Mae Rysáit Cyw Iâr gyda Llysiau Skillet yn ginio rhad | Dofednod

Dyma rysáit cyw iâr syml arall y gallwch chi ei addasu i’ch blasbwyntiau eich hun. Mae criw o lysiau ffres, cyw iâr, a chasgliad o sbeisys yn coginio yn y popty ar daflen pobi.

Gallwch ei wneud yn fegan trwy hepgor y cyw iâr. Mae’r rysáit hawdd hon yn gwneud pryd cyflawn, ond fe allech chi ychwanegu salad ffres ato.

” />

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 15 munud

Amser coginio: 20 i 30 munud

Cyfanswm Amser: 35 i 45 munud

Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

 • 1 tatws melys bach
 • 1 pwys o fron cyw iâr heb asgwrn neu gluniau, wedi’i dorri’n giwbiau 1/2 modfedd
 • 1 3/4 cwpan o bupurau cloch melys amrywiol (mae 8 i 10 pupur cloch bach yn gweithio’n dda), wedi’u torri’n fras
 • 1 1/2 cwpan o ffa gwyrdd, wedi’u torri’n hanner
 • 1 cwpan madarch, wedi’i dorri’n chwarteri
 • 3 1/2 cwpan o florets brocoli, wedi’u torri’n ddarnau mawr
 • 5 llwy fwrdd o olew llysiau
 • 2 llwy de o bowdr chili
 • 1 llwy de o paprika
 • 1 llwy de o siwgr
 • 1 llwy de o bowdr winwnsyn
 • 1 llwy de o bowdr garlleg
 • 1 llwy de cwmin mâl

Dyma sut i’w wneud:

 1. Cynheswch y popty i 425 gradd F. Leiniwch daflen pobi fawr gyda phapur memrwn.
 2. Tyllwch y daten felys sawl gwaith gyda fforc a microdon am 5 munud, gan droi hanner ffordd drwodd. Gadewch iddo oeri ychydig ac yna pliciwch ef a’i dorri’n ddarnau bach.
 3. Mewn powlen fawr, cyfunwch yr holl lysiau a chyw iâr. Mewn powlen ar wahân cyfunwch yr olew a’r sbeisys. Ychwanegwch y cymysgedd sbeis i’r bowlen a’i gymysgu i orchuddio popeth. Taenwch y cymysgedd mewn haen wastad ar daflen pobi.
 4. Pobwch am 10 munud, troi a phobi am 10 i 20 munud arall, neu nes bod cyw iâr wedi’i orffen a llysiau’n ddigon tyner at eich dant. Gweinwch dros reis neu quinoa.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol. Dyma sut i gyflwyno’ch ryseitiau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.