Mae Rysáit Cyw Iâr wedi’i Grilio o Fôr y Canoldir Iach yn Ffres, Ysgafn a Gwych | Dofednod

Mae’n ymddangos bod unrhyw beth Môr y Canoldir yn fwy ffres ac yn blasu’n well, iawn? Mae’r rysáit hawdd hwn o Gyw Iâr wedi’i Grilio o Fôr y Canoldir wedi’i farinadu â blasau Môr y Canoldir, wedi’i sesno â pherlysiau Môr y Canoldir, ac yna’n cynnwys cynhwysion Môr y Canoldir. Sut y gall y rysáit cyw iâr iach hwn Nac ydw bydd yn dda?

Os nad ydych am grilio’r cyw iâr, gallwch ei goginio mewn sgilet. Gyda’r holl ddaioni ar ei ben, mae hwn yn bryd cyflawn, efallai dim ond ychwanegu gwydraid o win.

Cuisine: Môr y Canoldir
Amser paratoi: 20 munud a 6 i 10 awr i farinadu
Amser coginio: 15 munud

Cyfanswm Amser: 35 munud ynghyd â 6 i 10 awr i farinadu

Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

marinâd

 • 1/2 cwpan olew olewydd
 • 1/3 cwpan finegr reis
 • 2 ewin garlleg, briwgig
 • 2 sleisen o winwnsyn coch
 • 1/2 llwy de o bupur du
 • 1 llwy fwrdd o sudd lemwn
 • 2 lwy fwrdd o ddail basil ffres wedi’u torri neu eu torri, wedi’u rhwbio rhwng bysedd i ysgogi blas
 • 1 llwy de o ddail oregano ffres, rhwbio rhwng bysedd i actifadu blas

Cyw iâr

 • 4 brest cyw iâr heb asgwrn heb groen (6 owns yr un) (tua 1 1/2 pwys)
 • 1 1/2 llwy de o olew olewydd
 • 2 llwy de o finegr reis
 • 1/8 llwy de o bowdr garlleg
 • 1/8 llwy de o bowdr winwnsyn
 • 1/8 llwy de o basil sych
 • 1/8 llwy de o oregano sych
 • 1/8 llwy de o halen
 • 1/8 llwy de o bupur du
 • 1/2 cwpan tomatos grawnwin wedi’u torri’n fân (fe wnes i dorri fy un i yn ei hanner ar y bias)
 • 1/2 cwpan ciwcymbrau wedi’u torri
 • 12 o olewydd kalamata wedi’u pylu, wedi’u torri’n hanner
 • 1 llwy fwrdd o ddail basil ffres wedi’u sleisio neu eu torri
 • 1 sleisen denau winwnsyn coch, wedi’i friwio
 • 2 owns o gaws feta wedi’i friwsioni (dewisol)

Dyma sut i’w wneud:

 1. Cyfunwch yr holl gynhwysion marinâd mewn bag galwyn (os dymunwch, gallwch eu rhoi i gyd mewn cymysgydd yn gyntaf i helpu i ddod â’r blasau allan). Ychwanegu cyw iâr yn y bag a’i selio. Defnyddiwch eich dwylo i dylino’r cyw iâr trwy’r bag, gan wneud yn siŵr bod y bronnau wedi’u gorchuddio’n gyfartal â’r marinâd. Rhowch y bag yn eich oergell a gadewch i’r cyw iâr farinate am 6 i 10 awr, gan droi’r bag unwaith neu ddwy i sicrhau bod y cyw iâr wedi’i orchuddio’n gyfartal yn y marinâd.
 2. Cynheswch y gril nes ei fod yn boeth (roedd ein un ni yn ganolig). Tynnwch y bronnau o’r marinâd ac ysgeintiwch ychydig o halen i flasu. Trosglwyddwch fronnau cyw iâr i gril poeth. Coginiwch yn dda, gan droi yn ôl yr angen. Cymerodd ein un ni 10-15 munud i goginio, ond yn dibynnu ar eich gril, gall amseroedd coginio amrywio.
 3. Ar gyfer y topin, cyfunwch yr olew olewydd, finegr reis, powdr garlleg, powdr winwnsyn, basil sych, oregano sych, halen a phupur du. Cymysgwch nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda. Ychwanegwch y tomatos, ciwcymbrau, olewydd, basil ffres, winwnsyn coch, a chaws feta a’u taflu nes eu bod wedi’u gorchuddio’n dda.
 4. Pan fydd bronnau’r cyw iâr yn gorffen coginio, rhannwch y topin yn gyfartal dros y bronnau a’u gweini.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol. Dyma sut i gyflwyno’ch ryseitiau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.