Mae’r gyfres ‘Great American Recipe’ yn ymddangos am y tro cyntaf gydag alum NJ ‘Top Chef’. Dyma eich hoff rysáit.

Mae grŵp o gogyddion cartref yn mynd i gegin broffesiynol sydd wedi’i phlannu yng nghanol tirwedd bucolig.

Gyda chalonnau a llwyau mewn llaw, gwnânt eu gorau glas i wneud argraff ar y beirniaid.

Swnio’n gyfarwydd?

Nid “The Great British Bake Off” (neu “The Great British Baking Show” ydyw, fel y’i gelwir yn yr Unol Daleithiau).

Ond ie, dyna’r syniad – mae’n dal yn “cŵl”, dim ond “Americanaidd” ac nid yn gyfyngedig i candy, bara a theisennau.

Mae “The Great American Recipe,” cyfres cystadleuaeth bwyd newydd, yn cael ei dangos am y tro cyntaf ddydd Gwener, Mehefin 24 ar PBS, ac mae’r cogydd o New Jersey, Leah Cohen, ar y panel beirniadu.

Trwy ofyn i gystadleuwyr goginio nid yn unig yr hyn maen nhw’n ei wybod, ond hefyd yr hyn sy’n eu gwneud nhw pwy ydyn nhw, nod y sioe yw rhoi diwylliant a hunaniaeth ar y blaen ac yn y canol. Mae’r straeon bwyd hynny’n cynhyrchu prydau Fietnameg, Corea, Mecsicanaidd, Eidalaidd, Ffilipinaidd, Syria a Puerto Rican, i enwi dim ond rhai.

Ers 2012, mae Cohen, sy’n byw yn Union City, wedi bod yn berchen ar “Pig & Khao”, bwyty stryd De-ddwyrain Asia wedi’i ysbrydoli gan fwyd gyda blas Ffilipinaidd a Thai ar Ochr Ddwyreiniol Isaf Efrog Newydd. Yn 2020, agorodd Piggyback, ei chwaer fwyty yn Midtown.

Ar y sioe, mae Cohen, 40, yn dod â’i phrofiad i’r bwrdd: mewnwelediadau coginiol a gafwyd o’i hamser yn gweithio mewn ceginau ar draws Asia ac yn ei bwytai ei hun.

Cafodd y fflam gourmet ei chynnau ym mhlentyndod Cohen. Cafodd ei rieni, y ddau ddeintydd, ddylanwad cofiadwy ar ei daflod. Gan ei nain ar ochr ei dad a’i dad Iddewig Rwmania, a fu farw o COVID-19 yn 2020, roedd cawl pêl matzah a brisged. Gan ei fam Ffilipinaidd, Cyw Iâr a Rice Adobo (gweler y rysáit isod), sydd bellach yn hoff fwyd ei mab 2-mlwydd-oed, Carter.

Mae Cohen, a gafodd ei magu yn Scarsdale, Efrog Newydd, yn byw yn Union City gyda’i gŵr a’i phartner busnes Ben Byruch, Carter bach a’i babi Baker, a aned ym mis Chwefror. Mae hi’n un o dri beirniad ar y sioe. Y lleill yw’r cogyddion Tiffany Derry (cyn-fyfyriwr “Top Chef” arall) a Graham Elliot.

Hyd yn oed cyn ffilmio “The Great American Recipe,” roedd Cohen yn gwybod rhywbeth neu ddau am gystadlaethau bwyta. Efallai y byddwch chi’n ei hadnabod pan oedd hi ar bumed tymor “Top Chef” Bravo yn 2008 a 2009 (y tymor hwnnw, Hosea Rosenberg enillodd a Carla Hall yn ail).

Mae “The Great American Recipe,” a saethwyd mewn strwythur mawr tebyg i ysgubor yn Ruther Glen, Virginia, yn gwahodd 10 cogydd lleol o bob rhan o’r wlad i roi eu ryseitiau llofnod gwerthfawr ar brawf.

Mae techneg yn dal yn bwysig, ond mae llawer o’r ffocws ar y cysylltiad rhwng pob cogydd yn y cartref a’r bwydydd y maent yn eu dewis. Un o’r heriau cyntaf yw “pe bawn i’n rysáit”, lle mae gennych chi 60 munud i wneud pryd sy’n eich diffinio chi.

