Mae’n Amser Pav Bhaji I Mira Kapoor A’i Thad: 5 Ryseitiau Blasus I Chi

O ffrwythau a saladau i brydau fegan, mae Mira Kapoor yn aml yn rhoi cipolwg i’w dilynwyr Instagram ar yr hyn sy’n ei chadw’n heini ac iach. Wrth iddi roi sylw manwl i’w diet, mae Mira hefyd yn hoff o fwyd gan nad oes amheuaeth ynghylch ei chariad at fwyd stryd. Er bod Mira yn cyfaddef ei bod yn ferch Delhi drwodd a thrwodd, ni all hyd yn oed wrthsefyll un o hoff fwydydd stryd Mumbai: y Pav Bhaji diymhongar. Yn ddiweddar, pan ymwelodd tad Mira â hi yn y metropolis, aeth ag ef i flasu’r pryd poblogaidd. Mae gennym lun a rennir gan Mira ar ei Instagram Stories gyda phlât yn llawn o Pav Bhaji blasus gyda dollop o fenyn a winwns wedi’u torri ar yr ochr. Edrychwch:

(Darllenwch Hefyd: Mira Kapoor Yn Mwynhau Gujarati Thali Gyda Chyfeiriad Doniol At Sioe Gomedi Boblogaidd)

“Pan ym Mumbai – Pav Bhaji,” ysgrifennodd arno, gan dagio ei dad Vikram Rajput, a belydrodd at y camera wrth i blât o Pav Bhaji aros am ei sylw.

Yn gyfuniad blasus o wahanol lysiau wedi’u coginio a’u stwnsio gyda’i gilydd, mae Pav Bhaji yn un o’r byrbrydau Indiaidd mwyaf poblogaidd, yn enwedig ym Mumbai a hyd yn oed ledled Maharashtra. Mae’r rysáit wedi dod mor boblogaidd fel bod pobl o bob rhan o’r wlad wedi ychwanegu eu tro rhanbarthol eu hunain at y pryd. Os yw’r holl siarad hwn am Pav Bhaji wedi gwneud ichi fod eisiau ychydig, yna peidiwch â phoeni. Mae gennym yr holl ryseitiau ar eich cyfer chi, yma!

Dyma rai ryseitiau blasus Pav Bhaji i chi roi cynnig arnynt heddiw:

1. pav bhaji sbeislyd

Llysiau cymysg wedi’u ffrio a’u malu mewn menyn, Pav Bhaji yw un o’r ffyrdd craffaf o gynnwys y llysiau mwyaf iach yn eich diet heb gyfaddawdu ar flas. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol gyda phlant, sy’n aml yn dweud “na” i lysiau. Mae’r rysáit hwn yn hawdd ac mae’r pryd sy’n cael ei baratoi yn isel mewn braster. Felly, gall hyd yn oed y rhai sy’n ymwybodol o’u cymeriant calorïau ei reoli’n hawdd.

2. Pav Bhaji Dosa

Am gyfuniad, rydyn ni’n clywed? Gellir ei wneud hyd yn oed gyda pav bhaji dros ben, tro blasus. Onid ydych yn ei gredu? Bonws: Gellir ei goginio hefyd mewn 25 munud.

3. Pav Bhaji (yr un gyda’r llofnod)

Allwch chi ddim dweud na wrth bowlen boeth o pav bhaji gyda thwmpathau o fenyn. Mae hwn ar gyfer y rhai sy’n teimlo’n rhy ddiog i goginio ar fore penwythnos.

(Darllenwch hefyd: Roedd Noson Shawarma DIY Mira Kapoor yn Tariad gan y Swyddfa Docynnau!)

0bjb7sko

4. Brathiadau Aloo Pav Bhaji

Ydych chi wedi diflasu ar pav bhaji rheolaidd? Os felly, yna rhowch dro gwefus iddo trwy ddilyn y rysáit hwn. Mae’n eithaf hawdd ei baratoi a gellir ei fwynhau gyda phaned o de poeth.

5. Keto Pav Bhaji

O ie, mae gennym ni hefyd rywbeth at ddant pawb sy’n frwd dros ffitrwydd. Rhowch flodfresych yn lle’r tatws ac rydych chi’n dda i fynd.

Mae’n anodd dweud “na” wrth Pav Bhaji. Onid ydych chi’n meddwl?

Leave a Comment

Your email address will not be published.