Mae Pwdin Cain Sul y Tadau Giada De Laurentiis yn Cychwyn Gyda’r Cynhwysyn Hawdd Hwn Wedi’i Brynu gan Storfa


Os prynwch gynnyrch neu wasanaeth a adolygir yn annibynnol trwy ddolen ar ein gwefan, efallai y bydd SheKnows yn derbyn comisiwn cyswllt.

Yn yr haf, mae’n hawdd iawn troi at hufen iâ a popsicles am bwdin. A does dim byd o’i le ar hynny, ond ar gyfer achlysuron arbennig, rydym yn hoffi gwneud rhywbeth ychydig yn fwy afradlon. Wedi dweud hynny, nid oes gennym bob amser lawer o amser i’w dreulio ar rysáit gymhleth, felly rydym bob amser yn chwilio am lwybrau byr blasus sy’n arbed amser. Mae Giada De Laurentiis yn rhagori ar y mathau hyn o ryseitiau, a phan welsom ei phwdin haf diweddaraf, roeddem yn gwybod y byddai’n rysáit Sul y Tadau perffaith.

Mwy gan SheKnows

Rhannodd De Laurentiis rysáit cacen sbwng lemoncello zabaglione o giada yn yr Eidal, dim ond mewn pryd ar gyfer Sul y Tadau, ac os ydych yn bwriadu bod yn brysur yn treulio amser gyda’ch tad drwy’r dydd, byddwch wrth eich bodd ei fod yn galw am gacen punt a brynwyd mewn siop. Ni fydd yn rhaid i chi droi’r popty ymlaen na’i bobi i greu sylfaen ar gyfer y rysáit hwn.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl lawn.

Trwy garedigrwydd Clarkson Potter.

Trwy garedigrwydd Clarkson Potter.

Eidal Giada: Fy ryseitiau ar gyfer La Dolce Vita

$16.98


Prynwch nawr

Cofrestrwch

Wrth gwrs, nid yw cacen bunt sylfaenol a brynwyd mewn siop yn ymddangos yn bwdin mor arbennig, felly mae De Laurentiis yn ychwanegu ychydig o gyffyrddiadau Eidalaidd. Yn gyntaf, mae hi’n gwneud topin aeron trwy wneud cyfuniad o’i hoff aeron haf gyda limoncello, sudd lemwn, a siwgr. Tra mae hwnnw’n eistedd, mae hi’n paratoi seren y ddysgl: limoncello zabaglione.

Trwy garedigrwydd Sarah Lee.

Trwy garedigrwydd Sarah Lee.

Cacen Punt Maint Teuluol Sara Lee Foods

$6.99


Prynwch nawr

Cofrestrwch

Mae Zabaglione yn saws cwstard Eidalaidd sy’n aml yn cael ei weini â phwdinau. Bydd angen boeler dwbl arnoch (rydyn ni’n hoffi hwn, sy’n gallu ffitio dros sosban sydd gennych chi eisoes) a chymysgydd trydan i’w wneud, ond os nad ydych chi’n cynnwys yr amser mae’n ei gymryd i oeri, gwnewch y saws yn unig yn cymryd tua 15 munud o amser gweithredol.

Trwy garedigrwydd SONGZIMING.

Trwy garedigrwydd SONGZIMING.

Pot bain-marie dur di-staen

$10.19


Prynwch nawr

Cofrestrwch

Mae De Laurentiis yn trwytho ei saws cwstard gyda limoncello. Rhwng blas lemonaidd yr aeron a’r awgrym o limoncello yn y zabaglione, does dim ffordd y byddai unrhyw riant yn galw’r pwdin hwn yn ddiflas.

Chwilio am fwy o ryseitiau haf? Mae gan Giada De Laurentiis lawer:

Gweler: Sut i Wneud Rholiau Lasagna Stuffed Giada De Laurentiis

y gorau ohoni a wyr

Tanysgrifiwch i gylchlythyr SheKnows.
I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram.

Leave a Comment

Your email address will not be published.