rydych chi’n ei yfed neu ddim yn yfed, byddem ni’n fodlon betio y byddai’r ddiod hon yr un mor flasus â’ch hoff seltzer yn lle fodca, yn enwedig os ydych chi’n ychwanegu calch. lletem a sbrigyn o fintys wrth ei ymyl. Ac mae’n debyg y byddai ffrindiau sobr yn gwerthfawrogi ffuglen fel hyn yn adfywiol yn eu cynulliad haf nesaf.

Cysylltiedig: 28 Syniadau Ffug Cynffon Hawdd i’w Dathlu Heb Alcohol

Mae yna sawl tro i’r rysáit hwn yr ydym am roi cynnig arnynt, diolch i’r sylwebwyr ar bost Lakshmi. Mae un cefnogwr yn awgrymu cyfnewid y fodca am tequila reposado, tra bod un arall yn awgrymu gin. Os nad oes gennych fodca presgripsiwn wrth law, mae Lakshmi yn dweud y bydd unrhyw beth yn ei wneud. “Defnyddiwch ba bynnag ysbryd rydych chi ei eisiau!” ysgrifennodd yn y sylwadau. “Fodca oedd yr hyn oedd gen i, ond mentraf y byddai hyn yn flasus gyda tequila neu mezcal hefyd.”

Cofiwch godi rhai perlysiau ffres, ciwcymbr, sinsir a sitrws yn eich siopa groser nesaf a byddwch yn barod i wneud y rysáit hwn pryd bynnag y byddwch chi’n teimlo fel hyn. Wedi’r cyfan, mae’n awr hapus yn rhywle, iawn?

Leave a Comment

Your email address will not be published.