Mae rysáit fy mam yn dod â’r Pasg i bryd Pasg fy nheulu rhyng-ffydd – Kveller

Ar ôl seibiant pandemig o ddwy flynedd, mae fy nghyng-nghyfraith Gatholig Eidalaidd yn awyddus i ailgychwyn dathliadau’r Nadolig, gan gynnwys eu traddodiad o wahodd fy nheulu Iddewig estynedig cyfan, gan gynnwys fy rhieni, teulu fy mrawd (a hyd yn oed rhieni! gan ei wraig!) at eu pryd blynyddol dros wyliau’r Pasg. Mae’n ystum rhyfeddol a meddylgar o gynhwysiant, ond efallai y bydd angen cynllunio prydau creadigol i bob un ohonom.

I deuluoedd rhyng-ffydd, gall bwyd fod yn un o’r heriau mwyaf ar gyfer dathliadau ar y cyd. Mae fy nghyfeillion yng nghyfraith, fel llawer ohonom, yn hoffi dathlu’r gwyliau gyda’r un seigiau a baratowyd gan eu teidiau a’u teidiau mudol, gan drosglwyddo’r ffefrynnau o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae ei Barti Noswyl Nadolig y Saith Pysgodyn, er enghraifft, yn ymffrostio o leiaf saith math o bysgod, y rhan fwyaf ohonynt yn brydau calamari llawn pysgod cregyn, wystrys wedi’u ffrio, cacennau cranc a chregyn bylchog wedi’u grilio. Ar gyfer gwesteion Iddewig sy’n osgoi bwyd môr neu borc, gall fod yn hunllef kosher: Mae ceviche berdys, coctel berdys, a berdys yn y pasta. Clam chowder yw’r chowder ac mae gan y lasagna capicola. Mae hyd yn oed ysgewyll Brwsel yn cael eu rhostio gyda chig moch.

Mae mwy fyth o her goginio dros y Pasg, sef gwyliau’r gwanwyn sy’n cyd-fynd yn aml â Pesach. Mae dyddiad y Pasg yn cael ei bennu gan gyfrifiad calendr cymhleth sy’n cynnwys cylchred y lleuad, cylchdro planedol, y Pab Gregory XIII, rhai rabbis hynafol, a rhywfaint o siglo, ymhlith pethau eraill. Yn syml, mae’r Pasg yn gorgyffwrdd â’r Pasg tua 85% o’r amser, fel y mae eleni. Gall hyn ofyn am lefel gosbol o ddisgyblaeth ar ran y gwesteion Iddewig, neu lefel gosbol o baratoi ar gyfer y gwesteiwyr Cristnogol.

Fy mlwyddyn gyntaf yn mynychu cinio Pasg fy nghyfeillion yng nghyfraith, wnes i ddim meddwl rhyw lawer am y ffaith mai Pasg oedd hi, er fy mod yn gwybod fy mod yn gyfyngedig o ran yr hyn y gallwn ei fwyta. Er fy mod yn fwy hynny Gan fy mod yn grefyddol, rwy’n hoffi mynd ychydig yn ychwanegol ar wyliau Iddewig, sydd i mi yn golygu osgoi pysgod cregyn, porc, a, phan ddaw’n fater o’r Bara Croyw, seigiau neu rawn lefain. Cyn bo hir, cefais fy hun mewn cynulliadau teuluol lle roedd cownter y gegin a bwrdd yr ystafell fwyta yn gorlifo â chanlyniadau blasus surop corn ac asiant lefain. Nes i glafoerio wrth i bawb o’m cwmpas fwynhau pwdin bara siocled, cacennau haenog, siocled, losin, a bara Pasg Eidalaidd cartref, wedi’u plethu fel challah ac wedi’u blasu ag anis. Roedd yr ham â gwydr masarn yn syllu arna i o ben stand fertigol, heb gynnig unrhyw seibiant.

Yn ffodus, mae fy nghyfeillion yng nghyfraith eisiau i fy nheulu a gwesteion Iddewig eraill fod yn gyfforddus, ac fe ofynnon nhw i mi gyfrannu seigiau priodol ar gyfer prydau Pasg a Nadolig. Trodd hwn yn gais eithaf syml adeg y Nadolig. Gallem fwyta’r holl fara yr oeddem ei eisiau, ac roedd y brisged, y latkes cartref, a’r saws afalau yn gyffyrddiad Nadoligaidd syml. Adeg y Pasg, fodd bynnag, roedd cyfyngiadau Pasg yn galw am fwy o ddyfeisgarwch.

