Mae Ready Pac Foods yn Ail-lansio Salad Powlen Bistro® Cydio a Mynd, gan Gyflwyno Dau Flas Newydd


Ewch i mewn i Wall Street gyda Premiwm Street Insider. Gofynnwch am eich treial 1 wythnos am ddim yma.


Mae Ready Pac Foods yn Ail-lansio Salad Powlen Bistro® Cydio a Mynd, gan Gyflwyno Dau Flas Newydd

Ffres a phowlenni salad blasus bellach ar gael gyda pecynnu sy’n barod ar gyfer ailgylchu a gwedd newydd ffres

Irwindale, CA – Mehefin 23, 2022 – Heddiw yn eiddo i Bonduelle Pac bwyd parod cyhoeddi ail-lansiad Ready Pac Bistro® Bowl Salads, y bowlenni salad blasus a chyfleus sy’n ei gwneud hi’n haws nag erioed i fod yn dda i chi’ch hun a’r blaned. Mae’r Bowlen Bistro® a ail-lansiwyd bellach yn cynnwys gwedd newydd a phecynnu sy’n barod i’w ailgylchu.

“Rydym yn gweithio’n galed i esblygu ein portffolio cynnyrch i ddiwallu anghenion newidiol ein defnyddwyr, tra’n aros yn driw i’n pwrpas a’n mentrau cynaliadwyedd,” meddai Andrea G. Montagna, Prif Swyddog Gweithredol. “Mae ein Bowlio Ready Pac Bistro® a ail-lansiwyd yn ei gwneud hi’n haws i unigolion a theuluoedd wneud dewisiadau sydd nid yn unig yn flasus, ond hefyd yn fwy cynaliadwy, fel y gallant deimlo’n hyderus eu bod yn prynu rhywbeth gwell iddyn nhw eu hunain ac yn well i’r blaned.”

Mae Salad Powlen Bistro® ar gael mewn 10 blas sydd wedi’u profi gan ddefnyddwyr gydag opsiynau protein uchel a llysieuol, gan gynnwys Cyw Iâr a Bacon Cesar a Chicken BLT. Mae Saladau Powlen Bistro® parod i’w bwyta yn llawn llysiau gwyrdd deiliog a bwydydd arbennig eraill i hybu ffordd egnïol o fyw. Mae’r portffolio cyflawn o Bistro® Bowl Salads yn cynnwys:

NEWYDD! Cyw Iâr a Bacon Cesar – Mae letys romaine creisionllyd yn cwrdd â chig moch mwg a chyw iâr gwyn, gyda chaws Parmesan tangy a dresin Cesar hufennog ar ei ben.

NEWYDD! Cyw Iâr BLT Letys mynydd iâ creisionllyd gyda chyw iâr cig gwyn melys, cig moch a llond bol o domatos grawnwin, ynghyd â dresin Ranch llaeth enwyn melfedaidd.

Arddull Asiaidd gyda Cyw Iâr – Mae’n cynnig blasau Asiaidd clasurol wedi’u haenu â blas a gwasgfa gyda chynhwysion fel edamame, seleri, bresych coch, a stribedi wonton.

Cogydd gyda Thwrci a Ham – Clasur, perffaith ar gyfer stocio opsiynau cinio dyddiol.

Cesar cyw iâr – Mae’n cynnwys gwasanaeth dwbl o frest cyw iâr wedi’i grilio llawn sudd, caws Parmesan wedi’i gratio, a dresin Cesar hufennog ar wely ffres o letys romaine.

Cnau Ffrengig Llus – Ein salad llysieuol #1! Cyfunwch hufenedd hallt feta a’r wasgfa o becans a sglodion bara fflat ar gyfer y salad blasus hwn unrhyw adeg o’r flwyddyn.

Cicio Barbeciw gyda Cyw Iâr – Mae gan y dresin ransh barbeciw awgrym o flas ac mae’r corn wedi’i dostio, ffa du, a stribedi tortilla yn darparu haenau o wead a gwasgfa.

Steil Santa Fe gyda Cyw Iâr – Mae blasau de-orllewinol yn cynnig “clasurol gyda thro.” Gyda chyw iâr cig gwyn, corn wedi’i grilio, a dresin ransh grefi, mae Santa Fe yn rhoi blas mawr gyda chic.

