Mae’r cogydd Jonathan Chapin ac Oliver X o Artown yn ymuno i wneud wrapiau letys cyw iâr hoisin sbeislyd

RENO, Nev. (KOLO) – Roedd pennod yr wythnos hon o KOLO Cooks yn llawn dop gyda Phrif Swyddog Marchnata Artown, Oliver X, ynghyd â Jonathan Chapin o Reno Recipes. Gyda’i gilydd fe wnaethon nhw greu archwaeth hawdd ac ysgafn i guro gwres yr haf.

Cynhwysion:

 • 2 sialots (wedi’u torri)
 • 5 madarch Bella babi (wedi’i dorri’n fân)
 • 1 serrano chili (wedi’i dorri)
 • 2 llwy fwrdd coriander (wedi’i dorri)
 • 2 ewin garlleg (briwgig)
 • 2 leim (mewn sudd)
 • 3 clun cyw iâr heb asgwrn heb groen (wedi’i dorri’n ddarnau bach)
 • 1 tomato Roma (wedi’i dorri’n ddarnau bach)
 • 1 cwpan o saws hoisin
 • 1/8 cwpan finegr gwin reis
 • 1/4 cwpan olew sesame wedi’i dostio (Cwmni Olew Olewydd Big Horn)
 • 6 dail letys menyn mawr
 • Hadau sesame wedi’u tostio (dewisol)
 • Sriracha (dewisol)

Cyfeiriadau:

 1. Mewn powlen ychwanegwch saws hoisin, cyw iâr, garlleg, cilantro, 1/2 sudd lemwn a marinate dros nos.
 2. Mewn sgilet poeth ychwanegwch olew, madarch, pupur serrano, tomatos, halen a phupur.
 3. Pan fyddant yn dechrau coginio, dadwydrwch y sosban gyda finegr gwin reis.
 4. Ychwanegu cyw iâr a’i goginio nes ei fod wedi’i orffen.
 5. Pan fydd y cymysgedd yn dechrau oeri, arllwyswch i ddail letys llaeth menyn.
 6. Top gyda hadau sriracha a sesame.
 7. VOIL! Pryd haf perffaith i’w fwyta ar y porth gyda theulu a ffrindiau!

Ac os ydych chi’n chwilio am rywbeth hwyliog i’w wneud gyda’r teulu cyfan yr wythnos hon, mae Arttown wedi rhoi sylw i chi!

 • Goleuadau’r Ddraig rhwng 1 a 31 Gorffennaf – 6-10:30 pm – Y sioe ysgafn anhygoel o Tsieina. Ewch â’r teulu allan am noson fendigedig yn Arboretum a Gerddi Botaneg Wilbur D. May.
 • Arttown yn y cwrt – 6-7:30 yh Gyda’r Cyngerddfeistr Reno Phil Ruth Lenz a’i Bedwarawd Theori Llinynnol (AM DDIM)
 • Bale Sierra Nevada yn cyflwyno Dancing by the River – 8 pm – Mae Bale Sierra Nevada yn cyflwyno rhaglen gerddoriaeth fyw a dawns newydd gyffrous sy’n parhau â thraddodiad perfformiadau blynyddol hynod ganmoladwy SNB yng Ngŵyl ARTOWN Reno. Mae’r rhaglen yn cynnwys darnau gan 8 coreograffydd gwahanol, seren Tap rhyngwladol Sam Weber, y gantores Cami Thompson a’i thriawd, a’r cwmni cyfan o ddawnswyr SNB gyda llawer o wahanol arddulliau o ddawns a cherddoriaeth, o jazz clasurol i gyfoes.
 • lunar muses encored – Paratowch ar gyfer canu, dawns, celfyddydau awyrol, cerddoriaeth fyw, actau arbennig a thro bwrlesg chwaethus wrth i gelfyddydau perfformio tanddaearol lleol Reno adfywio’r haf hwn. Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch ddiod tra byddwch chi’n cael eich tynnu ar ddyddiad nos rhywiol o haf.
 • Mae Cysylltiadau Diwylliannol bob dydd Mercher – Mae Wild Wild East Sunny Jain yn gerddoriaeth fyd ar ei orau; taith de force polyrhythmig o jazz rhydd, rhythmau Dwyrain India – dychmygwch drac sain carafán camel ffo trwy wlad brenhinoedd! (AM DDIM)
 • Artown yn cyflwyno ein cyfres Headliner gydag enillwyr Grammy 10-amser, pencampwyr lleisiol jazz “The Manhattan Transfer” – Dathlu eu pen-blwydd yn 50 oed!
 • Dydd Gwener yn y Truckee – 7:30PM – Yr wythnos hon mae Reno Taiko yn ymuno â Mariachi Plata Reno (AM DDIM)
 • y floyd yn rocio Reno nos Sadwrn yma! Bydd y band teyrnged Pink Floyd gorau yn chwarae mewn amffitheatr pop-yp o’r radd flaenaf gyda gosodiad llwyfan, sain a golau gwerth miliynau o ddoleri yn 321 E. 5th Street yng nghefn The Depot yn Downtown Reno!

Dim ond wythnos 2 yn Artown yw hon felly paratowch ar gyfer mis anhygoel o gelf, cerddoriaeth ac adloniant! I gael gwybodaeth lawn am yr holl ddigwyddiadau hyn, cliciwch yma.

Hoffai KOLO Cooks a Reno Recipes hefyd ddiolch i Se Ecglast am y cyllyll, Roselee Wood Gweithio i’r byrddau torri hardd, Valentich am y ffedogau, Bryan Nolte am ei gymorth y tu ôl i’r llenni, a Siren Salon a Spa am wallt gwych Jonathan.

Hawlfraint 2022 KOLO. Cedwir pob hawl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.