Cyw iâr adobo oedd y ddysgl Ffilipinaidd gyntaf y dysgodd mam Leah Cohen iddi goginio. Mae wedi bod yn ei rysáit dewis ar gyfer prydau staff erioed pan mae hi’n gweithio mewn bwytai amrywiol. Paul Zimmerman | delweddau ffug; Trwy garedigrwydd Lea Cohen

Mae hysbyseb arall yn gofyn i gogyddion mewnol baratoi bwyd sy’n cynrychioli eu rhanbarth o’r wlad. Mae’r smorgasbord sy’n dilyn yn cynnwys tacos tri-tip cig eidion, peli cig a phasta gyda saws dydd Sul, pastai cig eidion ac wystrys, bisgedi, torth cig o arddull Corea, brechdanau porc wedi’u marineiddio, cioppino, stiw cig eidion o Fietnam a pastelón puerto rican

Y Rysáit Fawr Americanaidd” a gynhelir gan Alexandra Ramosyn cael ei dangos am y tro cyntaf am 9 p.m. ET ddydd Gwener, Mehefin 24 PBS ac alawon am wyth wythnos. Gallwch wylio’r sioe a dod o hyd i ryseitiau yn pbs.org/food/shows/the-great-american-recipe.

Dyma rysáit o lyfr coginio Leah Cohen »lemon a glaswellt leim.”

Dyma’r pryd Ffilipinaidd cyntaf y dysgodd mam Cohen iddo goginio: “pryd un-pot syml gyda phum styffylau sydd gan bob Ffilipinaidd wrth law: saws soi, finegr, pupur du, garlleg, a dail llawryf.” mae’n dweud yn y llyfr . Mae bellach yn ffefryn ei fab Carter.

“Rwy’n ychwanegu ychydig mwy o gynhwysion i ychwanegu at y blas mewn gwirionedd,” mae Cohen yn ysgrifennu. “Wrth weithio mewn ceginau eraill dros y blynyddoedd, hwn fu fy hoff bryd o fwyd staff erioed. Mae’n hawdd ei wneud, a thra ei fod yn pobi yn y popty, gallaf wneud fy ngwaith cartref. Yn bwysicaf oll, mae’r staff bob amser wrth eu bodd.”

AM 6

1/4 cwpan olew canola

6 clun cyw iâr

6 clun cyw iâr

1 winwnsyn Sbaenaidd mawr, wedi’i dorri’n hanner a’i sleisio’n denau

6 ewin garlleg, briwgig

1 cwpan o saws soi ysgafn Kikkoman

1/2 cwpan llaeth cnau coco Chaokoh

1/2 cwpan finegr cnau coco (gall ddisodli finegr seidr afal)

3 llwy fwrdd o siwgr gronynnog

1 llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres

1/2 llwy de o bowdr dail bae daear

reis jasmin wedi’i stemio

2 lwy fwrdd garlleg crensiog

2 sgaliwn (rhannau gwyrdd golau a gwyrdd), wedi’u sleisio’n denau

1 . Cynheswch 2 lwy fwrdd o olew mewn popty Iseldireg fawr dros wres uchel nes bod yr olew yn dechrau pylu. Ychwanegwch y cluniau cyw iâr a choginiwch am tua 3 munud yr ochr, nes eu bod yn frown euraidd ar y ddwy ochr. Trosglwyddo i blât mawr.

dwy. Ychwanegwch y 2 lwy fwrdd o olew sy’n weddill i’r sgilet a’i gynhesu nes bod yr olew yn symud. Ychwanegwch y coesau cyw iâr a choginiwch am tua 3 munud yr ochr, nes eu bod yn frown euraidd ar y ddwy ochr. Trosglwyddwch i blât gyda’r cluniau.

3. Tynnwch y cyfan ond 2 lwy fwrdd o fraster o’r sgilet; ychwanegu’r winwnsyn a’i goginio, gan ei droi’n achlysurol, am tua 5 munud, nes ei fod yn feddal.

Pedwar. Ychwanegwch garlleg, saws soi, llaeth cnau coco, finegr, 1 cwpan o ddŵr, siwgr, pupur, a powdr bae a’i droi nes ei fod wedi’i gyfuno. Dychwelwch y cyw iâr i’r pot a dod ag ef i ferwi. Gostyngwch y gwres i isel, gorchuddiwch, a choginiwch am tua 1 awr, nes bod cyw iâr yn dendr. Os yw’r hylif yn lleihau’n rhy gyflym neu’n mynd yn rhy hallt, ychwanegwch ychydig o ddŵr. Gweinwch gyda reis jasmin wedi’i stemio a’i addurno â garlleg crensiog a shibwns.

Diolch am ymddiried ynom i ddarparu’r newyddiaduraeth y gallwch ymddiried ynddo. Ystyriwch gefnogi NJ.com gyda thanysgrifiad.

Gellir cysylltu ag Amy Kuperinsky yn [email protected] ac yn dilyn i mewn @AmyKup Ar twitter.

Leave a Comment

Your email address will not be published.