Mae’r brand siocled poblogaidd hwn yn wynebu prinder mawr – Best Life

Mae unrhyw un sy’n caru siocled o ddifrif yn gwybod nad oes dim byd yn lle candy pan fydd chwant yn taro. I lawer, gall brathu i mewn i far neu arllwys cwpanaid o goco i chi’ch hun fod yn ffordd hawdd o godi’ch ysbryd a hyd yn oed wella’ch iechyd. Ond nawr, mae gwneuthurwr mawr yn rhybuddio y gallai ei siocled annwyl wynebu prinder sylweddol yn ystod y misoedd nesaf. Darllenwch ymlaen i weld pa candy allai fod yn anoddach dod heibio yn fuan.

DARLLENWCH HYN NESAF: Mae Costco ar dân gan siopwyr am roi’r gorau i’r eitem boblogaidd hon.

istock

Efallai y bydd dyddiau cynnar y prinder papur toiled a glanweithydd COVID-19 bellach yn teimlo fel oes, ond mae llawer o fusnesau yn dal i gael trafferth gwneud a chludo digon o gynhyrchion i ateb y galw am bopeth o fwyd i hanfodion. Ym mis Mehefin, cyhoeddodd Huy Fong Inc. y byddai ei saws poeth Sriracha poblogaidd yn brin ar gyfer yr haf oherwydd “sawl digwyddiad troellog, gan gynnwys colli cnwd chili’r gwanwyn yn annisgwyl,” meddai’r cwmni mewn datganiad i CNN ym mis Mehefin . Ac yn ystod y gwanwyn, roedd yr Unol Daleithiau hefyd yn dioddef o brinder enbyd o fformiwla babanod o’r arfordir i’r arfordir ar ôl i broblemau cynhyrchu gyfyngu’n ddifrifol ar gyflenwad.

Yn ôl arbenigwyr, mae’r prinder cynnyrch hwn wedi dod yn fwy cyffredin gan fod prinder llafur, problemau cludo, a rhai deunyddiau crai yn parhau i fod yn anodd eu sicrhau’n ddibynadwy. “Os amharir ar unrhyw ran o’r gadwyn gyflenwi oherwydd nad yw cnydau’n cyrraedd, nad yw rhannau mewn stoc, neu nad oes tryciau ar gael, mae hynny’n creu aflonyddwch, sy’n golygu y bydd cadwyni cyflenwi yn fyr.” Bassambú o Achalathro gweithrediadau yn Ysgol Reoli Kellogg Prifysgol Northwestern, wrth CBS MoneyWatch ym mis Ebrill.

Nawr, gallai’r diwydiant candy wynebu problemau tebyg yn y misoedd nesaf.

Llawer o felysion a danteithion siocled.
Shutterstock

Efallai y bydd unrhyw un sy’n hoffi melysion eisiau paratoi ar gyfer newyddion drwg. Yn ystod ei alwad enillion ar Orffennaf 28, cyhoeddodd y gwneuthurwr candy eiconig Hershey y gallai cwsmeriaid weld prinder llawer o’i gynhyrchion yn y misoedd nesaf gan fod materion cadwyn gyflenwi parhaus yn rhwystro gallu’r cwmni i wneud eich losin yn ddigon cyflym. Yn anffodus, mae’r cwmni’n disgwyl i hyn effeithio ar argaeledd yn ystod tymor prysur Calan Gaeaf.

“Ni fyddwn yn gallu bodloni galw defnyddwyr yn llawn,” Prif Swyddog Gweithredol Hershey michele doler meddai mewn sylwadau parod, fesul ABC News.

CYSYLLTIEDIG: I gael y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr dyddiol.

kids trick or treat Calan Gaeaf
Shutterstock

Yn ôl sylwadau Buck ar yr alwad, mae Hershey yn dechrau cynhyrchu candy ar gyfer tymor Calan Gaeaf mor gynnar â’r gwanwyn. Fodd bynnag, roedd gallu cynhyrchu cyfyngedig yn golygu bod yn rhaid i swyddogion gweithredol benderfynu rhwng cynyddu eitemau neu gynhyrchion tymhorol y mae’r cwmni’n eu gwerthu trwy gydol y flwyddyn.

“Roedd gennym ni strategaeth o flaenoriaethu argaeledd silff bob dydd,” meddai Buck yn ystod yr alwad enillion. “Roedd yn benderfyniad anodd i gydbwyso hynny â’r tymhorau, ond roeddem yn meddwl bod hynny’n bwysig iawn.”

candy Calan Gaeaf
Shutterstock

Er y gallai eleni fod yn arbennig o anodd i dricwyr neu drinwyr, dywed Hershey ei fod yn bwriadu cynyddu ei allu cynhyrchu i osgoi prinder tebyg yn y dyfodol, yn ôl CNN. Dywed y cwmni fod rhediad gwerthiant candy Calan Gaeaf yn cyfrif am 10 y cant o’i werthiannau blynyddol, yn ôl ABC News.

Fodd bynnag, mae’r cwmni’n wynebu materion eraill y tu allan i’w linell weithgynhyrchu, gan gynnwys cyrchu cynhwysion a phris uwch ar gynhyrchion llaeth a ddefnyddir yn ei ryseitiau, a allai hefyd effeithio ar ei gynhyrchiad. A gallai’r prinder eleni hefyd olygu y gallai cystadleuwyr mawr eraill, fel gwneuthurwr M&M, Snickers a Skittles Mars Wrigley, weld ymchwydd mewn gwerthiant wrth i siopwyr heidio i eiliau archfarchnadoedd ar gyfer cyflenwadau Calan Gaeaf yn ôl adroddiadau CNN.

“Mae’n bendant i gyd dwylo ar dec. Rydych yn gwneud camgymeriadau.” Steve VoskuilDywedodd uwch is-lywydd a phrif swyddog ariannol Hershey, yn ystod yr alwad, yn ôl ABC News.

Leave a Comment

Your email address will not be published.