Mae ryseitiau lwcus Clwb Llyfrau Traeth yn gosod y llwyfan ar gyfer hwyl yr haf – Newyddion Cymunedol Beach Metro

Mae salad quinoa, kale, a chickpea ar fwydlen yr haf trwy garedigrwydd aelodau Clwb Llyfrau Traeth.

Gan JAN PRIF

Daw’r ryseitiau gorau gyda gwarant gan ffrindiau mai nhw yw eich ffefrynnau. Yn well eto, os cewch chi gyfle i roi cynnig arnyn nhw eich hun, rydych chi’n gwybod y byddan nhw’n gweithio ar gyfer blas a pharatoi.

Mewn potluck diweddar yn fy Nghlwb Llyfrau Traeth, fe wnes i “ymgodymu â ryseitiau” ar gyfer y rhain fel ryseitiau haf gydag apêl. A ydynt yma:

coleslaw asiaidd

Mae Coleslaw wedi’i Farinadu gan Liz Schumann yn bryd haf perffaith, rhywbeth i fynd ar bicnic neu dripiau gwersylla, mae’n marinadu yn yr oergell am hyd at wythnos.
Gellir ei ddefnyddio fel salad neu fel topin.
Mae ei amlochredd o ran cynhwysion a defnydd yn ei gwneud yn “rhaid” ar gyfer paratoi bwyd haf hawdd.

Salad bresych

3 cwpan (750 ml) o bresych wedi’i dorri’n fân (gallwch chi roi nappa neu bok choy yn ei le)
2 gwpan (300 ml) o bresych coch wedi’i dorri’n fân
1 pupur cloch coch, wedi’i sleisio
1 cwpan (250 ml) o bys eira neu asbaragws, wedi’u gorchuddio a’u sleisio
4 winwnsyn gwyrdd, wedi’u torri
1/3 cwpan (75 ml) yr un llugaeron sych, bricyll wedi’u torri, neu almonau wedi’u tostio

Rhwymyn

1/3 cwpan (75 ml) o laeth cnau coco ysgafn
1/3 cwpan (75 ml) cilantro neu bersli ffres wedi’i dorri
2 lwy de (10 ml) o saws pysgod neu wystrys (dewisol)
2 lwy de (10 ml) o siwgr brown neu siwgr gronynnog
1 llwy fwrdd (15 ml) sudd lemwn ffres
1 ewin garlleg briwgig
1 llwy de (5 ml) sinsir ffres wedi’i gratio a saws poeth (i flasu)

Mewn powlen fawr, cyfunwch bresych, pupurau gwyrdd a choch, asbaragws neu bys, pupur coch, winwns, llugaeron, bricyll, a / neu almonau.
Mewn cwpan mesur mawr, chwisgiwch laeth cnau coco, cilantro, saws pysgod, siwgr brown, sudd lemwn, garlleg, sinsir, a saws poeth os ydych chi’n ei ddefnyddio. Arllwyswch y cymysgedd bresych drosto, gan ei droi i orchuddio’r cynhwysion.
Gorchuddiwch a rhowch yn yr oergell am hyd at wythnos. Gellir ei ddefnyddio ar unwaith neu wedi’i farinadu i’w ddefnyddio o fewn wythnos. Yn gwneud tua 6 cwpan (1 ½ L) neu 8 dogn.

Salad Quinoa, Kale, a Chickpea

Cyfrannodd Vivien Lepper y salad ffacbys a grawn swmpus hwn, sy’n berffaith ar gyfer mynd ag ef i botlucks a choginio.
Mae’n ginio blasus neu’n ginio syml. Defnyddiwch eich hoff finaigrette eich hun i wisgo’r salad hwn neu rhowch gynnig ar y canlynol.

Salad

2 gwpan (500 ml) quinoa, coginio yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn
1 criw o ddail cêl (4 cwpan / 1 L), tynnu’r coesynnau
2/3 cwpan (175 ml) llugaeron sych, cyrens, neu resins
1 can (19 oz/540 mL) ffacbys, wedi’u draenio a’u rinsio
1 pupur cloch coch neu felyn wedi’i deisio
1/2 cwpan (125 ml) persli Eidalaidd ffres wedi’i dorri
1/2 cwpan (125 ml) winwnsyn gwyrdd wedi’i dorri’n fân

Hoff dresin neu finaigrette

1/2 cwpan (125ml) olew olewydd
1/2 cwpan (125 ml) sudd lemwn ffres
1 ewin garlleg fawr wedi’i friwio
1 llwy de (5 ml) yr un, cyri neu gwmin a halen
1/4 llwy de (1 ml) pupur du ffres

Coginiwch quinoa yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Oer i dymheredd ystafell. (Gellir gwneud y cam hwn y noson cynt)
Torrwch ddail cêl yn ddarnau bach a thylino i wella ansawdd a blas.
Ychwanegwch y cwinoa a’r dail cêl i bowlen fawr gyda llugaeron, gwygbys, pupur coch, persli, a winwnsyn gwyrdd.
Mewn jar, chwisgwch yr olew olewydd, sudd lemwn, garlleg, cyri, halen a phupur du nes eu bod wedi’u cyfuno’n dda.
Arllwyswch gymysgedd grawn-llysiau drosto, gan ei daflu i’w orchuddio. Gorchuddiwch a’i roi yn yr oergell nes ei fod yn barod i’w weini. Yn gwneud tua 8 dogn.

vinaigrette ffenigl

Hwn oedd vinaigrette Carolyn Jung wedi’i weini dros salad tomato a chiwcymbr ffres, ond gellir ei weini dros saladau o bob math.
Mae Carolyn hefyd yn ei ddefnyddio’n boeth dros gigoedd wedi’u grilio a physgod fel saws.
I gael y blas gorau, paratowch ddiwrnod cyn ei weini i ganiatáu i’r vinaigrette feddalu.
Cymhareb y salad hwn yw un rhan o finegr i dair rhan o olew.
1/4 cwpan (50 ml) finegr gwin coch neu finegr balsamig neu wyn
3/4 cwpan (175 ml) olewydd, canola, neu olew had grawnwin
1 llwy fwrdd (15 mL) mwstard Dijon
1 ewin garlleg, briwgig (dewisol)
1-5 ysgwydiad o saws poeth yn dibynnu ar ba mor boeth rydych chi’n ei hoffi
1-2 llwy fwrdd o hadau ffenigl yn dibynnu ar y blas a ddymunir

Defnyddiwch jar ag ochrau syth. Cyfunwch y finegr gwin coch, olew olewydd, mwstard Dijon, garlleg os yn ei ddefnyddio, ysgwydiad o saws poeth, ac 1 llwy fwrdd o hadau ffenigl. Ysgwyd yn egnïol.
Rhowch yn yr oergell dros nos a’i ysgwyd eto cyn ei weini dros y salad.

Leave a Comment

Your email address will not be published.