Mae Zoë François a’r enillydd Annie Paul yn siarad am Gystadleuaeth Pobi Silos All Things

Rwy’n mynd i newid y pwnc ychydig oherwydd Zoë, rwy’n gwybod eich bod wedi rhoi llyfr coginio allan yn ddiweddar, o’r enw “Zoë Bakes Cakes”, sy’n edrych yn wych. Roeddwn i’n edrych arno ar-lein y diwrnod o’r blaen. Beth yw’r cyngor gorau y gallwch ei roi i bobyddion newydd?

francois: Mae cwpl o bethau sy’n dod i’r meddwl ar unwaith. Un yw pobi gyda graddfa yn lle cwpanau mesur, oherwydd pan fyddwch chi’n pwyso’r cynhwysion, byddwch chi’n mynd i gael cysondeb a bydd bob amser yn dod allan yr un peth. Pan fyddwch chi’n defnyddio cwpanau mesur, weithiau bydd gennych chi fwy, weithiau bydd gennych chi lai, ac nid ydyn nhw mor gyson. Mae defnyddio graddfa yn anhygoel.

Y peth arall rydw i bob amser yn ei argymell yw darllen y rysáit gyfan unwaith, a thrwy hynny, nid ydych chi’n synnu pan fydd rhywbeth yn digwydd, rydych chi’n gwybod bod gennych chi’ch holl gynhwysion, maen nhw ar y tymheredd cywir. , ac rydych chi’n gyfarwydd â’r rysáit cyn i chi hanner ffordd drwodd a sylweddoli nad oes gennych chi un o’r cynhwysion. Darllen y rysáit a defnyddio graddfa yw fy nau opsiwn.

Pablo: Dyna gyngor da.

Mae hynny’n gyngor gwych iawn, a ydych chi’n gwybod beth? Dydw i ddim yn gwneud unrhyw un o’r rheini, felly nawr rydw i’n mynd i’w ddefnyddio.

francois: Wel, nawr efallai y gwnewch chi.

Fe’i credydaf i chi y tro nesaf y daw fy brownis allan.

francois: Iawn. Swnio’n dda.

Gwelais fod bara a torthau wedi’u rhestru yn eich llyfr coginio. Roeddwn i’n meddwl tybed, o’m chwilfrydedd fy hun, a oes gennych chi unrhyw awgrymiadau arbennig ar gyfer gwneud bara cartref…? Byddwn wrth fy modd yn gwybod eich triciau cyfrinachol.

francois: Mae gen i gyfres o lyfrau o’r enw “Artisan bread in five minutes a day”. Mae’r rheini i gyd wedi’u cysegru i fara. Yr hyn y ceisiasom ei wneud a’r hyn yr aethom ati i’w wneud yw dileu’r holl fraw o bobi bara. Yn y bôn, y cyfan a wnewch yw arllwys yr holl gynhwysion i bowlen fawr a’u cymysgu gyda llwy. Nid oes angen cymysgydd arnoch hyd yn oed, nid oes angen i chi ei dylino, dim ond ei droi. Yna, rydych chi’n gadael iddo godi, oherwydd mae’n rhaid i chi adael i’r burum godi, ac yna gallwch chi dynnu darn, ei ffurfio, gadael iddo godi a’i bobi. Gallwch chi roi gweddill y swp hwnnw yn yr oergell am hyd at bythefnos.

Gan eich bod chi eisiau bara, rydych chi’n tynnu darn allan ac yn ei bobi. Rhy hawdd. Mae pobl yn cael eu dychryn gan furum. Yr unig beth a fydd yn lladd burum yw dŵr poeth mewn gwirionedd. Cyn belled â’ch bod chi’n defnyddio dŵr llugoer neu hyd yn oed dŵr oerach, byddwch chi’n ddiogel. Mae’r burum yn mynd i weithio, ac rwy’n dweud, ewch ymlaen. Mae bara yn un o’r pethau mwyaf boddhaus, hwyliog a phleserus, a does dim byd yn ei wneud, dwi’n golygu er fy mod i’n pobi llawer o gacennau, does dim byd yn gwneud i’ch tŷ arogli cystal â bara.

Rwy’n cytuno.

francois: Mae’n rhaid i chi geisio. Mae mor dda.

Pablo: Rwy’n teimlo ei fod mor therapiwtig hefyd. Gwneud bara, mae rhywbeth am hynny, a’r arogl, a’r menyn pan mae’n boeth allan o’r popty.

francois: Yn union.

Leave a Comment

Your email address will not be published.