Mae’r fodca penne alla hawdd hwn yn cymryd 20 munud i’w wneud.


Ar gyfer cogyddion profiadol a dechreuwyr cegin, mae awdur y llyfr coginio a maethegydd Robin Miller yn mynd yn ôl at y pethau sylfaenol gyda ryseitiau gwych sy’n addas i’r teulu cyfan sy’n werth eu gwneud dro ar ôl tro.

i chwarae

“Mae pasta bob amser yr un peth, ond bob amser yn wahanol,” meddai James Beard unwaith. “Mae’n gyfarwydd â’i liw aur gwelw a’i flas gwenith celyd.” Ac er bod cysuro cynefindra yn rhywbeth i’w werthfawrogi, nid yw diflastod amser cinio yn rhywbeth i’w werthfawrogi.

Gadewch i ni ei wynebu, rydyn ni i gyd wedi syllu ar focs o basta a meddwl, “Sut alla i fod yn greadigol gyda hyn?”

Ar noson brysur, mae’n ymddangos mai swp ffres o basta wedi’i gymysgu â’n hoff jar o saws yw’r opsiwn gorau, yn enwedig pan fo amser yn dynn a’r pantri yn wag. Ond gall ychydig o greadigrwydd ac ychydig mwy o gynhwysion fynd â phasta i uchelfannau newydd.

Perffaith bob tro: Yr Unig Rysáit Salad Pasta y Bydd ei Angen Chi Erioed

Beth yw penne pasta?

Daw’r enw “penne” o’r gair Eidaleg am pluma (plu) oherwydd bod pennau onglog y pasta yn debyg i flaen pluen. Gellir dod o hyd i Penne yn llyfn ac yn rhesog ac mae’n ychwanegiad gwych at amrywiaeth o brydau.

Gellir defnyddio penne rhesog (rigate) gyda bron unrhyw saws, yn drwchus neu’n denau, ac mae’r asennau’n helpu i amsugno pob diferyn olaf ac yn cael eu hastudio ddigon i wrthsefyll sawsiau trwchus a thrwchus. Mae’r tiwbiau gwag hefyd wedi’u llenwi â danteithion sbeislyd.

Nid yw’r penne meddal (lisce) yn amsugno cymaint o saws, ond mae’n dal yn wych. Rwy’n hoffi cadw penne ysgafn ar gyfer cawl, stiwiau, a’i weini fel dysgl ochr gyda stiw.

Mae Penne, a’r rhan fwyaf o fathau eraill o basta, yn cael eu gwneud â blawd gwenith caled, grawn caled sy’n creu nwdls cadarn sy’n faddeugar iawn, hyd yn oed os na allwch gyrraedd y pot dim ond pan fydd yr amserydd yn diffodd.

Mae Penne yn parhau i fod yn cnoi ac yn wydn ar ôl coginio, tra bod pastas wedi’u gwneud o wenith meddalach yn cwympo’n ddarnau pan fyddant wedi’u gorgoginio. Gan fod penne yn dal ei siâp gyda saws a hebddo, mae’n llawer o hwyl i rai bach sy’n tueddu i fwyta gyda’u dwylo.

Rysáit: Penne mewn Saws Fodca Pinc Hawdd

Un o fy hoff ffyrdd o weini penne yw yn y saws fodca pinc hawdd hwn. Mae tiwbiau penne tendr yn cael eu taflu mewn saws hufen tomato melfedaidd, wedi’i gyfoethogi â fodca a’i arogli â winwnsyn a garlleg, a’u gorchuddio â thaeniad o gaws Parmesan a basil ffres. Mae’n saig y gellir ei wneud gydag eitemau sydd yn ôl pob tebyg yn eich pantri yn barod a dim ond tua 20 munud y mae’n ei gymryd.

Pam ychwanegu fodca i’r saws? Mae fodca yn gwella blas tomatos trwy dynnu allan a chanolbwyntio eu melyster cynhenid. Hefyd, mae’r alcohol yn ychwanegu cyffyrddiad cynnil ei hun, sy’n gyferbyniad perffaith i’r hufen melys yn y saws.

Allwch chi adael y fodca allan? Oes! Yn syml, disodli’r fodca gyda swm cyfartal o broth llysiau, cawl cyw iâr, neu ddŵr wedi’i neilltuo ar gyfer coginio pasta.

