Mae salad Arugula a sauerkraut yn bryd ardderchog i ysgogi’r coluddyn

LGadewch i ni fod yn onest: mae Arugula a sauerkraut yn fwydydd sy’n eithaf polareiddio … rydych chi naill ai’n eu caru neu’n eu casáu. Ond diolch i ddwsinau o ddietegwyr TikTok a datblygwyr ryseitiau, mae’r ddeuawd hon yn dod yn sylfaen salad boblogaidd (a beiddiwn ddweud blasus) sy’n rhoi hwb i’r microbiome. “Mae’r salad yma felly rhyfedd o dda … Mae’r sylfaen yn arugula a sauerkraut, ac mae’r eplesu yn y sauerkraut wir yn meddalu’r arugula,” meddai crëwr TikTok Paige Lindgren, y mae ei rysáit salad sauerkraut arugula eisoes wedi denu bron i ddwy filiwn o olygfeydd.
@paigelindgren os yw’r salad hwn yn mynd yn firaol mae angen credyd llawn ar fy therapydd #salad #easyrecipe #healthycipe #saurkraut #healthyfood #healthy ♬ original sound – Paige Lindgren

Barod i roi cynnig arni? Fe wnaethom ofyn i ddau ddietegydd am eu barn ar fanteision iechyd y cynhwysion hyn, yn enwedig o ran y microbiome hollbwysig. Dyma pam mae hon yn duedd iechyd y gallwn (mewn gwirionedd!) ei hôl hi.

Manteision arugula a salad sauerkraut

Yn ôl Vanessa Rissetto, MS, RD, CDN, Prif Swyddog Gweithredol a chyd-sylfaenydd Culina Health, mae arugula yn lliw gwyrdd tywyll, chwerw sy’n dod o’r un teulu â dail dant y llew. “Fel llysiau gwyrdd dant y llew, mae arugula yn ddiwretig naturiol ac mae’n wych ar gyfer treulio, ond mae arugula yn llawer llai chwerw ac yn dal i gynnig yr un buddion maethol anhygoel,” meddai Rissetto. “Mae gan Arugula dunnell o fitamin K, a all helpu gyda cheulo gwaed ac iechyd esgyrn. Hefyd wedi llwybr mwy o fitamin C nag oren.” Mae Rissetto hefyd yn nodi bod arugula yn ffynhonnell dda o fitaminau B fel asid ffolig, potasiwm a ffibr.

Dywed Alyssa Pike, RD, uwch reolwr cyfathrebu maeth ar gyfer y Cyngor Gwybodaeth Bwyd Rhyngwladol (IFIC), fod pennu buddion hybu perfedd sauerkraut ychydig yn fwy cymhleth. Er y gall sauerkraut gynnwys cyfoeth o probiotegau diolch i’r broses eplesu sy’n ofynnol i’w wneud, gall y bacteria perfedd “da” y mae’n ei gynnig gael ei golli trwy unrhyw brosesau coginio a phasteureiddio y gall cwmnïau fynd trwyddynt cyn i’r cynnyrch gyrraedd silffoedd siopau groser. Mae’r ateb yn syml: darllenwch y labeli Ffeithiau Maeth pan fyddwch chi’n prynu sauerkraut.

“Gwiriwch y straeniau penodol o facteria ar y rhestr cynhwysion sauerkraut, sydd yn aml ar gefn neu ochr pecyn y cynnyrch, ger ei wybodaeth faethol,” meddai Pike. “Chwiliwch am nifer yr unedau sy’n ffurfio cytrefi, neu CFUs, sy’n bresennol ar ddiwedd oes silff cynnyrch.” Mae Pike yn rhannu bod biliwn neu fwy o CFUs fesul dogn yn nodweddiadol, er y gallai fod gan rai cynhyrchion gyfrifon llawer uwch. Waeth beth fo’r CFUs, ychwanega fod y bwyd melys a sur hwn yn dal i gynnig gwerth maethol pwysig, gan ei fod yn ffynhonnell wych o ffibr, fitamin C, K, haearn a manganîs.

