Mae rysáit TikTok ar gyfer sgiwerau cyw iâr ffrio aer yn rhyfeddol o flasus a syml

Fel rhywun sy’n ysgrifennu llawer am ffrio aer, rwyf wedi sylwi ar ychydig o gategorïau cyffredinol o ryseitiau y byddwch chi’n dod o hyd iddynt ar-lein. Mae gennych chi’ch haciau, eich haciau bwyd (gros yn aml), eich fersiynau diet o ffefrynnau calorïau uchel, a ryseitiau ar gyfer yr hyn y byddwn i’n ei alw cyfredol, iawn bwyd.

Mae rysáit AirFryDay yr wythnos hon, sy’n seiliedig ar y @everything_delish TikTok hwn, heb amheuaeth brenhinol, da bwyd. Mae’r rysáit ar gyfer sgiwerau cyw iâr yn syml ond yn flasus. Gyda dim ond marinâd sylfaenol ac ychydig funudau yn y ffrïwr, mae gennych gyw iâr llawn sudd, blasus. Byddai’r cynnyrch gorffenedig yn mynd yn dda gyda salad, dros reis, neu fel rhan o goginio haf mwy. Mae’n rysáit amlbwrpas a blasus.

Dyma beth sydd angen i chi ei wybod os ydych chi am roi cynnig arni.

Cynhwysion

 • 1 fron cyw iâr, wedi’i dorri’n giwbiau 1 modfedd

 • 1 cwpan iogwrt Groeg plaen. (Defnyddiais i heb fraster, ond bydd unrhyw fath yn gweithio.)

 • 1 llwy de o cayenne, powdr garlleg, powdr winwnsyn, oregano a paprika.

 • halen a phupur

 • 1 lemwn, i wneud sudd

Cyfeiriadau

 1. Mewn powlen fawr, cyfunwch iogwrt Groegaidd, sesnin, a sudd hanner lemwn. Ychwanegwch binsiad cryf o halen a phupur a chymysgwch yn dda.

 2. Rhowch y cyw iâr mewn cymysgedd iogwrt a’i gyfuno’n dda. Gwnewch yn siŵr bod yr holl gyw iâr wedi’i orchuddio.

 3. Gadewch iddo farinadu am o leiaf awr, yn ddelfrydol mwy.

 4. Trefnwch gyw iogwrt wedi’i farinadu’n giwb ar sgiwerau barbeciw. PEIDIWCH â thynnu’r marinâd na sychu’r cyw iâr.

 5. Ffriwch aer ar 400 gradd am o leiaf ddeg munud neu nes bod tymheredd mewnol yn cyrraedd 165 gradd.

 6. Gorffennwch y cyw iâr gyda gwasgfa o lemwn ffres, yna mwynhewch!

GWELD HEFYD:

Mae rholiau pizza ffrio aer cartref mor dda fel eu bod yn cringe

Y manylion

Coginiais y sgiwers cyw iâr bron yn union fel yr awgrymodd @everything_delish yn ei rysáit. Roedd yr unig newidiadau a wneuthum o ganlyniad i gyfyngiadau ar fy rhan i. Nid oedd ganddo dyrmerig, yr oeddent yn ei gynnwys yn y rysáit wreiddiol, ac roedd gan y siop groser wrth ymyl fy fflat ychydig o dil trist iawn, a ddefnyddiwyd gan y rysáit wreiddiol i addurno’r cyw iâr gorffenedig. Fel arall, arhosais yn driw i’r rysáit.

Ond rwy’n credu mai rhan o hwyl y rysáit TikTok hwn yw y gallwch chi chwarae o gwmpas ag ef sut bynnag y dymunwch. Eisiau ychwanegu ychydig o saws poeth i iogwrt? Bydd hynny’n gret. Oes gennych chi sesnin arbennig yr ydych chi’n ei garu? Bydd yn gweithio. Cyfnewid finegr gwin coch am sudd lemwn? Yn sicr, bydd yn iawn. Gallwch hefyd ehangu’r rysáit hwn i wneud mwy neu lai o ddognau o gyw iâr, yn dibynnu ar faint o bobl rydych chi’n eu bwydo.

