Mae popty cromen Gozney yn fwystfil – dyma hefyd ddyfodol coginio awyr agored

Mae gêr barbeciw iard gefn yn ymwneud yn bennaf â dewis eich ymroddiad i frand o siarcol, neu benderfynu pa gril y mae eich patties cig eidion organig yn haeddu cael ei fflipio ymlaen, ond ble mae hynny’n gadael pob un ohonom sydd eisiau gwneud pastai pot da yn unig? Eisoes yn gwneud un o’r ffyrnau pizza gorau, y poblogaidd Gozney Roccbox, roedd Gozney yn wirioneddol drech na’i hun gyda’i ffwrn awyr agored ddiweddaraf, model enfawr sydd yr un mor amlbwrpas ar gyfer troi toes yn pizza anhygoel ag ydyw ar gyfer pobi bara go iawn.

Ar gyfer gwneud pizza o ansawdd bwyty (a mwy) gartref, nid oes opsiwn gwell na’r Gozney Dome gradd broffesiynol, popty lluniaidd sy’n rheoli faint o le y bydd yn ei gymryd yn eich iard. Mae’n afradlon, yn sicr, ond mae’n wir yn bodloni’r hype. Os ydych chi o ddifrif am pizza (neu unrhyw beth y gellir ei goginio ar garreg boeth ar dymheredd crasboeth), bydd hyn yn ei wneud i chi.

Mwy o Rolling Stone

Anghofiwch ddanfon – mae popty Gozney Dome yn eich herio i dorchi eich llewys, tylino eich toes eich hun a dechrau busnes gyda’ch coginio. Am bris cychwynnol o $1,499 (yn mynd i fyny at $1,799 os ydych chi eisiau’r gallu i ddefnyddio nwy hefyd), mae’n serth ar gyfer rhywbeth sy’n gofyn am ychydig o gromlin ddysgu. Ond fe wnaethon ni roi cynnig arno ein hunain, a dyma pam rydyn ni’n meddwl bod Gozney Dome yn werth chweil.

Credyd: gozney

Credyd: gozney

Gozney

I brynu:
Ffwrn Gromen Gozney
a
$1,499+

Sut mae’r Gozney Dome wedi’i ffurfweddu?

Mae Gozney yn ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i sefydlu’r Gromen a’i chael yn barod i’w rhwygo. Ond ar ôl i chi ei roi i mewn, nid yw’r popty hwn yn symud modfedd. Mae popeth sy’n ei wneud yn ffwrn gadarn, o’r dur â leinin ceramig i’r llawr carreg cordierit trwchus, hefyd yn ychwanegu at y pwysau 128-punt. Os nad ydych chi’n chwilio am y stand bambŵ a dur a ddyluniwyd yn arbennig (a werthir ar wahân am $299), rydym yn awgrymu gosod y stôf mewn lleoliad diogel, wedi’i awyru’n dda (mae’r gromen wedi’i inswleiddio, felly mae countertop awyr agored yn iawn).

Yn union fel rhoi dodrefn at ei gilydd ar gyfer fflat newydd, rydym yn argymell eich bod chi’n dod â ffrind i’ch gweithrediad gosod. Er nad yw’r broses wirioneddol yn cymryd cymaint o amser, fe gymerodd ddau berson i gydio yn y dolenni a gosod y gromen ar y mownt. Ar ôl hynny, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw rhoi rhai batris yn y thermomedr digidol o flaen y popty. Fodd bynnag, mae’r sgriw yn fach iawn a chymerodd ychydig o ymdrech i gael gwared ar y panel; yr hyn oedd hyd yn oed yn fwy rhwystredig oedd gosod y gefnogaeth gladdgell. Mae’r stondin yn gymhleth ac mae ganddo lawer o rannau, ond os ydych chi’n ei adeiladu fel tîm, mae’n werth chweil os nad oes gennych chi le coginio pwrpasol. Os ydych chi’n mynd i goginio gyda nwy, gwnewch yn siŵr bod y llinell yn gallu cyrraedd eich tanc propan.

