Mae Rysáit Pwdin No Cook Mango yn ddiweddglo melys i unrhyw bryd o fwyd, heb fawr ddim siwgr ychwanegol

Cwpanau Pwdin Mango

Amser actif:15 munud

Cyfanswm amser:15 munud, ynghyd ag o leiaf 3 awr o oeri

Gwasanaethu:6 (tua 3 cwpan)

Amser actif:15 munud

Cyfanswm amser:15 munud, ynghyd ag o leiaf 3 awr o oeri

Gwasanaethu:6 (tua 3 cwpan)

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Mae’r pwdin adfywiol, di-goginio hwn yn ymwneud â mango, gan arddangos lliw bywiog y ffrwyth, blas trofannol, a melyster cynhenid, tra’n ei addurno’n ddigon i wneud trît arbennig. Yn ogystal â bod yn syml i’w paratoi, gellir cadw’r holl gynhwysion wrth law yn eich pantri a’ch rhewgell, gan ei wneud yn hynod gyfleus hefyd.

7 Ryseitiau Mango Sunny Gan Gynnwys Pwdinau Sawrus a Phwdinau

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cymysgu darnau mango ffres neu wedi’u rhewi (a dadmer) gyda llaeth cnau coco ysgafn nes ei fod yn llyfn, yna trowch y cymysgedd hwnnw gyda digon o gelatin toddedig fel ei fod, unwaith yn yr oergell, yn troi’n gymysgedd llyfn, hufenog a hufenog . pwdin tebyg i bwdin Os yw’ch mango yn ddigon melys, ni fydd angen unrhyw siwgr ychwanegol arnoch, sy’n fonws maethol, ond gallwch chi bob amser gymysgu mewn ychydig o fêl neu’ch melysydd o ddewis i flasu.

Ar ôl eu gosod mewn cwpanau gweini unigol, ar ben y “pwdinau” lliw pastel mae mango wedi’i dorri’n fân a thaenelliad gwyn eira o gnau coco wedi’i dorri’n fân, gan gyhoeddi’n hyfryd yr hyn sydd isod, ar gyfer pwdin ffrwythau-ganolog gyda chyffyrddiad ffres a hwyliog.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

  • 2 lwy de o gelatin heb flas
  • 1/3 cwpan dŵr berwedig
  • 2 gwpan darnau mango ffres neu wedi’u rhewi (16 owns / 453 gram), wedi’u rhannu (gweler NODYN)
  • 1 cwpan (240 mililitr) llaeth cnau coco ysgafn
  • Mêl, i flasu (dewisol)
  • 1/3 cwpan (30 gram) cnau coco wedi’i gratio heb siwgr, i addurno

Mewn powlen ganolig, gorchuddiwch y gelatin â’r dŵr berwedig a’i droi ar unwaith nes ei fod wedi’i doddi.

Yn y jar o gymysgydd, cyfunwch 1 1/2 cwpan (12 owns / 340 gram) mango gyda’r llaeth cnau coco a’i gymysgu nes yn llyfn. Ychwanegu mêl i flasu, os dymunir, a chymysgu i ymgorffori. Ychwanegu cymysgedd gelatin i cymysgydd a curiad y galon sawl gwaith i gyfuno.

Rhannwch y cymysgedd rhwng chwe hyrddiad neu jar (6 i 8 owns). Gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell nes ei fod wedi setio, tua 3 awr.

Torrwch y mango sy’n weddill yn fân. Topiwch bob cwpan gydag un rhan o chwech o’r mango wedi’i ddeisio, ysgeintiwch y cnau coco arno a’i weini.

SYLWCH: Os ydych chi’n defnyddio mango wedi’i rewi, dadmer yn gyntaf

Fesul gwasanaeth (tua 1/2 cwpan)

Calorïau: 76; Cyfanswm Brasterau: 3 g; Braster Dirlawn: 2g; Colesterol: 0mg; sodiwm: 4mg; Carbohydradau: 12g; Ffibr Deietegol: 1 g; Siwgr: 11g; Protein: 1g

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

cywiro

Roedd fersiwn gynharach o’r rysáit hwn yn rhestru’r cyfaint anghywir o ddarnau mango i’w cymysgu i’r pwdin.

Gan awdur llyfr coginio a maethegydd cofrestredig Ellie Krieger.

Profwyd gan Olga Massov; e-bost cwestiynau i [email protected]m.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

Chwiliwch yn ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,700 o ryseitiau ar ôl eu profi.

Wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwytadol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.