Mae White Castle Summer yn ymwneud â chylchoedd cyw iâr gyda bargeinion newydd a llithrydd amser cyfyngedig

Mae llithrydd Modrwyau Cyw Iâr Ranch Bacon Newydd a Chynnig Arbennig ar Fodrwyau Cyw Iâr 10cc yn Addo bod yn Hoff Craver’s

Columbus, Ohio, Mehefin 23, 2022 /PRNewswire/ — Mae Castell Gwyn yn dathlu’r haf gyda gwerthiant gwych i guro rhagras yr haf. Mae’r gadwyn byrgyrs eiconig yn cynnig 10 Modrwy Cyw Iâr fesul $2.99 ($3.99 mewn Arizona). Mae modrwyau cyw iâr crensiog, siâp unigryw wedi’u gwneud â chyw iâr gwyn yn siŵr o adael Cravers yn fodlon heb dynnu brathiad mawr o’u waledi.

“Pryd o fwyd poeth, blasus am bris blasus yw sut rydyn ni’n bwydo eneidiau cenedlaethau o chwantwyr ym mhobman,” meddai. jamie richardson, Is-lywydd y Castell Gwyn. “Mae Cylchoedd Cyw Iâr yn flasus ac yn hwyl i’w bwyta a byddant yn helpu Cravers i fwynhau danteithion haf heb dorri’r banc.”

Ni allwch gael hwyl heb y bwa! Yna mae White Castle yn cyflwyno’r New Bacon Ranch Chicken Ring Slider, wedi’i wneud gyda dwy fodrwy cyw iâr gwyn, cig moch crensiog, a Hidden Valley hufennog blasus.® ranch gwreiddiol®, i gyd wedi’u gweini ar fara llofnod White Castle wedi’i wneud yn eu poptai eu hunain. Bydd Cravers yn gallu cael dau ohonyn nhw am ddim ond $3 yn y Cestyll Gwyn sy’n cymryd rhan.

“Bydd Castell Gwyn yn gwneud popeth o fewn ei allu yr haf hwn i gynnig prydau o safon am bris gwych,” meddai Richardson. “Mae’r cyfuniad o dri ffefryn, Chicken Rings, cig moch a Hidden Valley Original Ranch, yn danteithion blasus a fydd yn bodloni chwantau drwy’r tymor.”

Wrth gwrs, mae angen rhywbeth arnoch chi i’w olchi i lawr, ac mae Castell Gwyn wedi’ch gorchuddio. Eich dewis o smwddis haf wedi’u gwneud â ffrwythau go iawn ac iogwrt, yn dod mewn dau flas, Banana Mefus a Mefus Lemonêd.

A’r haf hwn, gellir dod o hyd i Fodrwyau Cyw Iâr White Castle hefyd yn eiliau rhewgell archfarchnadoedd a siopau manwerthu ledled yr UD.

Am y Castell Gwyn®

Mae White Castle, cadwyn hamburger bwyd cyflym cyntaf America, wedi bod yn gwneud Sliders poeth a blasus fel busnes teuluol ers 101 mlynedd. Yn seiliedig ar Columbus, OhioDechreuodd White Castle wasanaethu The Original Slider® ym 1921. Heddiw, mae White Castle yn berchen ar ac yn gweithredu mwy na 350 o fwytai sy’n ymroddedig i fodloni chwant cwsmeriaid fore, canol dydd a nos ac yn gwerthu ei fwyd enwog mewn siopau manwerthu ledled y wlad. The Original Slider, a enwyd yn 2014 fel Tywydd Mae “Byrger Mwyaf Dylanwadol erioed” y cylchgrawn yn cael ei weini ochr yn ochr â bwydlen o Sliders wedi’u crefftio’n greadigol ac opsiynau bwyd blasus eraill, gan gynnwys White Castle’s Impossible. Llithrydd, Wedi Ei Enwi Gan Cyffrous yn 2019 fel y “Byrger Bwyd Cyflym Gorau yn Seiliedig ar Blanhigion”. Mae ymrwymiad White Castle i gynnal y cynnyrch o’r ansawdd uchaf yn ymestyn i’r cwmni fod yn berchen ar ac yn gweithredu ei weithfeydd prosesu cig, poptai a ffatrïoedd prosesu bwyd wedi’i rewi ei hun. Yn 2021, 100 mlynedd ar ôl gwerthu’r Slider cyntaf, cwmni cyflym enwir yr arloeswr bwyd cyflym yn un o’r “10 Cwmni Bwyd Mwyaf Arloesol.” Mae Castell Gwyn yn adnabyddus am deyrngarwch chwedlonol aelodau ei dîm, y mae mwy nag 1 o bob 4 ohonynt wedi gweithio i’r Castell Gwyn am o leiaf 10 mlynedd, a hefyd am ei gefnogwyr ffyddlon (“Cravers”), y mae llawer ohonynt yn cystadlu bob blwyddyn. am fynediad i Oriel Anfarwolion Cravers. Ap swyddogol y Castell Gwyn, sydd ar gael ar iTunes Siop app neu Google Play, yn ei gwneud hi’n hawdd i Cravers gael mynediad at gynigion diddorol a gosod archebion i’w codi unrhyw bryd. Gallant hefyd gael eu harchebion wedi’u dosbarthu trwy un o bartneriaid cyflenwi White Castle. I gael rhagor o wybodaeth am y Castell Gwyn, ewch i whitecastle.com.

FOUNTAIN Castell Gwyn

Leave a Comment

Your email address will not be published.