Mae’r Pei Hufen Sour Gwyn Almond hawdd hwn yn hynod syml ac yn berffaith ar gyfer yr haf.

Nawr bod yr haf wedi cyrraedd o’r diwedd, mae’n debyg eich bod wedi cael gwahoddiad i ychydig o bicnics, barbeciw, neu ginio hwyr y nos i’w mwynhau gyda ffrindiau a theulu. Os oes angen pwdin arnoch chi i ddod ag ef i un o’r achlysuron hyn, byddwch chi eisiau rhywbeth sy’n felys ond ddim yn rhy gyfoethog, ac yn ddelfrydol rhywbeth hawdd ei gymysgu. Beth am roi cynnig ar y gacen hufen sur almon gwyn glasurol (a elwir hefyd yn gacen WASC)?

Rydyn ni’n gwybod bod hufen sur yn gwyro tuag at ochr sawrus y fwydlen (meddyliwch salsa a sglodion, taco hufennog, a mwy). Fodd bynnag, mae hufen sur yn aml yn cael ei ychwanegu at nwyddau wedi’u pobi fel cwcis, bara, a chacennau i atal sychder ac i roi ychydig o wrthbwyso i holl felyster pwdin.

Adobe

Mae Teisen Briodas Almon Wen AllRecipes yn fersiwn glasurol o rysáit draddodiadol, ond mae’n defnyddio ychydig o gyfleusterau modern i wneud y paratoadau’n haws ac yn fwy effeithlon.

Yn syth o’r bat, fe sylwch fod y rysáit cacen WASC hon yn dechrau gyda chymysgedd cacennau mewn bocsys. Efallai y bydd puryddion pobi yn rholio eu llygaid, ond mae llawer y gallwch chi ei wneud gyda chymysgedd cacennau mewn bocsys i roi mwy o flas a gwead gwell i’ch pwdin.

I wneud y gacen WASC blasus hon, bydd angen blwch 18.25 owns o gymysgedd cacennau gwyn, cwpanaid o hufen sur, a styffylau eraill sydd gennych eisoes yn eich pantri.

O ran addurno neu orchuddio’ch cacen WASC, mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd. Gallwch ddewis gwneud “cot friwsionyn” ysgafn o rew a fydd yn gadael y gacen yn rhannol weladwy, fel yn y llun uchod. Neu efallai y byddwch chi’n penderfynu gwneud rhew gwyn hardd i gadw’r thema ysgafn yn gyson trwy gydol y gacen. Gallwch chi hefyd wneud haenau.

Adobe

Bydd rysáit cacen WASC ar Allrecipes yn rhoi’r holl fanylion i chi am y swm sydd ei angen ar gyfer pob cynhwysyn, yn ogystal â chyfarwyddiadau cymysgu a phobi. Dim ond ychydig dros awr fydd ei angen arnoch chi o’r dechrau i’r diwedd i wneud cacen sy’n berffaith ar gyfer parti pen-blwydd, priodas, neu ddim ond cynulliad achlysurol lle rydych chi am drin eich hun i rywbeth ychydig yn arbennig ar gyfer pwdin.

Ymddangosodd y stori hon yn wreiddiol ar Simplemost. Ewch i Simplemost i weld straeon ychwanegol.


Leave a Comment

Your email address will not be published.