Mae’r camgymeriad ddoniol hwn o archebu cacennau Zomato wedi gadael y rhyngrwyd yn rhanedig

Nid oes amheuaeth bod archebu ar-lein wedi gwneud ein bywydau yn llawer haws. Mae’r dyddiau pan oedd yn rhaid i ni alw ein hoff fwytai i archebu bwyd blasus wedi mynd. Mae apiau cydgasglu bwyd fel Swiggy a Zomato wedi gwneud ein hoff fwyd yn hygyrch i ni mewn ychydig o gliciau. Fodd bynnag, yn aml gall fod rhai camgymeriadau doniol wrth archebu bwyd ar-lein. Yn ddiweddar gosododd menyw archeb am gacen trwy ap Zomato. Tra y cyflawnwyd ei gais, digwyddodd cam-gam doniol hefyd. Cymerwch gip ar y post a rannodd ar Facebook:

Yn y clic roedden ni’n gallu gweld cacen tryffl siocled gyda rhai addurniadau ar ei phen. Ond, yn lle’r neges ‘Penblwydd Hapus’ arferol, roedd yr eisin yn dweud rhywbeth hollol wahanol. “Cyflawni mein likha tha “Dewch â newid 500/-” toh unhone pastel pe likhke bheja, [I wrote Bring 500/- change to the delivery guy, they wrote it on the cake instead]” datgelodd y ddynes, Vaishnavi Mondkar, yn y pennawd.

Felly, roedd Vaishnavi wedi gofyn i’r dyn danfon ddod â newid ar gyfer Rs. 500/- i hwyluso taliadau arian parod. Ond camddeallodd y bwyty neu’r becws ac ysgrifennu’r neges ar y gacen! Cynhyrchodd y post hynod ddoniol lwyth o ymatebion a sylwadau ar Facebook. “Cyfarwyddiadau Cyflwyno mae’n, laga diya, [you gave delivery instructions, they followed it]Ysgrifennodd un defnyddiwr. Awgrymodd un arall y dylid osgoi taliadau arian parod am yr union reswm hwn: “Dyna pam rwy’n talu ar-lein.”

(Darllenwch hefyd: Mae fideo doniol yn dangos yr anawsterau o fwyta allan gyda mwgwd ymlaen – allwch chi ddweud?)

Mae apps dosbarthu ar-lein yn cymryd archebion cacennau yn rheolaidd, a gall y neges ar y brig fod yn ffynhonnell chwerthin.

Nid dyma’r tro cyntaf i archebu cacennau ar-lein arwain at gamgymeriad mor ddoniol. Ym mis Mai 2022, gosododd cwsmer arall archeb cacen trwy ap Swiggy. Gofynnodd am gael sôn a oedd y gacen yn cynnwys wyau ai peidio. Ysgrifennodd y becws mewn gwirionedd ar ben y gacen ei fod yn “cynnwys wy”, a oedd yn gadael defnyddwyr Rhyngrwyd wedi’i rannu.

Cliciwch yma i ddarllen mwy am y stori hon.

Os ydych chithau hefyd wedi cael llond bol ar archebu ar-lein, beth am roi cynnig ar wneud cacen siocled gartref? Bydd y canlyniadau yn hollol flasus ac ni fydd unrhyw broblemau ynghylch pa neges fydd yn cael ei ysgrifennu ar ei ben! Darganfyddwch rai ryseitiau cacennau siocled diddorol ac unigryw yma.

Beth oeddech chi’n ei feddwl am gamgymeriad doniol y gacen? Dywedwch wrthym yn y sylwadau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.