Mae’r pwdin mwyn melys di-bobi hynod hawdd hwn yn gydymaith perffaith i ddanteithion haf 【Rysáit】

Wedi cracio Amazake oer Mae rhew yn bleser gwych y gallwch chi ei wneud hyd yn oed ag ef sero sgiliau coginio.

Yma yn SoraNews24, rydym wedi sefydlu’n gadarn ein safbwynt y dylid mwynhau pwdin trwy gydol y flwyddyn. Ar gyfer yr haf, mae hynny’n golygu danteithion cŵl, adfywiol, ond mae problem arall. Os yw hi mor boeth ein bod ni eisiau pwdin oer, mae hefyd mor boeth fel ein bod ni fwy na thebyg yn rhy ddiog i wneud llawer o waith yn y gegin..

Mae cwmni melysion o Japan yn dod i’n hachub Morinagagyda rysáit pwdin hynod hawdd gyda rhyfeddu fel cynhwysyn allweddol. Mae Amazake yn llythrennol yn golygu “mwyn melys” ac, fel gwin reis cynrychioliadol Japan, mae’n ddiod wedi’i wneud o reis wedi’i eplesu. Fodd bynnag, nid yw rhyfeddod yn alcohol, felly gall hen ac ifanc ei fwynhau fel diod ychydig yn felys … neu gallwch ei ddefnyddio i wneud Amazake oer Wedi’i falu iâfel yr awgryma Morinaga.

Cynhwysion:
Amazake: 1/2 can (tua 95 gram [3.4 ounces])
Iogwrt: 50 gram (1.8 owns)
Powdr gelatin heb flas: 5 gram (0.2 owns)
Dwr poeth: 3 llwy fwrdd
Ffrwythau, aeron a chnau o’ch dewis.

Yn amlwg, cyn belled â’ch bod yn cadw’r cyfrannau’r un peth, gallwch chi gynyddu’r rysáit gymaint ag y dymunwch, felly fe wnaethom ei raddio ychydig ar gyfer ein swp, gan na allwn gofio’r tro diwethaf i ni feddwl i ni’n hunain “Rydym yn ‘wedi cael gormod.” llawer o bwdinau.”

Cam 1: Cyfunwch y gelatin a’r dŵr mewn powlen. Yn dechnegol, gallwch chi wneud y rhew wedi’i falu Amazake wedi’i oeri heb gelatin, ond bydd ei gynnwys yn helpu gyda chysondeb y cynnyrch terfynol ac yn helpu i’w atal rhag toddi yn rhy gyflym.

Cam 2: Mewn powlen ar wahân cyfunwch y amazake a’r iogwrt, gan eu cymysgu gyda’i gilydd.

▼ Gelatin a dŵr (chwith) ac amazake ac iogwrt (dde)

Cam 3: Unwaith y bydd yr amazake a’r iogwrt wedi’u cymysgu gyda’i gilydd, ychwanegwch y gelatin i’r gymysgedd, yna arllwyswch ef i mewn i hambwrdd pobi i ddyfnder o tua 1 centimetr (0.4 modfedd) o drwch.

Cam 4: Rhowch pa bynnag ffrwythau a chnau yr ydych yn eu hoffi yn y badell. Rydyn ni’n defnyddio ciwis, cashews a chriw o aeron, rydyn ni’n eu trefnu’n glyfar. efallai ychydig hefyd yn ddyfeisgar, fel y gwelwn yn fuan.

▼ Fodd bynnag, roedd yn llun neis iawn.

Cam 5: Rhowch y badell yn y rhewgell i oeri. Mae hyn yn cymryd ychydig oriau, a phan gawsom yr hambwrdd allan eto …

…darganfuwyd bod safle’r ffrwythau a’r cnau wedi newid wrth i’r pwdin galedu!

Cam 6: Fodd bynnag, ni fu hyn yn fargen fawr. Cofiwch, mae’r rysáit hwn ar gyfer rhew mâl rhyfeddod wedi’i oeri, felly rydych chi i fod i dorri neu dorri darnau i ffwrdd ar gyfer dognau unigol, ac ar ôl i ni wneud hynny, roedd ein pwdin wedi’i rewi yn edrych yn hyfryd unwaith eto.

Ond er bod “hawdd” a “tlaf” yn bendant yn briodoleddau ychwanegol braf, y peth pwysicaf ar gyfer pwdin yw sut mae’n blasu, ac yn ffodus nid yw Iâ Cracked Amazake Chilled Amazake yn siomi ar y blaen hwnnw ychwaith.. Roedd oerfel y cymysgedd rhyfeddod/iogwrt wedi’i rewi, ynghyd â’i flas melys a tharten, yn ein gadael ni’n teimlo wedi’n hadfywio a’n hadfywio o’r brathiad cyntaf, gyda hyrddiadau ychwanegol o flas wrth daro bagiau o ffrwythau, tra bod halen y cnau yn rhoi hwb iddo. gorffeniad glân i’r aftertaste.

Felly, yn y diwedd, mae hwn yn bwdin unigryw, cain a syml sydd yr un mor addas ar gyfer cynulliadau haf neu dim ond cadw platter yn y rhewgell bob amser am yr ychydig fisoedd nesaf, yn enwedig os nad ydych chi’n gefnogwr o Food Rush. . candies siocled mint o Japan.

Cyfeirnod: Morinaga
Lluniau © SoraNews24
● Eisiau clywed am erthyglau diweddaraf SoraNews24 cyn gynted ag y cânt eu cyhoeddi? Dilynwch ni ar Facebook a Trydar!
[ Read in Japanese ]

[ Read in Japanese ]

Leave a Comment

Your email address will not be published.