Mae’r pysgod crensiog hwn yn anorchfygol

Mae yna rai mathau o seigiau rydych chi’n dod o hyd iddyn nhw ledled y byd. Mae ganddyn nhw enwau gwahanol ar eu pasbortau ac maen nhw’n dod mewn arddulliau gwahanol, ond maen nhw’n rhannu hanfodion blasus. Mae’r cytled bara (aliasau hysbys yn cynnwys katsu, schnitzel, a milanese) yn un ohonynt, ac yn un o fy ffefrynnau. Felly roeddwn i yn y nefoedd pan ges i chicken milanese wythnos diwethaf mewn bwyty, yr un cyntaf ges i ers talwm, y cutlet euraidd crensiog, twmpath gwyllt o salad arugula ar ei ben, a lletem lemwn siriol ar yr ochr. Mae’n bryd bwyd cyflawn a pherffaith.

Gallwch chi wir fwyta milanese (neu katsu neu schnitzel) bron unrhyw beth. Gwneir y ddysgl draddodiadol o ogledd yr Eidal gyda chig llo. Mae fersiwn Kay Chun isod yn defnyddio lleden ac yn ychwanegu afocado ar yr ochr, ar gyfer rhywbeth ysgafnach ond dim llai blasus. Cyw iâr, porc, tofu, blodfresych – gellir sleisio neu stwnsio popeth, ei fara a’i ffrio, ei weini gyda rhywbeth sur ar gyfer cyffyrddiad arbennig.

Pa un yw eich ffefryn a beth arall ydych chi’n ei goginio? (Dal i goginio? Cymryd seibiant?) Dywedwch wrthyf beth rydych chi’n ei wneud. [email protected] ydw i ac rydw i wrth fy modd yn clywed gennych chi.

Mae Kay Chun ar frig y pryd anorchfygol hwn gyda Saws Caper Lemon, y gallwch chi ei hepgor os ydych chi’n bwydo’r plant (ynghyd â’r arugula, neu o leiaf eu hepgor os ydych chi’n bwydo fy mhlant yn benodol). Fel y dywed Kay, mae bwyd dros ben yn gwneud brechdanau pysgod gwych.

Y rysáit hwn gan Reem Kassis yw’r gwanwyn ei hun: asbaragws, wyau, a chaws halloumi, wedi’u coginio’n gyflym yn yr un sgilet. Ychwanegu iogwrt, olew sumac (hawdd i’w wneud), a sglodion pita; Byddwn yn gwneud y tri, ond gallwch ddewis a dethol yn ôl yr angen. Mae hwn yn ginio gwych i ddau fel y mae, ond gallwch ychwanegu grawn ychwanegol, tatws, neu lysiau ar yr ochr i’w ymestyn.

Edrychwch ar y rysáit hwn.


Mae’r rysáit glyfar hon gan Ali Slagle, o’i llyfr coginio newydd, “I Dream of Dinner (So You Don’t Have To),” yn cymryd yr elfennau saws pesto, yn golwythion ac yn eu stwnsio ar fwrdd torri, heb gymysgydd, prosesydd bwyd. neu farwor a pestl yn y golwg. Rydych chi’n cael awgrymiadau melys o flas o’r pys wedi’u rhewi, sydd hefyd yn gwneud y pryd hwn yn bryd cyflawn.

Edrychwch ar y rysáit hwn.


Pedwar gair sy’n flasus ar eu pen eu hunain a hyd yn oed yn fwy deniadol gyda’i gilydd: gooey, cnau coco, cyw iâr, reis. Yn y pryd un pot hwn gan Kay Chun, mae cluniau cyw iâr heb asgwrn yn cael eu brownio ac yna’n cael eu coginio dros reis, sy’n dod i’r amlwg yn gyfoethog, yn hufenog ac â blas sinsir. Gweinwch gyda saws poeth i gydbwyso’r blasau.

Edrychwch ar y rysáit hwn.


Yn y rysáit hwn ar gyfer y clasur Mecsicanaidd cysurus, sy’n dod gan Jocelyn Ramírez, mae nwdls tenau, byr yn cael eu tostio ac yna’n cael eu mudferwi mewn cawl tomato gyda llysiau. Ewch yn fawr gydag ochrau: afocado, madarch wedi’u ffrio, queso fresco, tatws wedi’u coginio, hufen sur, cilantro, jalapeno, sudd leim, neu unrhyw beth arall yr hoffech chi. Mae Vermicelli, vermicelli, yn hawdd i’w canfod, ond mae sbageti neu nwdls tenau, wedi’u torri’n ddarnau llai, yn amnewidion da.

Edrychwch ar y rysáit hwn.


Diolch am ddarllen a choginio gyda mi. Os ydych chi’n hoffi’r gwaith rydyn ni’n ei wneud yn New York Times Cooking, os gwelwch yn dda tanysgrifio! (NAILL AI rhoi tanysgrifiad fel anrheg!) Gallwch chi ein dilyn ymlaen Instagram, Facebook Y pinterestchwaith dilynwch fi ar Instagram. Dwi yn [email protected]a chylchlythyrau blaenorol yn cael eu harchifo yma. Cysylltwch â fy nghydweithwyr yn [email protected] os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cyfrif.

Gweler yr holl ryseitiau yn eich cynllun wythnosol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.