Dros y blynyddoedd, rwyf wedi setlo ar ddysgl sydd nid yn unig yn bodloni cyfyngiadau dietegol, ond sydd hefyd yn rhoi nodyn cywir o geinder y gwanwyn. Roeddwn i angen pryd heb laeth, heb glwten a saig lysieuol. Roeddwn i hefyd eisiau iddo deimlo’n arbennig ac i fod yn fwy na dim ond salad, prydau ochr llysieuol a bocs o matzah. Dyna sut nes i lanio ar blât eog fy mam Marcia. Nid yw fy mam Marcia yn cofio o ble y daeth y rysáit eog hwn, heblaw am ffrind yn ei weini i ginio ddegawdau yn ôl, ond mae’n flasus. Anaml y bydd brathiad ar ôl o’r eog hwn ni waeth ble rydych chi’n mynd ag ef, ac mae pawb bob amser yn mynnu’r rysáit. Fodd bynnag, rwyf fel arfer yn gyndyn i’w ryddhau, oherwydd unwaith y bydd pobl yn ei glywed, mae’n peidio â fy synnu. (Y ryseitiau cyfrinachol gorau yw’r rhai sy’n gwneud ichi edrych yn dda tra’n bod yn chwerthinllyd o hawdd.) Nid ydym yn cadw fersiwn ysgrifenedig, gan nad oes ganddo ddim i’w wneud ag ef.

Dim ond pedwar cam sydd, os gellir galw taenellu halen yn gam. Er bod ansawdd y pysgod yn effeithio ar y blas, rwy’n dod o hyd i fêl yn gorchuddio llawer o bechodau. Dylid addasu amser pobi yn ôl trwch y pysgod (mae’n well gen i doriad canol mwy trwchus). Mae’r pysgod yn cael ei wneud pan fydd yn edrych yn binc a fflawiog. Os nad yw’r cnau yn ddigon crisp erbyn y diwedd, dwi’n rhoi’r popty ar broil am funud neu ddau.

Wrth gwrs, nid oes unrhyw bryd yn gyflawn heb bwdin. Roedd yr eog hwn mor boblogaidd y flwyddyn gyntaf nes i mi ddod ag ef i’n potluck Pasg fel ei fod wedi rhoi’r hyder i mi gofleidio’r amhosibl: pwdinau Pasg cyfeillgar i’r Pasg. Do, fe wnes i drio ‘cystal na fyddwch chi’n credu ei bod hi’n gacen Kosher for Passover’ ac, na, mae’n dal i flasu fel Pasg. Yn lle hynny, prynais ffynnon siocled. Gyda thwmpathau o fefus wedi’u torri’n ffres a phîn-afal ar gyfer dipio, mae fy mhlant yn dipio ac yn tasgu’n hapus. Blwyddyn ogoneddus wedi’i halinio â chalendr ddim yn rhy bell yn ôl, rhedodd y ffynnon siocled am dri diwrnod yn syth, o’r seder cyntaf i’r ail, a thrwy’r nos tan y Pasg drannoeth. Wedi datrys y prif gwrs a hefyd yn datrys y pwdin.

Nawr, bob blwyddyn pan fydd fy nghyfeillion yng nghyfraith yn e-bostio’r rhestr westeion i gadarnhau pwy sy’n gyfrifol am beth yng nghinio’r Pasg, mae fy enw wedi’i restru wrth ymyl “Marcia’s Salmon.” Nawr bod aduniadau teuluol yn bosibl eto, mae’n hyfryd bod yn rhan o draddodiadau teulu arall unwaith eto, a hyd yn oed yn fwy prydferth gweld sut mae’r teulu hwnnw wedi datblygu’r traddodiadau hynny i’m cynnwys i a fy nheulu Iddewig.

Eog Marcia
Mêl
Halen
Cnau Macadamia
ffiled eog heb asgwrn

1. Arllwyswch fêl dros eog. Marinate am ychydig oriau neu dros nos.

2. Ysgeintiwch pupur a halen kosher.

3. Rhowch gnau macadamia wedi’u torri ar ben y pysgodyn.

4. Pobwch ar 375 gradd am tua 25 munud, yn dibynnu ar drwch. Griliwch 1 munud am fwy o wasgfa (os oes angen).

Leave a Comment

Your email address will not be published.