Mae Rysáit Caprese Cyw Iâr Crispy yn barod mewn tua 30 munud | Dofednod

Caprese yn syml, mae’n golygu dysgl gyda mozzarella, tomatos a basil. Mae gan y rysáit caprese cyw iâr hawdd hwn yr holl flasau hynny wedi’u pacio mewn bron cyw iâr creisionllyd. Blasus.

Gweinwch y rysáit cyw iâr hawdd hwn gyda salad neu lysiau ffres. Byddai bwyd dros ben yn gwneud brechdan cyw iâr wych!

Coginio Eidalaidd
Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 20 munud

Cyfanswm amser: 30 munud
Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

 • 2 lwy de o berlysiau de provence
 • 1/2 llwy de o bowdr garlleg
 • 1/2 llwy de o paprika
 • 4 bronnau cyw iâr heb asgwrn
 • 1 wy
 • 2 lwy fwrdd o laeth
 • 1 cwpan o friwsion bara sych
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • 4 sleisen o mozzarella
 • 4 sleisen tomato
 • 1/4 cwpan dail basil

Dyma sut i’w wneud:

 1. Cyfunwch y Herbes de Provence, powdr garlleg a paprika. Rhowch halen a phupur ar y cyw iâr, ac yna ysgeintiwch y sesnin dros y brestiau cyw iâr.
 2. Cyfunwch yr wy a’r llaeth mewn un bowlen a rhowch y briwsion bara mewn un arall. Cynhesu’r olew olewydd mewn padell ffrio.
 3. Pasiwch y cyw iâr drwy’r wy ac yna drwy’r briwsion bara. Coginiwch mewn olew poeth nes ei fod yn frown ar y ddwy ochr ac wedi coginio drwyddo, tua 15 munud.
 4. Topiwch bob darn o gyw iâr gyda sleisen domato a rhywfaint o fasil. Ysgeintiwch â halen a phupur. Rhowch sleisen o gaws ar ei ben. Ysgeintiwch ychydig mwy o baprika, os dymunir. Gorchuddiwch y sgilet a’i goginio nes bod y caws yn toddi.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol. Dyma sut i gyflwyno’ch ryseitiau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.