Mae marinadu mewn iogwrt yn baratoad clasurol ar gyfer cyw iâr, ac am reswm da. Os gallwch chi, marinate am ychydig oriau. Mae asidedd ysgafn yr iogwrt yn tyneru’r cyw iâr ac yn helpu i greu cynnyrch terfynol llawn sudd. Mae defnyddio’r dull hwn ar gyfer cyw iâr ffrio aer yn wych. Yr unig anfantais i marinâd iogwrt yw y gall greu llanast os caiff ei goginio mewn padell. Ond mae’r peiriant ffrio aer yn hawdd iawn i’w lanhau. Yn y cyfamser, gallant brest cyw iâr hawdd ei gorgoginio mewn ffrïwr aer. Mae marinâd sy’n seiliedig ar iogwrt yn helpu i osgoi’r broblem honno.

GWELD HEFYD:

Mae Air Fryer Tortilla Tostada yn rysáit TikTok eithaf blasus

Nawr ar gyfer coginio cyw iâr, mae gen i awgrym gwych: os ydych chi’n coginio cig, yna yn bendant dylai fod gennych thermomedr cig. Yn enwedig ar gyfer coginio cyw iâr. Peidiwch â dibynnu ar amseroedd coginio mewn ryseitiau. Meddyliwch amdano: mae pob darn o gyw iâr yn unigryw. Bydd pethau fel ei faint, ei drwch, a’r tymheredd mewnol ar ddechrau’r broses goginio yn pennu pryd y caiff ei wneud. Oni bai eich bod yn gogydd llinell sydd wedi gwneud miloedd o frest cyw iâr, mynnwch thermomedr fel nad ydych yn gwastraffu cig trwy ei or-goginio neu ei dangoginio a gwneud rhywun yn sâl.

Felly ar gyfer y rysáit hwn, rhowch gynnig ar rai darnau trwchus o gyw iâr tra byddwch chi’n eu ffrio mewn aer. Pan fyddwch chi’n blasu’r cyw iâr, rhowch dro i’r sgiwerau i wneud yn siŵr bod popeth yn coginio’n gyfartal. Rydych chi eisiau gweld rhywfaint o golosg ar y cyw iâr a thymheredd mewnol o leiaf 165 gradd fel eich bod chi’n gwybod bod y cig wedi’i orffen.

Fel arall, mae hwn yn rysáit diddos. Rwy’n meddwl bod hon yn ffordd wych o goginio cyw iâr ar ben salad, neu i’w weini gyda reis a llysiau, neu i ategu sbred mewn cookout.

Dyma sut olwg oedd ar fy nghynnyrch terfynol.

Cyw iâr da iawn!
Credyd: Tim Marcin/Mashable

Roedd y cyw iâr yn llawn sudd tra’n cael ychydig o torgoch o’r marinâd wedi’i goginio. Roedd blas yr iogwrt â blas yn braf, gydag awgrym tangy o lemwn a cayenne. Yn bersonol, mae’n debyg y byddwn i’n troi’r tymheredd i fyny ychydig y tro nesaf. Ond roedd yn dal yn flasus iawn.

Rwy’n bendant yn argymell i chi wneud y rysáit hwn. Mae’n fwyd syml ond da, go iawn. A dwi’n meddwl yn arbennig i berson sy’n cychwyn ar ei daith yn y gegin, ei fod yn ffordd dda o gael teimlad am dechneg wych, marineiddio a sgiwerio, tra’n gadael lle i arbrofi ychydig. Rhowch gynnig arni y tro nesaf y byddwch am wneud cyw iâr. Ni fydd yn eich siomi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.