Yn: 4 dogn

Cynhwysion:

 • 1 pwys penne neu siâp pasta arall o’ch dewis
 • 2 gwpan o saws tomato neu domatos piwrî
 • ¼ cwpan fodca neu ¼ cwpan dŵr i goginio pasta neilltuedig (gweler y nodyn uchod)
 • 1 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 llwy de o basil sych
 • 1 llwy de o oregano sych
 • ½ llwy de o bowdr winwnsyn
 • ½ llwy de o bowdr garlleg
 • Halen a phupur du newydd ei falu
 • ½ cwpan hufen trwm neu drwm
 • Caws Parmesan wedi’i gratio, i’w weini
 • Basil ffres, wedi’i dorri, i weini

Paratoi

 1. Coginiwch y pasta yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Draeniwch, gan gadw ¼ cwpan o’r dŵr coginio pasta (os nad ydych yn defnyddio fodca). Rhowch o’r neilltu a gorchuddiwch â ffoil i gadw’n gynnes.
 2. Mewn sosban fawr neu sgilet ochrau uchel, cyfunwch y saws tomato, fodca, olew olewydd, basil sych, oregano sych, powdr winwnsyn, powdr garlleg, ½ llwy de o halen, a ¼ llwy de o halen o bupur du.
 3. Rhowch y sgilet dros wres canolig a dod ag ef i fudferwi. Coginiwch dros wres isel am 10 munud, gan droi’n aml.
 4. Lleihau’r gwres i isel ac ychwanegu hufen. Coginiwch am 1 i 2 funud, yna plygwch y pasta wedi’i goginio i mewn a’i goginio am 1 munud i gynhesu.
 5. Sesnwch i flasu gyda halen a phupur du. Rhowch gaws Parmesan a basil ffres ar ei ben a gweinwch gyda chaws Parmesan ychwanegol ar yr ochr.

Beth allwch chi ei wneud gyda phunt o basta penne?

Meddyliwch am penne fel cynfas gwag ac adeiladwch eich campwaith o’i gwmpas. Gall hyd yn oed ychwanegu cynhwysyn strategol o’ch pantri drawsnewid y nwdls gwenith cnoi hwnnw’n ddysgl syfrdanol. Gall pupurau coch wedi’u rhostio, capers, olewydd, pesto, a hyd yn oed finegr balsamig droi eich pasta bob dydd yn bryd gourmet.

Dyma rai syniadau i gael eich syniadau pasta creadigol i lifo:

 • Penne Selsig Sbeislyd – Creu Saws Cig Selsig Melys neu Sbeislyd
 • Penne Arrabiata – ychwanegu saws poeth a naddion pupur coch wedi’u malu
 • Penne Bwyd Môr – ychwanegu berdys, cregyn bylchog a thomatos tun
 • Pei Penne – Fel pastai sbageti, ond yn llawer haws i’w fwyta
 • Penne Primavera – ychwanegu amrywiaeth o lysiau
 • Florentine Penne: Taflwch Pasta gyda Sbigoglys Hufenog
 • Penne Alfredo gydag Wyau a Bacwn – ychwanegu saws Alfredo a brynwyd yn y siop ac ychwanegu wyau a chig moch rhy hawdd
 • Caws Penne Mac N: Cyfnewid penne am macaroni penelin
 • Penne gyda Thomatos, Tiwna a Capers – ychwanegu tiwna mewn tun neu fag, tomatos ceirios a capers
 • Penne gyda brocoli a garlleg, wedi’i gymysgu ag olew olewydd
 • Cacio e pepe Penne: fel y ddysgl sbageti glasurol wedi’i gwneud â phupur du wedi’i rostio
 • Penne gyda tapenâd olewydd – ychwanegu tapenâd olewydd a brynwyd yn y siop
 • Caprese Penne – Ychwanegu mozzarella ffres, basil, a thomatos; diferu gyda gwydredd balsamig
 • Penne Thai gyda Saws Cnau Cyw Iâr a Hufenol – ychwanegu saws cnau daear a brynwyd yn y siop
 • Penne gyda madarch a theim – ychwanegu madarch ffrio a theim
 • Pesto Penne – ychwanegu pesto basil a brynwyd yn y siop
 • Penne Jambalaya – Ychwanegu sesnin Cajun, Berdys, a Selsig Andouille
 • Cyw Iâr Cesar Penne – Ychwanegu cyw iâr wedi’i goginio, dresin Cesar, a chroutons wedi’u malu; gweinwch dros letys romaine os dymunir

Leave a Comment

Your email address will not be published.