Mae rysáit hufen iâ newydd Halo Top yn gadael i chi hepgor dadrewi microdon – Boston News, Weather, Sports

(CNN) – Dim mwy microdon eich hufen iâ ysgafn Halo Top.

O leiaf, dyna un o nodau’r rysáit newydd, sy’n disodli’r hen un ac sy’n taro siopau ar hyn o bryd.

Yn wreiddiol, roedd cartonau Halo Top yn cyfarwyddo cwsmeriaid i “roi ychydig funudau i mi wrth y cownter cyn bwyta,” gan nodi, “mae angen amser arnaf i feddalu.” Gyda’r rysáit newydd yn defnyddio llaeth ultra-hidledig, nid yw hynny’n angenrheidiol mwyach, meddai Ryan Roznowski, uwch reolwr brand ar gyfer Halo Top.

Dywedodd Roznowski fod tîm Halo wedi gweld pobl yn postio fideos ohonyn nhw eu hunain yn microdonio cynnyrch am tua 10 eiliad i gyflymu’r broses dadmer. Dylai’r rysáit newydd dynnu microdon allan o’r hafaliad.

Diolch i laeth uwch-hidlo, sydd â llai o siwgr a mwy o brotein na llaeth arferol oherwydd y broses hidlo, mae’r fersiwn newydd wedi’i chynllunio i fod yn fwy hufennog nag iteriad blaenorol y cwmni, wrth i’r carton newydd wasgu.

Mae peintiau Halo Top yn cynnwys rhwng 270 a 360 o galorïau, llai na hanner y calorïau sydd mewn hufen iâ braster llawn nodweddiadol. Prynwyd Halo Top yn 2019 gan Wells Enterprises, sy’n berchen ar hufen iâ Blue Bunny a Blue Ribbon, ac mae Wells wedi bod yn gweithio i wella rysáit Halo Top, meddai Roznowski.

Mae Halo Top hefyd yn lansio Batter Cacen Siocled, blas newydd wedi’i wneud o’r rysáit wedi’i ddiweddaru, i anrhydeddu’r achlysur a phen-blwydd y brand yn 10 oed.

Gallai’r rysáit newydd roi hwb i Halo Top yn y maes gorlawn, sydd wedi dod yn llawer mwy cystadleuol. Yn 2017, cyflwynodd Breyers ei linell ysgafn, Breyers Delights. Flwyddyn yn ddiweddarach, lansiodd Ben & Jerry’s Moo-phoria a Fairlife, sy’n gwerthu llaeth ultra-hidledig heb lactos, linell hufen iâ yn 2020.

“Mae tirwedd yr hyn sydd orau i chi yn parhau i dyfu a newid,” meddai Roznowski. “[We] maen nhw’n rhoi’r amser a’r ymdrech i ddal i fyny.”

I wneud hynny, mae Halo Top hefyd wedi lansio popsicles ffrwythau ac opsiynau ceto. Nawr, mae’n gobeithio codi’r ante gyda’r rysáit newydd, yn enwedig wrth i werthiant Halo Top ostwng a’r categori aros yn ei unfan.

cannoedd o iteriadau
Lansiwyd Halo Top yn 2012 gyda chynnig syml: hufen iâ ysgafn sy’n blasu’n dda iawn. Mae’n ddadleuol a ydynt wedi cyflawni’r nod hwnnw neu ai nhw oedd y cyntaf i wneud hynny. I’r gohebydd hwn, mae Halo Top yn bwdin wedi’i rewi’n berffaith bleserus na fyddai’n pasio ar gyfer hufen iâ braster llawn.

Gosododd y brand ei hun ar wahân gydag addewidion o flas gwell a’i becynnu, a oedd yn arddangos y wybodaeth galorïau yn amlwg ar gyfer peint llawn ar flaen y blwch, yn wahanol i’r gystadleuaeth.

Ar ôl dechrau araf, dechreuodd y cynnyrch: Yn 2018, gwerthodd Halo Top tua 80.6 miliwn o unedau manwerthu, yn ôl cwmni ymchwil marchnad IRI. Roedd hynny’n gynnydd o 79.1 miliwn yn 2017, sydd ynddo’i hun yn flwyddyn o dwf aruthrol.

Ond mae gwerthiant wedi gostwng yn sylweddol ers hynny, wrth i ddiddordeb defnyddwyr mewn cynhyrchion diet fel y’u gelwir leihau. Dangosodd data IRI ei fod wedi gwerthu dim ond 49.4 miliwn o unedau yn 2021. Er nad yw Wells yn rhannu data gwerthiant yn gyhoeddus, dywedodd Halo Top fod ei dreiddiad cartref wedi cynyddu 14% dros y flwyddyn ddiwethaf.

Nid Halo Top yn unig mohono. Rhwng 2019 a 2021, gostyngodd cyfanswm gwerthiant hufen iâ braster isel yn yr Unol Daleithiau o $1.6 biliwn i tua $1.5 biliwn, yn ôl Euromonitor International. Yn yr un cyfnod, tyfodd gwerthiannau hufen iâ rheolaidd o $15.4 biliwn i $16.5 biliwn.

“Ar ddiwedd y dydd, nid oes llawer o bobl yn cwyno am Halo Top, mae’n anhygoel,” nododd Roznowski.

Ond mae Wells yn arbenigo mewn hufen iâ, ac fe roddodd y cwmni ei arbenigwyr ar waith i geisio ei wella. Nid oedd yn hawdd.

“Mae Halo Top yn flodyn bach hardd ond eiddil,” meddai Roznowski. Profodd Halo Top gannoedd o ryseitiau a chanfod mai blasau fel mefus, heb unrhyw sglodion neu dalpiau, oedd “y mwyaf cymhleth yn y pen draw, oherwydd seren y sioe yw’r blas sylfaenol hwnnw o hufen iâ.”

Felly a yw’n fwy hufennog mewn gwirionedd?

Anfonodd Halo Top y cytew cacen siocled at y gohebydd hwn, a oedd yn eithaf blasus, ond danfonwyd y peint ar rew sych, nid y profiad arferol, ac fe gymerodd ychydig funudau ar y cownter i ddadmer o hyd.

Felly prynais y Cwpan Menyn Pysgnau wedi’i ddiweddaru a fersiwn hŷn o’r Vanilla Bean o fy siop leol. Ceisiais y ddau cyn gynted ag y cyrhaeddais adref, efallai pump neu 10 munud ar ôl eu tynnu allan o rewgell y storfa. Yno sylwais ar wahaniaeth: roedd y menyn cnau daear yn llyfnach na’r fanila. Ac oedd, roedd e ychydig yn fwy hufennog.

Y Wire CNN
™ & © 2022 Cable News Network, Inc., cwmni WarnerMedia. Cedwir pob hawl.

Ymunwch â’n cylchlythyr i dderbyn y newyddion diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

Leave a Comment

Your email address will not be published.