Mae’r Bwytai Eidalaidd hyn yn Profi bod Hilton Head yn Fwy na Bwyd Môr (Gwych).

Mae’n siŵr y bydd unrhyw ymwelydd ag Ynys Hilton Head am flasu gorymdaith ddiddiwedd y lleoliad glan môr o fwytai bwyd môr ffres ysblennydd, ac am reswm da. Fodd bynnag, mae ochr arall i berl golygfa goginiol De Carolina sy’n aml yn cael ei hanwybyddu gan ymwelwyr: llu HH o fwytai Eidalaidd hynod ddilys.

Ac ydy, mae golygfa bwyd môr Hilton Head ar ei orau ac ni ddylid ei golli. Ond dim ond un ymweliad ag un o’r bwytai dilys a chroesawgar hyn y mae’n ei gymryd i weld pam mae’r dref lan môr brysur wedi ennill enw da am fwyd arbenigol wedi’i ysbrydoli gan yr Eidal sydd bob amser yn plesio blasau pobl leol newynog a phobl sy’n ymweld â’r traeth.

Y FIDEO O DAITH Y DYDD

CYSYLLTIEDIG: Mae’r Trefi Bychain hyn yn Ne Carolina yn Llawn Swyn

Bargen Real Eidalaidd yn Cucina Italiana Michael Anthony

Nid yw bob amser yn hawdd dod o hyd i fwyd Eidalaidd dilys, yn enwedig mewn lle sy’n cael ei barchu am ei fwyd môr, ond Cuisine Eidalaidd Michael Anthony dyna’r fargen go iawn. Mae prydau ffres, dilys, pastas cartref a phwdinau, a ryseitiau blasus o syml yn boblogaidd iawn gydag offrymau o bob cornel o’r Eidal. Chwilio am rywbeth ychydig yn fwy achlysurol? Yna gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych ar Gaffi’r Farchnad gyfagos, marchnad Eidalaidd a thrattoria sy’n gweini cinio a swper.

 • Cyfeiriad: Plaza Orleans, 37 Ffordd New Orleans
 • Oriau: Gweinir cinio o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 5 pm
 • Archebion: Oes, trwy OpenTable neu dros y ffôn yn 843-785-6272
 • Pris: $$-$$$
 • Beth i roi cynnig arno: Cozze al Marinara (Cregyn Gleision yn Marinara); Sardi alla Sardignola (Cregyn wedi’u Stwffio); Vitello alla Limone (escalope of veal); Profiterolau (pwdin)

Yr Eidal yn cwrdd â De Carolina yn Nunzio

Nunzio Efallai ei fod yn un o fwytai Eidalaidd mwyaf newydd Hilton Head, ond mae ei fwydlen sy’n llawn clasuron deheuol Eidalaidd a ffefrynnau modern a chyfoes yn prysur ddod yn fan poblogaidd i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd i fwynhau eu blas ar gyfer blasau rhanbarthol. Gyda phwyslais ar gynhwysion ffres, lleol, mae Nunzio yn asio blasau De Carolina a’r Eidal yn hyfryd, a bydd ciniawyr yn ymhyfrydu yn awyrgylch upscale ond croesawgar y bwyty sy’n ychwanegu at y profiad bwyta cyffredinol.

 • Cyfeiriad: Stryd New Orleans 18
 • Oriau: Ar agor bob dydd, Awr Hapus Apéritif o 4:00 p.m. i 6:00 p.m.; Cinio’n Gynnar o 4:30 p.m. tan 5:15 p.m.; Cinio o 16:30
 • Archebion: Oes, trwy Resy neu dros y ffôn yn 843-715-2172
 • Pris: $$-$$$
 • Beth i roi cynnig arno: Carciofi Infarinati (Fried Artichoke Hearts); Gnocchi di Ricotta e Spinaci (Sbigoglys a ricotta gnocchi); costoletta Milanese (veal milanesa); Bombato Cioccolato (pwdin)

Ceinder a symlrwydd yn Ombra Cucina Rustica

Yr uchel ac arobryn Cuisine Eidalaidd Ombra yn ffefryn lleol y mae ei bwyd Eidalaidd rhanbarthol wedi ennill dros giniawyr sy’n caru ei arddull glasurol ond cyfoes. Mae cynhwysion lleol yn disgleirio mewn bwydlen sy’n wladaidd ac yn gain, tra bod y rhestr win sy’n cydweddu’n ofalus yn ychwanegu at brofiad bwyta dilys a dymunol.

