Mae Rysáit Nwdls Cyw Iâr Hufen Amish yn barod mewn 20 munud | ryseitiau amish

Mae’r rysáit Amish syml hwn yn debyg i King Chicken, ond wedi’i weini dros basta.. Mae’r Amish yn aml yn defnyddio nwdls wy, ond gallwch chi ddefnyddio pa basta bynnag rydych chi’n ei hoffi.

Mae’r rysáit Cyw Iâr Hufennog hwn gyda Madarch, Pupur a Phys ar y bwrdd mewn 20 munud. Mae plant hyd yn oed wrth eu bodd!

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 5 munud
Amser coginio: 15 munud
Cyfanswm amser: 20 munud
Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

 • 1 ffon fenyn (wedi’i rannu)
 • 1/2 cwpan pupur cloch coch wedi’i deisio
 • 8 owns madarch wedi’u sleisio
 • 1/2 cwpan o flawd
 • 1/2 llwy de o bowdr garlleg
 • 1 cwpan o laeth neu hufen
 • 2 1/2 cwpan cawl cyw iâr
 • 3 – 4 cwpan cyw iâr wedi’i goginio wedi’i dorri
 • 1/2 cwpan pys gwyrdd wedi’u rhewi
 • pasta wedi’i goginio neu nwdls wy, i’w weini

Dyma sut i’w wneud:

 1. Toddwch 4 llwy fwrdd o fenyn mewn sgilet. Ychwanegu pupur cloch a madarch. Coginiwch nes yn feddal, tua 5 munud. Tynnwch i blât.
 2. Toddwch weddill y menyn yn yr un sgilet. Ychwanegwch y blawd a’r powdr garlleg. Curwch nes yn llyfn.
 3. Chwisgwch y llaeth a’r cawl cyw iâr yn araf. Dewch ag ef i fudferwi, gostyngwch y gwres i isel, a choginiwch 3 i 5 munud. (Gallwch ychwanegu mwy o broth cyw iâr os yw’n mynd yn rhy drwchus.)
 4. Ychwanegwch y madarch a’r pupur cloch yn ôl i’r sgilet ynghyd â’r cyw iâr a’r pys. Coginiwch nes ei gynhesu, tua 2 i 3 munud. Sbeis gyda halen a phupur.

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin. Dyma hi sut i gyflwyno’ch presgripsiynau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydoli a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.