Mae rysáit salad creadigol Giada De Laurentiis yn cyfuno winwnsyn wedi’i garameleiddio a grawnffrwyth

Mae salad yn ddysgl ochr neu bryd haf gwych, ond mae’n hawdd syrthio i rigol salad. Peth daRhwydwaith Bwyd seren giada de laurentiis Ydyn ni wedi ein gorchuddio â rysáit salad sy’n unrhyw beth ond yn ddiflas. Ond yn gyntaf, mae’n datgelu’r cynhwysyn blasus sy’n dyrchafu unrhyw bryd, gan gynnwys un o’i hoff brydau: salad haf braf.

Yn nodweddiadol adnabyddus am eu seigiau pasta ac am bostio ryseitiau decadent fel eu Dip Sbigoglys Caws wedi’i Grilio ar gyfryngau cymdeithasol, mae barn De Laurentiis ar y rysáit salad haf hwn yn glafoerio.

Ar ei Instagram, The Giadzy, mae De Laurentiis yn ysgrifennu, “Mae’n ffaith adnabyddus bod winwns wedi’u carameleiddio yn gwneud popeth yn well, ac nid yw salad yn eithriad.”

Ac o ran paru salad a nionyn, mae De Laurentiis wrth ei fodd yn ychwanegu cynhwysyn rhyfeddol arall i’r gymysgedd. Mae cyfuniad unigryw o rawnffrwyth a winwns wedi’u carameleiddio yn mynd â llysiau tebyg i De Laurentiis California i’r lefel nesaf.

Mae cydbwysedd o nodau lemwn tangy ac oren tangy o’r grawnffrwyth yn ategu melyster a blasau hallt y winwns wedi’u carameleiddio yn hyfryd.

CYSYLLTIEDIG: Mae Ina Garten yn ychwanegu’r cynhwysyn anhygoel hwn i fynd â’i salad ffrwythau i lefel hollol newydd.

“Mae winwns hynod o flasus + grawnffrwyth rhuddem coch tarten yn creu cyferbyniad blasus o flasau yn y salad hardd hwn,” ychwanega De Laurentiis.

Mae ychwanegu dresin finegr gwin coch at y salad sitrws hwn yn ychwanegu blas hyd yn oed yn fwy beiddgar, mwy bywiog sy’n berffaith ar gyfer nosweithiau haf.

Rysáit Salad Winwnsyn Grawnffrwyth a Charameleiddio

Cynhwysion:

Nionod wedi’u Carameleiddio

 • 3 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 2 winwnsyn, wedi’u sleisio’n denau wedi’u sleisio’n denau
 • 1 llwy fwrdd o finegr balsamig
 • 1/4 llwy de o halen kosher
 • 1/4 llwy de o bupur du

Vinaigrette Gwin Coch

 • 2 lwy fwrdd o finegr gwin coch
 • 2 lwy fwrdd o sudd lemwn ffres
 • 1 llwy de o fêl
 • 1/4 cwpan olew olewydd
 • halen kosher a phupur du, i flasu

Salad Grawnffrwyth Nionyn Carameledig

 • 2 grawnffrwyth pinc
 • 1 letys romaine pen, wedi’i sleisio’n denau neu wedi’i dorri’n ddarnau 1 modfedd
 • 1 bwlb ffenigl mawr, wedi’i docio a’i sleisio’n denau
 • 1 ciwcymbr bach, wedi’i blicio, ei hadu a’i sleisio’n denau
 • 3 winwnsyn gwyrdd, wedi’u sleisio’n fân
 • 1 llwy fwrdd o ddail teim ffres, wedi’u torri’n fân

Cyfarwyddiadau:

 1. Ar gyfer y winwns wedi’u carameleiddio: Mewn sgilet fawr, cynheswch yr olew dros wres canolig. Ychwanegwch y winwns, finegr balsamig, halen a phupur. Trowch yn achlysurol nes bod winwns yn feddal, yn dywyll, yn frown euraidd, tua 30 munud. Tynnwch oddi ar y gwres a gadewch iddo oeri am tua 10 munud.
 2. Yn y cyfamser, paratowch y vinaigrette gwin coch mewn powlen fach. Gan ddefnyddio chwisg, cyfunwch y finegr gwin coch gyda’r sudd lemwn a’r mêl. Chwisgwch yr olew olewydd yn ysgafn. sesnwch gyda halen a phupur i flasu. Gosod o’r neilltu.
 3. Piliwch a thorrwch y grawnffrwyth. Ychwanegwch y darnau grawnffrwyth i bowlen salad. Nesaf, ychwanegwch y letys, ffenigl, ciwcymbr, shibwns a theim. Arllwyswch vinaigrette gwin coch dros y salad a’i daflu nes ei fod wedi’i orchuddio. Ar ben hynny, trefnwch y winwns wedi’u carameleiddio. Mwynhewch.

Yn addas fel blas neu brif gwrs, mae’r salad grawnffrwyth pinc moethus hwn, sydd wedi’i blysio â grawnffrwyth, yn ddysgl ochr wych ar gyfer prydau ysgafnach. Gyda’i flasau melys a sur adfywiol, mae’r pryd hwn yn mynd yn dda gyda chyw iâr, berdys, neu eog.

Mwy nag Awgrymu

Leave a Comment

Your email address will not be published.