Mae Rysáit Stiw Pysgod Hufennog Gwlad yr Iâ yn Hawdd ac yn Hollol Flasus | cawl

Bwyd môr yw un o fy hoff bethau erioed i’w bwyta. Mae’r rysáit stiw pysgod gwych hwn mor hawdd i’w wneud ac yn llawn blasau anhygoel.

Gweiniais y rysáit cawl blasus hwn ar gyfer swper gyda bara garlleg a gwydraid neis o win. Mor hawdd a blasus!

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 10 munud
Amser coginio: 25 i 30 munud
Cyfanswm Amser: 35 i 40 munud
Gwasanaeth: 4

Cynhwysion

 • 1 1/2 pwys penfras, halibwt, neu bysgod gwyn arall
 • 2 lwy fenyn
 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 cwpan o genhinen wedi’i dorri
 • 3 asennau seleri, deision
 • 1 winwnsyn wedi’i dorri
 • 1 llwy de o halen
 • 1/2 llwy de o bowdr cyri
 • 2 lwy fwrdd o bast tomato
 • 1 blwch (32 owns) cawl cyw iâr
 • 4 tatws Aur Yukon bach, wedi’u torri’n lletemau
 • 1 cwpan hufen trwm
 • cennin syfi ffres wedi’u torri, i’w haddurno

Dyma sut i’w wneud:

 1. Mewn pot cawl mawr, toddwch y menyn a’r olew olewydd. Ychwanegwch y cennin, y seleri a’r winwnsyn. Coginiwch nes yn feddal, tua 5 munud.
 2. Ychwanegwch halen, powdr cyri a phast tomato. Coginiwch, gan droi, tua 2 funud.
 3. Arllwyswch mewn cawl cyw iâr. Ychwanegwch y tatws. Coginiwch nes bod tatws yn dendr, tua 15 i 20 munud.
 4. Ychwanegu pysgod a choginio 2 i 4 munud neu nes bod pysgod wedi coginio drwyddo. Peidiwch â gor-goginio.
 5. Tynnwch oddi ar y gwres ac ychwanegu hufen trwm. Blaswch ac ychwanegu mwy o halen a phupur, os oes angen. Gweinwch mewn powlenni a’i addurno â chennin syfi ffres wedi’u torri.

  ” />

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai siartiau trosi cegin defnyddiol. Dyma sut i gyflwyno’ch ryseitiau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.