Mae pwdin reis glutinous mango yn mynd yn firaol, diolch i’r rapiwr Thai hwn

Mangos yw un o ffrwythau mwyaf disgwyliedig yr haf, a adwaenir hefyd yn lleol fel ‘brenin ffrwythau’. Mae’r Aam gostyngedig yn canfod ei ffordd i mewn i fwydydd Indiaidd lluosog ar ffurf diodydd, pwdinau, a hyd yn oed prif brydau. Rydyn ni’n blasu’r ffrwyth suddiog hwn yn amrwd neu wedi’i goginio, ac mae’n blasu’n ddwyfol yn ei holl ffurfiau. Yn ddiweddar, fodd bynnag, mae math newydd o ddysgl mango wedi cyrraedd bwrlwm ryseitiau ar-lein. Mae reis gludiog mango, pwdin Thai traddodiadol, wedi mynd yn firaol a bydd y rheswm yn eich synnu. Yn ôl pob sôn, fe berfformiodd rapiwr Thai 19 oed o’r enw Milli yng ngŵyl gerddoriaeth America Coachella ac fe wnaethant lyncu’r pwdin blasus hwn ar y llwyfan, gan adael cefnogwyr yn ei chwennych ac fe greodd y rysáit gyffro yn syth ar y rhyngrwyd. Edrychwch:

Milli yw’r artist unigol cyntaf o Wlad Thai i berfformio mewn digwyddiad mor fawreddog yn yr Unol Daleithiau. Perfformiwyd ei gân o’r enw ‘Mango Sticky Rice’ gyda bowlen wirioneddol o’r pwdin yn ei ddwylo yn y digwyddiad byw, yn ôl adroddiadau.

Mae reis gludiog Mango yn bendant wedi cael llawer o sylw a dechreuodd archebion ar-lein ar gyfer y pwdin gynyddu yn syth ar ôl y digwyddiad hwn. Yn Bangkok, gwelwyd dwsinau o ddynion dosbarthu yn leinio y tu allan i fwyty lleol o’r enw Mae Varee i lenwi archebion. “Bu’n rhaid i ni gau’r apps i ddal i fyny ar y gorchmynion cyn eu hailddechrau eto. Rydyn ni wedi bod yn eu troi ymlaen ac i ffwrdd, ymlaen ac i ffwrdd trwy’r dydd,” meddai Thanyarat Suntiparadorn, 29, perchennog Mae Varee. Reuters.

Fe wnaeth sianeli newyddion ac asiantaethau twristiaeth yng Ngwlad Thai hefyd drydar rhai postiadau am y digwyddiad. Datgelodd allfa cyfryngau lleol hefyd fod y Weinyddiaeth Ddiwylliant yn ystyried ychwanegu Mango Sticky Reis at restr treftadaeth y byd UNESCO.

Ar gyfer y dibrofiad, mae Mango Sticky Reis neu Khao Neow Ma Muang yn bwdin Thai clasurol lle mae reis gludiog yn cael ei goginio gyda llaeth cnau coco, siwgr a halen. Mae’r cyfuniad blasus hwn yn cael ei weini gyda chiwbiau mango wedi’u deisio ar yr ochr ac mae’n bleser adfywiol ar gyfer misoedd yr haf. Os ydych chi am wneud y pwdin firaol hwn gartref, mae gennym y rysáit i chi! Dyma ffordd hawdd o wneud y danteithion Thai traddodiadol hwn.

Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer Mango Sticky Reis. Gallwch hefyd wylio’r fideo rysáit yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.