 • Cyfeiriad: 1000 William Hilton Pkwy, G #2
 • Oriau: Ar agor bob dydd rhwng 4:30 p.m. a 10:00 p.m.
 • Archebion: Oes, trwy OpenTable neu dros y ffôn yn 843-842-5505
 • Pris: $$$-$$$$
 • Beth i roi cynnig arno: Calamari Dorati (sgwid ffrio); Orecchiette alla Baresi (Selisig, Brocoli Rabe); Pollo alla “Zingara” (Cyw Iâr, Madarch Gwyllt); Panna Cotta alla Vaniglia (Pwdin)

CYSYLLTIEDIG: 8 Llwybr Heicio Glan y Traeth yn Ne Carolina

Mae Bwyty Eidalaidd Pomodori yn fwyd cysur ar ei orau

Cynnes, agos-atoch a chroesawgar, Bwyty Eidalaidd Pomodori Mae’n fwyd de Eidalaidd ar ei orau, gyda seigiau wedi’u hysbrydoli gan ffefrynnau traddodiadol Calabraidd. Mae sawsiau, nwdls, gnocchi a selsig cartref yn britho’r fwydlen flasus, tra bod enw da Hilton Head am fwyd môr ffres yn disgleirio gyda detholiad o seigiau pysgod clasurol. Bwyd cysurus sy’n swmpus ac yn gartrefol; naws glyd a theuluol; a rhestr win eclectig yn crynhoi bwyty Eidalaidd sylwgar Pomodori.

 • Cyfeiriad: 1 stryd New Orleans
 • Oriau: Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn am 5 pm; Dydd Sul ar gau
 • Archebion: Oes, trwy OpenTable neu dros y ffôn yn 843-686-3100. Mae Pomodori yn argymell bod cwsmeriaid yn archebu o leiaf bythefnos i dair wythnos ymlaen llaw.
 • Pris: $$-$$$
 • Beth i roi cynnig arno: Arancini (peli reis); Ravioli Di Casa wedi’i addurno â Polpette (peli cig cartref); Parmesan cyw iâr; cannoli cartref (pwdin)

Bwyty Eidalaidd Stellini – Clasur Hilton Head

Yn dathlu 32 mlynedd yn gweini seigiau Eidalaidd swmpus a blasus, prif gynheiliad Hilton Head Bwyty Eidalaidd Stellini dyma’r erthygl ddiffuant: treftadaeth a hanes balch ynghyd ag angerdd am weini’r clasuron; dim ffrils, dim ond prydau dilys wedi’u gwneud o’r galon. Y math o le y mae ei fwyd yn glynu at eich asennau ac y mae ei awyrgylch yn gwneud i chi deimlo’n gartrefol, bydd Stellini yn swyno unrhyw ginio sy’n chwilio am bryd Eidalaidd hamddenol ond moethus.

 • Cyfeiriad:
 • Oriau: Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn am 5 pm; Dydd Sul ar gau
 • Archebion: Argymhellir yn gryf; ffoniwch 843-785-7006
 • Pris: $$-$$$
 • Beth i roi cynnig arno: Pelenni cig wedi’u stwffio â mozzarella; rigatoni bolognese; saltimboca cig llo; Zuppa de Pesce; Tiramisu (Pwdin)

Parti Pizza Bella Italia

Byddai unrhyw restr o ffefrynnau Eidalaidd Hilton Head yn anghyflawn heb le blasus i gael pei gwych, ac mae Bella Italia Pizza yn sicr yn cyd-fynd â’r bil. Y gramen yn arddull Efrog Newydd wedi’i wneud â llaw yw’r sylfaen ar gyfer detholiad syfrdanol o bitsas arbenigol y tu allan i’r byd hwn (gorau oll, mae gan Bella Italia fwydlen wych o pizzas heb glwten). Y (hefyd yn bastai crwst blodfresych!) Ac er mai’r pizza yn bendant yw seren y sioe, mae’r bwyty achlysurol a blasus hwn hefyd yn gweini llu o entrees Eidalaidd swmpus a gwir, brechdanau, brechdanau a phwdinau. *Mae Bella Italia ar gyfer casglu a danfon yn unig*


 • Cyfeiriad: 95 Mathews Drive
 • Oriau: Ar agor i’w ddosbarthu o ddydd Llun i ddydd Iau a dydd Sul o 4:30 pm i 8:45 pm; Gwener a Sadwrn 4 PM-9 PM; mae amseroedd casglu yn amrywio, gwiriwch y wefan am fanylion
 • Archebion: Amh
 • Pris: $$-$$$
 • Beth i roi cynnig arno: Pizza Tenau Margarita; Pizza Caws Ewythr Pedr; Pizza Cig Heb Glwten Lotza; Pizza Gwyn Bella Regina

CYSYLLTIEDIG: A yw Hilton Head Island yn Byw Hyd at y Hype? Dyma rai pethau efallai nad ydych yn gwybod y gallwch eu gwneud yno

Mae parêd o fwytai Eidalaidd blasus, dilys Hilton Head wedi cerfio cilfach flasus ymhlith golygfa goginiol sy’n fwy adnabyddus yn draddodiadol am ei harlwyau o fwyd môr ffres. Ac nid oes prinder lleoedd blasus i ddewis ohonynt a rhywbeth ar y fwydlen i blesio pob daflod, o glasuron sy’n eiddo i’r teulu i swper uchel; Pizza blasus i ffefrynnau de’r Eidal, bydd myrdd o glasuron Eidalaidd Hilton Head yn plesio unrhyw fwyd sy’n dymuno ychwanegu ychydig Yr Eidal hardd i’ch teithlen fwyta yr haf hwn.


Leave a Comment

Your email address will not be published.