Mae Rysáit Ricotta Oren yn bwdin syml a heulog i gael gwared ar y gaeaf.

Orennau gyda mêl rhosmari, ricotta a chnau cyll

Amser actif:24

Cyfanswm amser:35

Gwasanaethu:4

Amser actif:24

Cyfanswm amser:35

Gwasanaethu:4

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Ganol gaeaf, nid y tymereddau isel sy’n fy nghyrraedd, ond tristwch parhaol y cyfan: awyr lwyd drom, gwyll cynnar, a choed diffrwyth.

Ond gallaf ddod o hyd i ryddhad trwy bwyso i mewn i unrhyw belydryn o olau a ddaw fy ffordd, ac un rwy’n ei fwynhau fwyaf yw sitrws heulog yn y tymor brig. Nid yn unig y mae’n blasu’n fywiog, mae hefyd yn disgleirio’n llachar ar y plât. Rwyf wedi fy llorio wrth feddwl am yr amrywiaeth eang sydd ar gael: y grawnffrwyth enfawr, y grawnffrwyth Ruby Red, y Satsumas croen hawdd, a’r amrywiaeth o orennau aml-liw, o orennau coch gwaed i Cara Cara pinc.

Mae’r pwdin syml ond cain hwn yn dwysáu lliw a blas disglair yr orennau hynny. Gallwch ddefnyddio unrhyw fath i’w wneud, ond rwy’n hoffi ymgorffori amrywiaeth ar gyfer cyferbyniad o isleisiau hapus ac amrywiaeth o flasau melys a sur. Mae tynnu’r croen a’r pith o’r ffrwythau a’i sleisio yn pwysleisio ei ysgafnder ac yn creu effaith gwydr lliw hardd ar y plât. Yn wyneb taeniad ricotta hufennog, wedi’i ysgeintio â mêl wedi’i drwytho â lemwn, rhosmari a tingle cynnes o grawn pupur du, yna wedi’i ysgeintio â gwasgfa o gnau cyll wedi’u tostio, mae’n bwdin (neu fyrbryd) deniadol sydd nid yn unig yn darparu dogn iach o fitamin C. bob amser yn ymddangos i fywiogi fy hwyliau.

Ydych chi am arbed y rysáit hwn? Cliciwch yr eicon nod tudalen o dan y maint gweini ar frig y dudalen hon, yna ewch i Fy rhestr ddarllen yn eich proffil defnyddiwr washingtonpost.com.

Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

  • 3 llwy fwrdd o gnau cyll
  • 1/4 cwpan mêl
  • 1 llwy fwrdd o sudd lemwn ffres
  • 1 sbrigyn bach o rosmari ffres
  • 5 grawn pupur du
  • 4 oren canolig, yn ddelfrydol cymysgedd o fathau fel bogail, Cara Cara, ac orennau gwaed
  • 1 cwpan (8 owns) caws ricotta rhannol sgim

Mewn sgilet sych dros wres canolig, tostiwch y cnau cyll, gan eu troi’n aml, nes eu bod yn bersawrus ac yn euraidd mewn mannau, 3 i 5 munud. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch iddo oeri i’r cyffwrdd. Trosglwyddwch i dywel cegin glân neu dywel papur, plygwch dywel i’w orchuddio, a rholiwch y cnau Ffrengig y tu mewn i dywel yn egnïol i gael gwared ar y croen dros ben. Mae’n iawn os oes rhai crwyn ar ôl. Torrwch y cnau Ffrengig yn ddarnau mawr.

Mewn sosban fach dros wres canolig-isel, cyfunwch y mêl, sudd lemwn, rhosmari, a grawn pupur a, gan ddefnyddio llwy bren, malu’r dail rhosmari yn ysgafn i ryddhau eu blas. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch iddo eistedd am 10 munud, yna straen a thaflu’r rhosmari a’r corn pupur.

Torrwch y top a’r gwaelod oddi ar bob oren, yna rhowch oren ar un o’i bennau torri a defnyddiwch gyllell i dorri ar hyd cromlin y ffrwythau i dynnu unrhyw groen a phith sy’n weddill. Torrwch oren crosswise yn dafelli 1/4 modfedd o drwch; ailadrodd gyda gweddill orennau.

I weini, taenwch 1/4 cwpan ricotta ar bob plât a rhowch 6 neu 7 sleisen oren ar bob un. Taenwch 1 llwy fwrdd o’r mêl wedi’i drwytho ar bob un ac ysgeintiwch y cnau cyll, yna gweinwch.

Fesul gwasanaeth (1/4 cwpan ricotta, 6 i 7 sleisen oren, 1 llwy fwrdd o fêl wedi’i drwytho, a 3/4 llwy fwrdd o gnau cyll), yn seiliedig ar 4

Calorïau: 251; Cyfanswm Brasterau: 9g; Braster Dirlawn: 3g; Colesterol: 19mg; sodiwm: 62mg; Carbohydradau: 37g; Ffibr Deietegol: 4 g; Siwgr: 30g; Protein: 9g

Mae’r dadansoddiad hwn yn amcangyfrif yn seiliedig ar y cynhwysion sydd ar gael a’r paratoad hwn. Ni ddylai ddisodli cyngor dietegydd neu faethegydd.

Gan awdur llyfr coginio a maethegydd cofrestredig Ellie Krieger.

Profwyd gan Olga Massov; e-bost cwestiynau i [email protected].

https://www.washingtonpost.com/recipes/oranges-rosemary-honey-ricotta-and-hazelnuts/18138/Graddiwch y rysáit hwn a chael fersiwn bwrdd gwaith argraffadwy yma.

Chwiliwch ein Chwiliwr Ryseitiau am fwy na 9,600 o ryseitiau ar ôl eu profi.

A wnaethoch chi’r rysáit hwn? Tynnwch lun a tagiwch ni ar instagram gyda #ynfwytadol.

Mwy o Maethu ymlaen ravenously:

Mae cinio sgilet o benfras wedi’i rostio a brocolini yn bleser cyflym a hawdd yn ystod yr wythnos

Mae’r rysáit cawl cyw iâr hwn yn dod â sinsir a thyrmerig i’r bowlen gynhesu clasurol.

Mae’r salad cranc di-goginio hwn gyda mango yn geinder diymdrech.

Leave a Comment

Your email address will not be published.