Gozney Dome vs. Ooni a ffyrnau pizza eraill

Un raffl i’r Dôm o’i gymharu ag opsiynau popty pizza mwy cludadwy eraill fel yr Ooni, yw’r arwyneb coginio enfawr a adeiladwyd gyda ffyrnau pizza masnachol mewn golwg. Gyda cheg 16 x 5 modfedd, gall ffitio dwy gacen fach, er y bydd yn dynn iawn. Fel popty proffesiynol, mae gan y gromen y fflam yn rholio dros ben y popty, gan roi eich bwyd yn union y math o gusan golosgi rydych chi ei eisiau (nwy neu bren), tra bod y gwaelod carreg yn sicrhau coginio hyd yn oed. Ar yr un pryd, mae’n haws rheoli coginio bwydydd gyda mwy o le, oherwydd gallwch chi fynd yn ôl o’r fflam os yw pethau’n mynd yn rhy boeth.

Mae’r dyluniad hefyd yn caniatáu iddo fod yn hynod wydn ac wedi’i inswleiddio ar yr un pryd. Mae’r cotio ar y tu allan yn gwrthsefyll dŵr ac UV, ac mae’n aros yn eithaf cŵl wrth goginio. Y tu mewn, mae’r llawr carreg yn cadw gwres mewn ffordd nad ydych chi’n ei gael gyda ffwrn reolaidd. Mae thermomedr digidol parod hawdd ei ddarllen yn ei gwneud hi’n haws cadw golwg ar dymheredd y popty na’r Roccbox (sy’n defnyddio nodwydd hen ysgol).

Mae mwy o unigedd yn fendith ac yn felltith. Ar brynhawn arbennig o oer o wanwyn, bu’n rhaid aros am oriau i’r tu allan oeri digon i roi ar y gorchudd gwrth-dywydd. Mae gosod y popty i’r tymheredd dymunol ac aros iddo oeri yn ymrwymiad mor fawr â gofalu am y cig pan fyddwch chi’n rhostio. Wedi dweud hynny, mae glanhau yn awel, gyda blwch llwch o dan y popty sy’n casglu lludw wrth goginio.

A yw popty Gozney Dome yn hawdd ei ddefnyddio?

Tra ein bod ni ar y testun o wres, gêm gyfartal fwyaf Gozney yn hawdd yw ei gallu i gyrraedd tymereddau crasboeth o hyd at 950 gradd Fahrenheit. Pan geisiwch wneud pizza gartref, ni allwch ailadrodd canlyniadau crwst wedi’i golosgi ond eto’n chnolyd a chaws byrlymus gyda ffwrn dan do.

A all y Dôm gadw i fyny â’r tymereddau crasboeth hynny? Mae’n dibynnu. Pan fyddwch chi’n coginio gyda phren, fel coginio unrhyw beth gyda phren, mae’n mynd i olygu llawer o brofi a methu. Bydd yn cymryd mwy o amser i fwydo’r fflamau ddigon i’w haddasu i’r tymheredd cywir heb ollwng y glorian a llosgi gormod.

Gyda nwy, gallwch chi gyrraedd y tymereddau uchel hynny yn eithaf hawdd, o ystyried bod yr amodau y tu allan i’r popty yn iawn hefyd. Ar ddiwrnod arbennig o wyntog, cawsom drafferth i gael y popty i dorri 700 gradd gyda nwy a bu’n rhaid codi windshield dros dro wedi’i gwneud allan o gadeiriau dec i amddiffyn ceg y popty (peidiwch â gofyn). Hyd yn oed wedyn, prin y cyrhaeddodd y tymheredd mewnol 810 gradd. os yw’n oer Y gwyntog? Bydd yn rhaid i chi aros yn llawer hirach i’r popty fod yn barod i wneud eich crispy ‘za. Ond os ydych chi’n fodlon trin y gril neu’r ysmygwr am oriau, ni fydd yr amser aros hwn yn golygu dim i chi. Ni allai newid o nwy i bren fod wedi bod yn haws: symudwch “ddisg” carreg gron o un ochr i’r popty i’r llall i blygio unrhyw ffynonellau tanwydd nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Credyd: gozney

Credyd: gozney

Gozney

I brynu:
Ffwrn Gromen Gozney
a
$1,499+

Gan y gall y popty goginio gyda’r ddau, efallai eich bod chi’n pendroni: nwy neu bren, sef y ffordd i fynd? Rydym yn coginio gyda’r ddau ac yn cyflawni canlyniadau hynod o flasus yn gyffredinol. Dewiswch bren os ydych chi’n bwriadu trwytho’ch pizza (neu stecen neu bysgod) gyda’r blas a siarcol “myglyd” clasurol hwnnw, a pheidiwch â meindio rhoi eich holl sylw i gadw’r fflamau i fynd. Roedd coginio gyda nwy ychydig yn haws, gyda’r bwlyn rheoli nwy yn eich galluogi i droi i lawr (a chynnal) y gwres yn llawer cyflymach.

