Mae Rysáit Crymbl Aeron Triphlyg yn Fygythiad Triphlyg: Cyflym, Hawdd a Blasus | Pwdinau

Mae’r rysáit crymbl aeron hawdd hwn nid yn unig yn cynnwys llus iach, ond hefyd mafon a mwyar duon. Ie, tair aeron mewn un pwdin anhygoel! Gyda pharatoi hawdd ac amser coginio byr, mae’r rysáit pwdin aeron hwn yn siŵr o fod yn boblogaidd gyda’r teulu.

Mae sgŵp mawr o hufen iâ fanila yn hanfodol ar ben y crymbl aeron cynnes hwn. Byddai hufen chwipio hefyd yn opsiwn da. Er mwyn ailgynhesu’r crymbl, rhowch y microdon am ychydig eiliadau. Ond rydyn ni’n betio na fydd gennych chi unrhyw beth dros ben.

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 30 munud

Cyfanswm amser: 40 munud

Gwasanaeth: 8

Cynhwysion

Crymbl

llenwad aeron

  • 12 owns mafon ffres (tua 2 1/2 cwpan)
  • 11 owns llus ffres (2 gwpan bentwr)
  • 6 owns mwyar duon ffres (1 cwpan pentwr)
  • 1/3 cwpan siwgr gronynnog
  • 1 1/2 llwy fwrdd startsh corn

Dyma sut i’w wneud:

  1. I wneud y topin, cyfunwch y blawd, ceirch, siwgrau, sinamon a halen mewn powlen. Torrwch y menyn gyda chymysgydd stand neu eich bysedd nes bod gennych friwsion bras. Rhowch yn yr oergell wrth i chi baratoi’r llenwad.
  2. Rhowch yr aeron mewn hidlydd a rinsiwch â dŵr. Draeniwch yna rhowch mewn dysgl pobi 9×9 modfedd â menyn. (Peidiwch â sychu’r aeron).
  3. Cymysgwch y siwgr a’r startsh corn mewn powlen fach. Arllwyswch y cymysgedd dros yr aeron a’i daflu i’w orchuddio.
  4. Ysgeintiwch dopio dros aeron. Pobwch mewn popty 375 gradd F wedi’i gynhesu ymlaen llaw am tua 30 munud neu nes ei fod yn frown euraidd ac yn grimp ar ei ben.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin. Dyma fo sut i gyflwyno eich presgripsiynau i 30Eiliadau.

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.