Mae rysáit Paula Patton ar gyfer cyw iâr wedi’i ffrio yn cyffroi cefnogwyr

Mae Paula Patton yn cael ei rhostio mewn mwy nag un yr wythnos hon ar ôl i fideo ohoni’i hun yn ffrio rhai cefnogwyr cyw iâr wedi’u dumbfoundfounded.

Rhannodd yr actores 46 oed y clip ar Instagram y mis diwethaf, lle dangosodd i gefnogwyr sut mae’n coginio’r adar.

Yn y tiwtorial, gwnaeth y seren “Four Kids and It” rai camgymeriadau coginio pan ychwanegodd sesnin i’ch braster Y nid oedd yn golchi eich cyw iâr yn ddigon hir cyn i chi ei goginio.

Mae fideo coginio o Paula Patton yn ffrio cyw iâr wedi taro’r newyddion ar gyfryngau cymdeithasol ac mae cefnogwyr yn sgrechian!
Paula Patton

Serch hynny, diolch i tiktokaeth y fideo yn firaol wythnosau’n ddiweddarach, gyda llawer o ddefnyddwyr yn ei thaflu i’r tân ac yn beirniadu ei thechnegau pobi ar Twitter.

Yn syml, fe drydarodd y cyfrif a rannodd y fideo gyntaf ar Ebrill 4: “Mae Paula Patton newydd ddifetha fy niwrnod.”

Dechreuodd mwy o femes ac ymatebion i sioe led-goginio’r actores “Precious” arllwys i mewn, gyda rhywun arall. gan ychwanegu: “Paula, ewch i gymryd dosbarth ffrio cyw iâr oherwydd mae hynny’n wirion.”

“Mae angen i Paula Patton ddechrau gyda rhywbeth haws fel tostio bagels,” meddai rhywun. nodwyd.

Heidiodd eraill at yr actores biracial am ei rysáit, gan honni bod ei phroses ffrio yn arwydd o ba riant y cymerodd ar ei ôl, wrth i Patton gael ei fagu gan un o’r rhieni. mam wen a thad Affricanaidd-Americanaidd.

“Annwyl bobl dduon: Treuliwch fwy o amser gyda’ch plant hil gymysg a dysgwch iddyn nhw sut i wneud bwyd du a deheuol yn gywir. Mae cyw iâr Paula Patton yn embaras i’n cegin.” dweud defnyddiwr

Person arall ymyrrodd, “Ar ran pobl biracial o gwmpas y byd, rwyf am ddweud nad yw Paula Patton yn cynrychioli ein cegin o gwbl. Peidiwch â gwneud cymaint o lanast ohonom… dysgodd rhywun anghywir iddo.”

Dadleuodd rhywun nad oedd gan goginio Patton unrhyw beth i’w wneud â’i ethnigrwydd mestizo. “Nid y broblem yw bod mam Paula Patton yn wyn. Nid yw hi’n ddeheuol. Mae merched gwyn y de yn gwybod sut i ffrio cyw iâr,” medden nhw. ysgrifennodd.

Eraill cellwair“Mae cyw iâr Paula Patton fel bwyta cap’n crunch sych ac yna yfed llaeth.”

Roedd rhai yn cellwair mai coginio’r seren “Warcraft” oedd y rheswm yr ysgarodd hi a’i chyn-ŵr Robin Thicke yn 2014. Priododd y cwpl yn 2005 a daeth eu rhaniad i ben yn 2015.

“Robin Thicke bob bore ar ôl bwyta cyw iâr ffrio Paula Patton ar ôl priodi,” un trydar ochr yn ochr â meme o ddyn yn llaesu ac yn ymgynhyrfu.

Arall nodwyd, “Rwy’n gweld rhan o pam y twyllodd Robin Thicke ar Paula Patton. Roedd mam yn bwydo cyw iâr amrwd iddyn nhw.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.