Yn ein hymgais ddiddiwedd i greu’r gramen berffaith arddull Napoli, rydym yn defnyddio toes a brynwyd o pizzeria lleol a thoes a brynwyd mewn siop. Nid oedd yr un o’r pizzas a wnaethom yn coginio mewn union 30 eiliad, ond roedd y toes pizza yn pothellu’n braf ac yn coginio’r cynhwysion yn gyfartal mewn tua dau funud. Roedd y siop yn prynu toes yn fflop enfawr ac yn rhy drwchus i’w goginio yr holl ffordd drwyddo, tra bod y top yn llosgi ac yn dal i gymryd tair munud.

Ceisiasom hefyd frownio stêc yn y popty gyda sgilet haearn bwrw, yr oeddem eisoes wedi ei frownio ychydig cyn ei thaflu i’r popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw. Mewn padell arall, fe wnaethon ni hefyd roi cynnig ar goginio brocoli a thorri tatws melys fel dysgl ochr. Un peth i’w bwysleisio yw bod angen paratoi – tra bod y stêc yn gyflym i gael brown crispy ar ei ben, fe ddylen ni fod wedi ei thynnu allan yn lle aros i’r llysiau goginio’r holl ffordd drwodd, gan fod y cig yn gallu mynd yn hawdd o a canolig gwych o brin i brin. i wneud yn dda ar dymheredd uwch na 600 gradd.

Y pryd arall y ceisiasom ei ddyblygu o’r llyfr coginio a ddarparwyd gan Gozney oedd yr eog wedi’i grilio, wedi’i wneud ar astell cedrwydd y gwnaethom ei socian mewn dŵr ymlaen llaw. Gan ddilyn y cyfarwyddiadau, daeth yr eog allan yn flasus ac yn flasus, gyda blas blasus braf na fyddem yn bendant wedi’i gyflawni trwy frownio. Yr unig beth na wnaethom roi cynnig arno oedd pobi bara, sy’n golygu defnyddio drws rhaff ychwanegol ac atodiadau chwistrellu stêm.

Dyfarniad terfynol: A yw’r Gozney Dome yn werth chweil?

A fydd y Gozney Dome yn disodli eich hen gril nwy neu siarcol dibynadwy? Wel, gadewch i ni beidio mynd yno. Er bod digon o bethau y gallwch chi eu gwneud gyda’r popty fflachlyd (bydd chwarae gyda’r fentiau tra byddwch chi’n coginio yn apelio’n fawr at selogion Big Green Egg), yr hyn sydd ar goll o’r Gozney Dome yw’r gallu i baratoi’r staplau Americanaidd nodweddiadol ar gyfer barbeciw: hambyrgyrs, cŵn poeth, ac ati. Am ei bris, efallai y byddwch chi eisiau rhywbeth a all hefyd wneud rhai o’r staplau.

Ond i’r rhai sydd wrth eu bodd yn arbrofi gyda choginio yn yr awyr agored, mae hwn yn workhorse nerthol o ffwrn sy’n bodloni’r rhan fwyaf o ddisgwyliadau. Yn enwedig pan fydd gennych unrhyw opsiwn o amrywiaeth o ategolion, megis y Rhaw Pizza, Turner Pizza, Crafwr Toes, Gwefrydd Pren neu Chwistrellwr Stêm. O ffiledi pysgod wedi’u coginio’n araf tra’n gofalu am dân coed, i gynhyrchu pizzas pefriog personol mor gyflym â phosibl, mae gan y Dôm brofiad bwyta ar gyfer pob cyflymder a lefel o brofiad bwyta.

Yn enwedig gyda’r inswleiddiad llofrudd hwnnw a’r fflam billowing llofnod, gall y Gozney Dome eich helpu i fynd â phartïon pizza a chogyddion iard gefn i’r lefel nesaf.

I brynu:
Ffwrn Gromen Gozney
a
$1,499+

Y gorau o Rolling Stone

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl lawn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.