Mae Rysáit Salad Cinio Haf Rachael Ray yn Defnyddio Llwybr Byr Hawdd – SheKnows

Mae’n haf, ac rydych chi’n gwybod beth mae hynny’n ei olygu: mae’n amser salad. Mae marchnadoedd ffermwyr nid yn unig yn orlawn o gynnyrch ffres a thomatos cyntaf yr haf, ond mae hefyd yn rhy boeth y tu allan i fod eisiau bwyta pryd poeth bron bob nos. Ond mae yna ffordd gywir a ffordd anghywir o baratoi salad sy’n cyfrif fel prif bryd. Mae salad watermelon a feta yn ddysgl ochr adfywiol, ond ni fydd yn eich cadw’n llawn. Mae salad entree angen digon o brotein a brasterau iach ynghyd â chynnyrch i’ch cadw’n fodlon. Pan oedd y seren deledu ac awdur llyfr coginio Rachael Ray
Fe wnaethoch chi bostio’ch rysáit Salad Cobb Cyw Iâr Rotisserie yn ddiweddar, roedden ni’n gwybod ei fod yn addas, a hyd yn oed yn well? Mae’n dibynnu ar un o’n hoff gynhwysion a brynwyd mewn siop i gwtogi ar amser coginio.

stori gysylltiedig

Y Cynhwysyn Eidalaidd Hwn Yw’r Cyfrinach Giada De Laurentiis I’r Salad Pasta Perffaith


Ein cenhadaeth yn SheKnows yw grymuso ac ysbrydoli menywod, a dim ond cynhyrchion rydyn ni’n meddwl y byddwch chi’n eu caru cymaint â ni’n eu cynnwys. Sylwch, os ydych chi’n prynu rhywbeth trwy glicio ar ddolen yn y stori hon, efallai y byddwn yn derbyn comisiwn bach o’r gwerthiant.

Mae’r gyfrinach yn yr enw: cyw iâr rhost! Rydyn ni’n caru ieir rotisserie o’r siop groser (a dim ond $5 ydyn nhw yn Costco). Maent yn flasus, yn llawn sudd, yn fforddiadwy, a gellir eu gwneud yn filiwn o bethau gwahanol. Yn yr achos hwn, mae’r cig cyw iâr rotisserie yn cael ei dorri’n ddarnau bach ac yna’n cael ei ddefnyddio ar ben y salad. Rhewi’r carcas yn nes ymlaen, a gallwch wneud swp o stoc cyw iâr yn eich Instant Pot neu’ch popty araf gydag ef.

Llun wedi'i lwytho'n ddiog

Trwy garedigrwydd Ballantine Books.

Rachael Ray 50: Atgofion a Bwydydd o Fywyd Melys a Halen

$18.00

Prynwch nawr

Cofrestrwch

Ein hoff ran arall o’r salad hwn yw’r dresin hufenog. Mae’n blasu’n gyfoethog, diolch i gyfuniad o afocado cymysg ac iogwrt Groegaidd, ond fe’i cedwir yn fywiog ac yn ffres diolch i ychwanegu perlysiau haf gwyrdd, sudd sitrws, a finegr gwin gwyn.

Ond mae mwy! Does neb eisiau bwyta salad trist, a Rachael Ray yw’r person olaf a fyddai’n gweini pryd diflas. Mae hi hefyd yn ychwanegu cig moch wedi’i bobi, wyau wedi’u berwi’n galed wedi’u chwarteru, a chaws glas wedi’i friwsioni (mae’n argymell caws glas mwg os gallwch chi ddod o hyd iddo), yna’n taflu rhywfaint o domatos gwinwydd aeddfed a chriw o sgalions i fywiogi pethau.

Mae’r cyfuniad o ddail letys menyn tyner, cyw iâr rotisserie llawn sudd, cig moch hallt, caws glas mwg, a dresin perlysiau afocado hufennog yn gwneud brathiad perffaith bob tro. Gall saladau eraill eich gadael yn newynog ar ôl eu bwyta, ond bydd yr un hwn yn eich llenwi ag egni.

Chwilio am fwy o ryseitiau haf? Mae gan Giada De Laurentiis lawer:

Gwylio: Pizza wedi’i Grilio â 5 Cynhwysyn sy’n Haws Nag Archebu Bwyta Allan

Leave a Comment

Your email address will not be published.