Dijon Sbigoglys – Ffefryn llysieuol! Winwnsyn melys Dijon Vinaigrette yn troi’n sbigoglys crensiog ac wy wedi’i ferwi’n galed ar gyfer cinio blasus llawn pŵer.

Twrci a Bacon Cobb – Ffefryn ffan arall gyda digon o brotein gan gynnwys wy wedi’i ferwi’n galed a brest twrci.

Mewn cynghrair â Sut2Ailgylchu, mae’r gwelliannau a wnaed i becynnu Bistro® Bowl yn gam pwysig tuag at nod Bonduelle o ddylunio’r holl becynnau plastig i fod yn 100% yn barod i’w hailgylchu neu eu hailddefnyddio erbyn 2025 a nodau ehangach i fod yn gwmni mwy cynaliadwy. I ailgylchu’ch powlen Bistro® yn iawn, tynnwch y sêl a’r label gwaelod, rinsiwch y bowlen a’r hambwrdd, a’i ailgylchu.

Gall y rhai sy’n hoff o Bistro® Bowl hefyd fwynhau gwedd newydd ffres yn yr eil cynnyrch wrth i’r Ready Pac Bistro® gyflwyno pecyn a dyluniad label newydd. Mae’r wedd newydd, well yn cynnwys gwybodaeth faeth ac ailgylchu hawdd ei darllen, a sêl glir, hawdd ei phlicio sy’n arddangos y cynhwysion blasus y tu mewn i bob powlen. Mae gwedd newydd yn ymestyn i Ready Pac Bistro® gwefanlle gall ymwelwyr ddarllen yn hawdd am bob Salad Bowl Bistro®, nodau cynaliadwyedd ein cwmni, a mwynhau awgrymiadau, triciau, a ryseitiau cyflym a hawdd sy’n mynd â Saladau Bowl Bistro® i lefel newydd o flas.

Mae Salad Powlen Bistro® bellach ar gael mewn manwerthwyr mawr ledled y wlad. Am ragor o wybodaeth, dilynwch @readypacbistro ar Instagram ac ymweld https://www.readypac.com/.

AM BONDELLE FFRES AMERICAS
Mae Bonduelle Fresh Americas yn is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Bonduelle (BON.PA). Gyda phedwar ffatri brosesu yn yr Unol Daleithiau, rydym yn canolbwyntio ar lysiau ffres, saladau, ac atebion prydau ffres ar gyfer yr Americas. Wedi’i gaffael gan Bonduelle yn 2017 fel Ready Pac Foods® ac un o bum uned fusnes y Bonduelle Group, mae ein tîm yn paratoi ystod lawn o gynnyrch ffres a chynhyrchion protein o dan frand Ready Pac Bistro® y cwmni. Mae ein cynigion yn cynnwys saladau ffres, llysiau wedi’u torri’n ffres, brechdanau a phrydau ffres sydd ar gael lle mae defnyddwyr yn siopa am fwyd ac mewn bwytai cadwyn ledled Gogledd America. Ymwelwch Bonduelle Americas ffres neu dilynwch ni ar Facebook, Twitter ac Instagram.

YMLAEN GRWP BONDELLE
I Grŵp Bonduelle, mae ysbrydoli’r newid i ddeiet sy’n seiliedig ar blanhigion i gyfrannu at les pobl ac iechyd y blaned yn golygu bod yn chwaraewr busnes amaethyddol sy’n cael effaith gadarnhaol ar ei ecosystem. Rydym yn fusnes teuluol Ffrengig gyda 14,700 o weithwyr ac wedi bod yn arloesi gyda’n partneriaid amaethyddol ers 1853. Mae ein cynhyrchion bwyd sy’n seiliedig ar blanhigion parod i’w defnyddio yn cael eu tyfu ar 306,000 erw ac yn cael eu marchnata mewn bron i 100 o wledydd, gyda refeniw o $3.1 biliwn. . Ein chwe brand yw: Bonduelle®, Cassegrain®, Globus®, Del Monte®, Ready Pac Bistro® ac Arctic Gardens®. Ewch i www.bonduelle.com/cy am ragor o wybodaeth.

Cyswllt:
Brooke Maher
[email protected]
(708) 752-2442


Leave a Comment

Your email address will not be published.