Os yw sauerkraut yn ymddangos ychydig yn rhy anturus i’w fwyta ar ei ben ei hun, dywed Rissetto mai rhoi cynnig arno yn gyntaf mewn salad yw’r lle perffaith i ddechrau mewn gwirionedd: “Dyma’n union pam mae salad sauerkraut arugula wedi dod mor boblogaidd yn ddiweddar.” : heb amheuaeth cyfuniad blasus.” Mae hi’n awgrymu ychwanegu llwy fwrdd o sauerkraut i sylfaen arugula, yna ei bentyrru gyda chynhwysion rydych chi’n eu caru eisoes: meddyliwch am gyw iâr rotisserie, caws Parmesan, llysiau gwyrdd ffres, a / neu almonau wedi’u tostio neu gnau Ffrengig. Fel hyn, ni fydd y sauerkraut yn drech na’ch pryd. Mae Rissetto hefyd yn awgrymu cyfnewid y kimchi am sauerkraut o bryd i’w gilydd, gan y bydd yn dal i gynnig yr un buddion iechyd (mae’r ddau yn gynhyrchion bresych wedi’i eplesu) ond yn dod â phroffil blas hollol wahanol.

Mae Pike yn ychwanegu y bydd ychwanegu bwydydd prebiotig, fel winwns, tomatos neu grawn cyflawn, at eich bowlen yn rhoi’r hwb mwyaf posibl i’ch microbiome. “Mae hyn oherwydd mai prebioteg yw’r bwyd y mae probiotegau’n ei fwydo i wella iechyd y perfedd,” meddai.

Isod mae rhai ryseitiau hynod o syml i ysbrydoli eich salad arugula a sauerkraut nesaf i roi hwb i’ch perfedd.

Ryseitiau Salad Arugula a Sauerkraut i roi cynnig arnynt

Gwyrddion Chwerw a Salad Sauerkraut

Llun: Siri Chand

Mae’r pryd hyfryd hwn yn cynnwys perlysiau a blodau bwytadwy i wella’r esthetig, ynghyd ag ychydig o quinoa i roi rhywfaint o bŵer aros i’r salad. Rhowch hoff brotein ar ben i’w wneud yn bryd o fwyd neu weini fel dysgl ochr ysblennydd. Mae’r salad hefyd yn cynnwys vinaigrette probiotig wedi’i wneud â sudd sauerkraut fel nad ydych chi’n mynd i wastraff a chael buddion iechyd ychwanegol.

Mynnwch y rysáit: Gwyrddion Sour a Salad Sauerkraut

Salad Iechyd Perfedd Da

Llun: Melissa Wood Health

Mae olewydd, ciwcymbrau, a dresin lemwn hawdd ei goginio yn ychwanegu tro Môr y Canoldir at ein sylfaen salad sydd newydd ei ddarganfod. Chwipiwch y dresin am wythnos o saladau i gyflymu amser cinio neu ei gwneud hi’n llawer haws gweini ychydig o lysiau gyda swper.

Mynnwch y rysáit: Salad Iechyd Perfedd Da

Tempeh, Bacwn, Afocado, Arugula a Brechdan Sauerkraut

Llun: Bwyta planhigion bob amser

Mae’n ymddangos bod sauerkraut ac arugula hefyd yn sylfaen wych ar gyfer brechdan llawn llysiau. Yma, mae’r ddau yn cael eu paru â chig moch tymhestlog, afocado, picls, a mayonnaise tahini sbeislyd ar gyfer pryd o fwyd blasus a blasus wedi’i seilio ar blanhigion.

Mynnwch y rysáit: Tempeh, Bacon, Afocado, Arugula, a Brechdan Sauerkraut

O helo! Rydych chi’n swnio fel rhywun sy’n caru sesiynau gweithio am ddim, gostyngiadau ar frandiau lles blaengar, a chynnwys unigryw Well+Good. Cofrestrwch ar gyfer Well+, ein cymuned ar-lein o arbenigwyr lles, a datgloi eich gwobrau ar unwaith.

Leave a Comment

Your email address will not be published.