Mae’r Cwci Menyn 3 Cynhwysyn hwn yn wallgof o Dda

Er bod menyn cnau daear ei hun wedi’i wneud gyntaf gan yr Incas gannoedd o flynyddoedd yn ôl, nid tan ddechrau’r 20fed ganrif y daeth menyn cnau daear yn gynhwysyn mewn cwcis. Derbyniwyd y cwcis hyn gyda chymaint o ganmoliaeth yn yr Unol Daleithiau fel eu bod bellach yn cael gwyliau swyddogol: mae Diwrnod Cenedlaethol Cwci Menyn Pysgnau yn cael ei ddathlu ar Fehefin 12 bob blwyddyn.

Fel un o’r cwcis clasurol hawsaf i’w gwneud, dim ond llond llaw o gynhwysion sydd gan hyd yn oed y cwci menyn cnau daear mwyaf cymhleth. Ond, ar gyfer pobyddion newydd neu’r rhai sy’n pobi gyda phlant iau, weithiau gall hyd yn oed llond llaw o gynhwysion fod yn ormod. Dyna pam y gwnaethom chwilio am rysáit cwci hynod hawdd, ond hynod flasus, y gall bron unrhyw un ei wneud. Gyda dim ond tri chynhwysyn, gallwch greu’r pwdin mwyaf blasus, gyda hoff fenyn cnau pawb yn serennu.

Y Rysáit Gorau ar gyfer 3 Cwci Menyn Cnau Cynhwysyn

Mae plant wrth eu bodd yn pobi, ond efallai y bydd gan rai ryseitiau ormod o gamau neu gynhwysion i’w dilyn. Os ydych chi’n chwilio am rysáit cwci blasus syml ar gyfer dechreuwyr a phobyddion medrus fel ei gilydd, y Cwci Menyn Cnau Cnau Tri Cynhwysyn hwn yw’r hyn sydd ei angen arnoch chi!

Mae’n rhestr gynhwysion 1, 1, 1:

  • 1 cwpan o fenyn cnau daear
  • 1 cwpan o siwgr gwyn
  • 1 wy

Cyfarwyddiadau

  • Tra bod eich popty yn cynhesu i 350°F, leiniwch eich taflenni cwci gyda phapur memrwn.
  • Mewn powlen ganolig, cyfunwch y menyn cnau daear, siwgr, ac wy a’i gymysgu nes yn llyfn. Gollyngwch lwy fwrdd o does ar y daflen cwci.
  • I gael y patrwm cris-croes llofnod hwnnw ar eich cwcis menyn cnau daear, defnyddiwch fforc i wasgu i lawr ar y toes sydd wedi cwympo. Pwyswch i lawr ddwywaith: unwaith yn llorweddol ac unwaith yn fertigol. I gael mwy o felyster, rhowch ychydig o siwgr gronynnog ar ei ben cyn ei roi yn y popty am 6-8 munud.

Mae’r cwcis hyn orau pan fyddant yn feddal ac yn cnoi. Er mwyn sicrhau bod eich briwsion yn gyson iawn, peidiwch â’u gorbobi. Yn hytrach, pobwch nhw nes eu bod prin yn frown euraidd ar y gwaelod.

Mae’r marciau cris-croes yno ar gyfer mwy nag estheteg yn unig. Mae cwcis menyn cnau daear yn ddwysach na llawer o fathau eraill o gwcis, ac mae pwyso i lawr gyda fforc yn fflatio’r toes fel ei fod yn pobi’n fwy cyfartal.

Sut i storio cwcis menyn cnau daear cartref

I storio cwcis menyn cnau daear yn iawn, gwnewch yn siŵr eu bod 100% yn oer cyn eu rhoi yn y cynhwysydd, fel arall efallai y byddant yn stemio y tu mewn i’r cynhwysydd, gan adael gweddill cwci menyn cnau daear i chi. I gael y canlyniadau gorau, storiwch eich cwcis mewn cynhwysydd aerglos ar dymheredd ystafell am hyd at wythnos. Cyngor Pro: Hepgor y jariau cwci hynny ar y cownter. Er eu bod yn edrych yn giwt, maent yn caniatáu i gwcis ddod yn hen yn eithaf cyflym.

Os bydd eich cwcis yn dechrau mynd yn llai meddal a cnoi ar ôl ychydig ddyddiau, rhowch ddarn o fara y tu mewn i’r cynhwysydd. Bydd y cwcis yn amsugno’r lleithder o’r bara fel eu bod yn feddal ac yn cnoi eto.

6 Clever yn Derbyn y Cwci Menyn Cnau Mawr Clasurol

Unwaith y byddwch wedi meistroli’r rysáit cwci menyn cnau daear clasurol, byddwch yn greadigol a rhowch dro unigryw arno i greu cwcis a phwdinau mwy dyfeisgar.

Cwcis Menyn Pysgnau Kiss

Gall dim ond pum cynhwysyn roi ffordd wahanol iawn i chi o bobi cwcis menyn cnau daear. Mae’r cusan siocled llaeth yng nghanol pob un yn gyffyrddiad gorffen perffaith.

Cwcis Talyn Siocled Menyn Pysgnau

Menyn cnau daear, darnau o siocled wedi’i doddi a mymryn o halen môr… cyfrif arnom ni. Mae’r cwcis trwchus a chewy hyn yn mynd â’r cwci menyn cnau daear sylfaenol i lefel hollol newydd.

Cwcis Menyn Espresso

Galw pobl sy’n hoff o goffi ym mhobman – mae’r rysáit hwn ar eich cyfer chi. Toes cwci menyn cnau daear wedi’i drwytho â phowdr espresso ac awgrym o goco yw’r allwedd i rysáit glasurol gael ei gymryd gan fwy o oedolion.

Cwci menyn cnau daear mewn cwpan

Cwci y gallwch chi ei goginio mewn mwg yn y microdon, beth allai fod yn haws?

Cwcis Sglodion Blawd Ceirch Menyn Pysgnau

Mae 1/3 cwci blawd ceirch, 1/3 cwci sglodion siocled, ac 1/3 cwci menyn cnau daear yn gwneud pwdin hynod flasus.

Cwcis Banana Menyn Pysgnau Melys

Mae menyn cnau daear a banana yn gyfuniad clasurol, a nawr gallwch chi ei fwynhau ar ffurf cwci. Mae’r rysáit cwci hwn wedi’i wneud yn arddull cwci Oreo: dau gwci banana menyn cnau daear gyda llenwad banana yn y canol. Paratowch i gael eich synnu!

P’un a ydych chi’n ei gadw’n hawdd gyda’r rysáit 3-cynhwysyn neu’n uwchraddio’ch pobi i ymgorffori llu o hoff gynhwysion eraill sy’n hoff gan gefnogwyr, mae Cwcis Menyn Pysgnau yn ffefryn bythol y bydd y teulu cyfan yn ei garu.

Argymhellion y Golygyddion


Leave a Comment

Your email address will not be published.